Vật Lí 9 Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 54

0
45
Rate this post

Vật Lí 9 Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu được biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 54

Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau?

– Có thể trộn hai hay nhiều ánh sáng màu với nhau bằng cách chiếu đồng thời các chùm ánh sáng đó vào cùng một chỗ trên một màn ảnh màu trắng. Màu của màn ảnh ở chỗ đó là màu mà ta thu được khi trộn các ánh sáng màu nói trên với nhau.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 54

– Có thể trộn hai hay nhiều chùm sáng màu với nhau, chiếu đồng thời các chùm sáng đó trực tiếp vào mắt (các chùm sáng này phải rất yếu). Khi đó trên màng lưới của mắt sẽ có màu mà ta thu được.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 54

Trộn hai ánh sáng màu với nhau

Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác. Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy tối, tức là thấy màu đen.

Ví dụ:

– Khi trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lục thì được ánh sáng màu vàng.

– Khi trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lam thì được ánh sáng màu tím.

– Khi trộn ánh sáng màu lục với ánh sáng màu lam thì được ánh sáng màu xanh da trời.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 54

Trộn ba ánh sáng màu với nhau để được ánh sáng trắng

Muốn có chùm ánh sáng trắng thì ta chiếu đồng thời nhiều chùm ánh sáng từ màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím vào cùng một chỗ ở trên màn trắng.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 54

Đặc biệt có thể trộn các ánh sáng đỏ, lục, lam với nhau để được ánh sáng trắng. Nếu trộn ba màu này với độ mạnh yếu khác nhau ta sẽ thu được đủ mọi màu trong tự nhiên.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 54

Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 54

Bài C1 (trang 143 SGK Vật Lý 9)

Trong thí nghiệm 1, em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau? Kết quả em đã thu được ánh sáng màu nào? Ví dụ: Trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lục, ta được ánh sáng màu vàng.

Có khi nào em thu được “ánh sáng màu đen” sau khi trộn không?

Lời giải:

– Ta thu được ánh sáng màu vàng khi trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lục.

– Ta thu đươc ánh sáng màu hồng nhạt khi trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lam.

– Ta thu được ánh sáng màu nõn chuối trộn ánh sáng màu lục với ánh sáng màu lam.

– Không có “ánh sáng màu đen”. Trộn hai ánh sáng khác màu với nhau ta thu được ánh sáng màu khác.

Bài C2 (trang 143 SGK Vật Lý 9)

Tại chỗ ba chùm sáng trong thí nghiệm 2 gặp nhau, em thu được ánh sáng màu gì?

Lời giải:

Trộn ba ánh sáng đỏ, lục và lam với nhau ta được ánh sáng trắng.

Bài C3 (trang 143 SGK Vật Lý 9)

Làm một vòng tròn nhỏ bằng bìa cứng, trên dán giấy trắng. Chia vòng tròn thành ba phần bằng nhau: một phần tô màu đỏ, một phần tô màu lục và một phần tô màu lam. Làm thêm một trục quay cho vòng tròn như một con quay. Cho vòng tròn quay tít dưới ánh sáng ban ngày.

Nhận xét về màu của mặt giấy lúc đó. Có thể coi đây là 1 thí nghiệm trộn ánh sáng màu với nhau được không?

Lời giải:

Thí nghiệm này gọi là thí nghiệm đĩa tròn Niu-tơn.

Do hiện tượng lưu ảnh trên màng lưới của mắt ta, nên nếu đĩa quay nhanh, mỗi điểm trên màng lưới nhận được gần như đồng thời ba loại ánh sáng phản xạ từ ba vùng có các màu đỏ, lục, lam trên đĩa chiếu đến và cho ta cảm giác màu trắng. Cũng có thể coi đây là một thí nghiệm trộn các ánh sáng màu với nhau.

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài 54 có đáp án

Bài 1: Hiện tượng nào sau đây không phải là sự trộn các ánh sáng màu?

A. Chiếu ánh sáng tím với ánh sáng vàng vào cùng một chỗ trên tấm màn màu trắng. Ta thu được ánh sáng có màu khác.

B. Chiếu ánh sáng đỏ, lục, lam với độ mạnh yếu thích hợp lên tấm màn màu trắng. Ta thu được ánh sáng màu trắng.

C. Chiếu ánh sáng trắng lên mặt ghi của đĩa CD  cho tia phản xạ lên tấm màn màu trắng. Ta thu được ánh sáng có nhiều màu khác nhau.

D. Chiếu ánh sáng đỏ, lục, lam với độ mạnh yếu khác nhau lần lượt lên tấm màn màu trắng. Ta lần lượt thu được ánh sáng có nhiều màu khác nhau.

Lời giải

A, B, D – là sự trộn các ánh sáng màu

C – không phải là sự trộn ánh sáng màu mà là sự phân tích ánh sáng trắng

Đáp án: C

Bài 2: Khi trộn các ánh sáng có màu dưới đây. Trường hợp nào không tạo ra được ánh sáng trắng?

A. Trộn ánh sáng đỏ, lục, lam với độ sáng thích hợp.

B. Trộn ánh sáng đỏ tươi, vàng, lục lam với độ sáng thích hợp.

C. Trộn ánh sáng vàng và lam với độ sáng thích hợp.

D. Trộn ánh sáng đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím với độ sáng thích hợp.

Lời giải

A, B, D – tạo ra ánh sáng trắng

C – không tạo ra ánh sáng trắng

Đáp án: C

Bài 3: Khi chiếu hai ánh sáng đỏ và lục lên một tờ giấy trắng ta thấy trên tờ giấy có ánh sáng màu vàng. Nếu chiếu thêm vào tờ giấy ánh sáng màu lam thích hợp ta sẽ thấy trên tờ giấy có ánh sáng màu

A. đỏ

B. lục

C. trắng

D. lam

Lời giải

Khi trộn các ánh sáng đỏ, xanh lục và xanh lam với nhau =>  ánh sáng trắng.

Đáp án: C

Bài 4: Cách làm nào dưới đây tạo ra sự trộn các ánh sáng màu?

A. Chiếu một chùm ánh sáng đỏ vào một tấm bìa màu vàng

B. Chiếu một chùm sáng đỏ qua một kính lọc màu vàng

C. Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu đỏ, rồi sau đó qua kính lọc màu vàng

D. Chiếu một chùm sáng đỏ và một chùm sáng vàng vào một tờ giấy trắng

Lời giải

Cách tạo ra rự trộn các ánh sáng màu: Chiếu một chùm sáng đỏ và một chùm sáng vàng vào một tờ giấy

Đáp án: D

Bài 5: Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng sẽ được ánh sáng màu nào dưới đây?

A. Đỏ

B. Vàng

C. Da cam

D. Lục

Lời giải

Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng sẽ được ánh sáng màu da cam

Đáp án: C

Bài 6: Làm một vòng tròn nhỏ bằng bìa cứng, trên dán giấy trắng ở giữa có trục quay, chia vòng tròn thành ba phần bằng nhau và tô màu lần lượt là: đỏ, lục và lam. Cho vòng tròn quay thật nhanh nhìn mặt giấy ta nhận thấy có màu

A. kẻ sọc đỏ và lục

B. kẻ sọc đỏ và lam

C. kẻ sọc lục và lam

D. trắng

Lời giải

Khi đó, do sự lưu ảnh của mắt, các màu đỏ, lục và lam được trộn lại với nhau => màu trắng

Đáp án: D

Bài 7: Chiếu ánh sáng đỏ với ánh sáng xanh lục ta thu được vệt sáng màu:

A. màu đỏ

B. màu vàng

C. màu lục

D. màu lam

Lời giải

Khi trộn các ánh sáng đỏ với ánh sáng xanh lục ta được màu vàng

Đáp án: B

Bài 8: Tại một điểm trên màn hình tivi màu có ba hạt, phát ra ba thứ ánh sáng khác nhau: đỏ, lục và lam. Nếu ba hạt này được kích thích phát sáng mạnh, yếu khác nhau thì sẽ tạo ra được những màu khác nhau tại điểm đó. Nếu ba màu này được kích thích sáng mạnh thì tại điểm đó sẽ có ánh sáng màu gì?

  1. Màu vàng

B. Màu xanh da trời

C. Màu hồng

D. Màu trắng

Lời giải

Nếu cả ba màu này được kích thích phát sáng mạnh thì tại điểm đó sẽ có ánh sáng màu trắng

Đáp án: D

Bài 9: Chọn phương án sai.

A. Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác.

B. Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy ánh sáng trắng.

C. Có thể trộn hai hoặc nhiều ánh sáng màu khác nhau để được màu khác hẳn.

D. Khi trộn các ánh sáng xanh lục với ánh sáng xanh lam ta được màu xanh hòa bình thẫm.

Lời giải

A, C, D – đúng

B – sai vì: Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy tối, tức là thấy màu đen.

Đáp án: B

Bài 10: Chọn phương án đúng.

A. Chỉ có thể trộn hai ánh sáng màu khác nhau để được màu khác hẳn

B. Ba màu đỏ, vàng, lục là ba màu cơ bản của ánh sáng

C. Khi trộn các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím lại với nhau ta thấy màu đen

D. Khi trộn các ánh sáng xanh lục với ánh sáng xanh lam ta được màu xanh hòa bình thẫm

Lời giải

A – sai vì: Có thể trộn hai hoặc nhiều ánh sáng màu khác nhau để được màu khác hẳn.

B – sai vì: Ba màu đỏ, lục và lam là ba màu cơ bản

C – sai vì: Khi trộn các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím lại với nhau ta cũng được ánh sáng trắng.

D – đúng

Đáp án: D

******************

Trên đây là nội dung bài học Vật Lí 9 Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu do biên soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng các em sẽ nắm vững kiến thức về Sự trộn các ánh sáng màu. Chúc các em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong các bài thi bài kiểm tra trên lớp.

Biên soạn bởi: Trường

 Vật Lý 9

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/vat-li-9-bai-54-su-tron-cac-anh-sang-mau/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp