Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh ngắn gọn, hay nhất (40 Mẫu)

0
50
Rate this post

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh bao gồm dàn ý chi tiết cùng 15 bài mẫu hay nhất được biên soạn sẽ giúp các em biết cách viết đoạn văn giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh hoàn chỉnh, đúng ngữ pháp và đủ ý.

Dàn ý đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh

Thông thường, một đoạn văn giới thiệu bản thân sẽ gồm có các chủ đề cơ bản như sau:

 • Giới thiệu họ tên, tuổi tác, quê quán
 • Giới thiệu về gia đình
 • Giới thiệu trình độ học vấn, sở thích, tính cách
 • Giới thiệu về ước mơ trong tương lai

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh
Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh

I. Mở đoạn

Phần mở đầu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh với những mẫu câu cơ bản như:

 • Hi/Hello. Good morning/Good afternoon: Chào/Xin chào. Chào buổi sáng/Chào buổi chiều.
 • Pleased to meet you! Rất vui được gặp bạn!
 • Nice to meet you today! Thật vui hôm nay được gặp bạn!
 • Let me introduce myself: Để tôi giới thiệu bản thân mình.

II. Thân đoạn

Giới thiệu lý do

Trong phần này của bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh, các em có thể đưa ra một số lý do gặp mặt như:

 • I want to be closer to everyone: Mình muốn trở nên gần gũi hơn với mọi người.
 • I want to get to know you guys more: Mình muốn biết về mọi người nhiều hơn.
 • I’m a new member of the team and ​​I’m looking forward to working with you in the future: Tôi là người mới và rất mong đợi được làm việc cùng mọi người.

Giới thiệu thông tin

Sau đó, các em có thể giới thiệu các thông tin cơ bản như:

 • I’m….: Tôi là….
 • My name is….: Tên tôi là….
 • You can call me….: Bạn có thể gọi tôi là….
 • My full name is…., but you can call me….for short: Tên đầy đủ của tôi là…., nhưng bạn có thể gọi ngắn gọn là….
 • I’m now living in….: Hiện nay tôi đang sống ở….
 • I grew up in….: Tôi lớn lên ở….
 • I come from… : Tôi đến từ….
 • My hometown is….: Quê hương của tôi là….
 • I work as a….: Tôi làm việc như….
 • I work at….: Tôi làm việc tại….
 • I’m self-employed / I have my own business: Tôi tự kinh doanh / Tôi có công ty riêng
 • I like/love/enjoy… + (N/V-ing): Tôi thích….
 • I’m into/interested in/ fond of… + (N/V-ing): Tôi thích
 • I’m a big fan of….: Tôi là fan hâm mộ của….
 • My favorite leisure activity is….: Hoạt động thư giãn ưu thích của tôi là….

III. Kết đoạn

Để phần giới thiệu bản thân được trọn vẹn hơn thì các em có thể nói:

 • That’s all about myself : Đó là tất cả về tôi.
 • Once again, I’m really happy to know all of you: Một lần nữa, tôi rất vui khi được làm quen với tất cả các bạn.
 • Hope we will have a great time together! Hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau!
 • Thanks for listening! Cảm ơn đã lắng nghe!

Gợi ý cho các em:

Các câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phổ biến cho học sinh

Những mẫu câu để chào hỏi

 • Hello – Xin chào (Mang nghĩa trang trọng hơn “Hi”, có thể sử dụng với bất kỳ ai)
 • Hi – Xin chào (Dùng để chào hỏi người quen, bạn bè)

Bên cạnh đó các bạn có thể dùng:

 • Good morning – Chào buổi sáng
 • Good afternoon – Chào buổi chiều
 • Good evening – Chào buổi tối
 • Nice (Good/ Great/ Pleased/ Happy) to meet you! – Rất vui khi gặp bạn

Để thể hiện sự thân thiện đối với một đối tượng nào đó, bạn hãy nói câu “Nice to meet you”, “Good to meet you”,…

Cách giới thiệu bản thân mình

 • May I introduce myself? – Cho phép tôi tự giới thiệu
 • I am glad for this opportunity to introduce myself – Tôi rất vui vì có cơ hội tự giới thiệu
 • I’d like to take a quick moment to introduce myself – Tôi muốn dành một phút để tự giới thiệu
 • Let me introduce myself – Cho tôi tự giới thiệu
 • I am glad to say a little bit about myself – Tôi rất vui vì được nói một ít về bản thân

Mẫu câu giới thiệu tên

 • My name is…/ I’m… – Tôi tên là…/ Tôi là…
 • My full/ first/ last name is… – Tên đầy đủ của tôi/ họ/ tên của tôi là…
 • You can call me…/ They call me…/ Please call me…/ Everyone calls me… – Bạn có thể gọi tôi là…
 • My nickname is… – Biệt danh của tôi là…

Mẫu câu giới thiệu tuổi

Có nhiều cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi nói đến vấn đề tuổi tác.Ví dụ như:

 • I’m… years old/ I’m… – Tôi… tuổi
 • I’m over/ almost/ nearly … – Tôi trên/ sắp/ gần… tuổi

Mẫu câu giới thiệu địa chỉ

 • I’m from…/ I hail from…/ I come from…/ My hometown is…/ I’m originally from… (country) – Tôi đến từ…
 • I was born in… – Tôi sinh ra ở…
 • I live in… / My address is… (city) – Tôi sống ở/ Địa chỉ của tôi là thành phố…
 • I live on… (name) street. – Tôi sống ở đường…
 • I live at… – Tôi sống ở
 • I spent most of my life in… – Tôi sống phần lớn quãng đời của mình ở…
 • I have lived in… for/ since… – Tôi đã sống ở… khoảng/ từ khi…
 • I grew up in… – Tôi lớn lên ở…

Mẫu câu giới thiệu gia đình

 • There are … (number) people in my family. They are… – Gia đình tôi có… người
 • There are … (number) of us in my family – Có… người trong gia đình tôi
 • My family has … (number) people – Gia đình tôi có… người
 • I live with my … – Tôi sống với…
 • I am the only child – Tôi là người con duy nhất
 • I don’t have any siblings – Tôi không có anh chị em nào
 • I have … brothers and … (number) sister – Tôi có… người anh/ em trai và… người chị/ em gái

Mẫu câu nói về học tập

 • I’m a student at … (school) – Tôi là một học sinh ở trường…
 • I study at …/ I am at …/ I go to … (school) – Tôi học tại trường…
 • I study … (majors) – Tôi học…
 • My major is… – Chuyên ngành của tôi là…

Mẫu câu nói về công việc

 • I am a/ an… – Tôi là một (tên công việc)
 • I work as a/ an… – Tôi làm việc như một (tên công việc)
 • I work for (company)… as a/ an… – Tôi làm việc cho (tên công ty) như một (tên công việc)
 • I’m unemployed/ I am out of work/ I have been made redundant/ I am between jobs – Tôi thất nghiệp/ Tôi đã nghỉ việc/ Tôi đã bị sa thải/ Tôi đang làm việc
 • I earn my living as a/ an… – Tôi kiếm sống bằng nghề…
 • I am looking for a job. / I am looking for work – Tôi đang tìm việc
 • I’m retired – Tôi đã nghỉ hưu
 • I would like to be a/ an… / I want to be a/ an… – Tôi muốn trở thành một người…
 • I used to work as a/ an… at… (places) – Tôi đã từng làm việc như một người… ở…
 • I just started as… in the… department – Tôi chỉ mới bắt đầu với tư cách là người trong bộ phận….
 • I work in/at a… (places) – Tôi làm việc tại…
 • I have been working in… (city) for… years – Tôi đã làm việc ở thành phố… trong nhiều năm.

Mẫu câu nói về sở thích

 • I like/ love/ enjoy/… (sports/ movies/…) – Tôi thích/ yêu… (môn thể thao/ phim/…)
 • I am good at… – Tôi giỏi về…
 • My hobby is…/ I am interested in…/ My hobbies are …/ My hobby is … – Sở thích của tôi là…
 • My favorite sport is… – Môn thể thao yêu thích của tôi là…
 • I have a passion for… – Tôi có một niềm đam mê với…

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học hay nhất
Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học hay nhất

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học – Mẫu 1

Tiếng Anh

Hello, my name is Thuy. I’m twelve years old. I live with my family in Phuoc Loc Village.I was born in Tuy Phuoc District. My family has four members such as my parents, my sister and me. I study at Phuoc Loc Two Primary School and it’s also my second home. Everyone at school is very friendly and helpful. My hometown is in Phu Cat District and my home town is very peaceful, everyone is hospitable.

My favorite subjects are English and Music and I am good at them. My favorite sport is badminton. I always play badminton on the weekend. In my free time, I often listen to music and watch TV. I am very interested in studying EnglishI like singing and drawing, too. Everyone thinks I am a hard-working student And I am also proud of it.

Tiếng Việt

Xin chào, tôi tên là Thủy. Tôi mười hai tuổi. Tôi sống với gia đình ở làng Phước Lộc, tôi sinh ra ở huyện Tuy Phước. Gia đình tôi có bốn thành viên như bố mẹ tôi, chị gái tôi và tôi. Tôi học tại Trường Tiểu học Phước Lộc Hai và đó cũng là quê hương thứ hai của tôi. Mọi người ở trường đều rất thân thiện và hữu ích. Quê tôi ở huyện Phù Cát, quê tôi rất yên bình, mọi người hiếu khách.

Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh và Âm nhạc và tôi rất giỏi môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Tôi luôn chơi cầu lông vào cuối tuần. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường nghe nhạc và xem TV. Tôi rất thích học tiếng Anh. Tôi cũng thích hát và vẽ. Mọi người nghĩ rằng tôi là một học sinh chăm chỉ và tôi cũng tự hào về điều đó

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học – Mẫu 2

Tiếng Anh

Hello, my name is Thuy. I’m twelve years old. I live with my family in Phuoc loc Village.I was born in Tuy Phuoc District . My family has four members such as my parents, my sister and me. I study at Phuoc Loc Two Primary School and it’s also my second home. Everyone at school is very friendly and helpful. My hometown is in Phu Cat District and my home town is very peaceful, everyone is hospitable .My favourite subject are English and Music and I am good at them.My favourite sport is badminton. I always play badminton at the weekend. In my free time, I often listen to music and watch TV. I am very interested in studying EnglishI like singing and drawing ,too. Everone thinks I am a hard-working student And I also proud of it.

Tiếng Việt

Xin chào, tôi tên là Thủy. Tôi mười hai tuổi. Tôi sống với gia đình ở làng Phước Lộc, tôi sinh ra ở huyện Tuy Phước. Gia đình tôi có bốn thành viên như bố mẹ tôi, chị gái tôi và tôi. Tôi học tại Trường Tiểu học Phước Lộc Hai và đó cũng là quê hương thứ hai của tôi. Mọi người ở trường đều rất thân thiện và hữu ích. Quê tôi ở huyện Phù Cát, quê tôi rất yên bình, mọi người hiếu khách, môn học yêu thích của tôi là Tiếng Anh và Âm nhạc và tôi rất giỏi môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Tôi luôn chơi cầu lông vào cuối tuần. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường nghe nhạc và xem TV. Tôi rất thích học tiếng Anh. Tôi cũng thích hát và vẽ. Tôi nghĩ rằng tôi là một học sinh chăm chỉ và tôi cũng tự hào về điều đó

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học – Mẫu 3

Tiếng Anh

Hello, I am Mai Thuy from Hanoi. I am 10 years old. My favorite hobbies are listening to teen and romantic music while reading their lyrics. My family has 4 people: my parents, my brother and me. My brother is 15 year old. He is also in secondary school and in 9th grade. Everyone loves me and of course, I also love them so much. I wish them always happiness.

Tiếng Việt

Xin chào, tôi tên là Mai Thủy tới từ Hà Nội. Năm nay tôi 10 tuổi. Tôi có sở thích nghe những thể loại nhạc trẻ, nhạc tình cảm và đọc lời của chúng. Gia đình tôi có 4 người: bố mẹ, anh trai và tôi. Anh trai tôi năm nay 15 tuổi. Anh ấy cũng học cấp hai và đang học lớp 9. Mọi người đều thương tôi và dĩ nhiên tôi cũng yêu quý họ rất nhiều. Tôi mong họ luôn được hạnh phúc.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học – Mẫu 4

Tiếng Anh

Hello, my name is Thien An, you can call me An An. I’m 8 years old. I have a great passion for reading and listening to music. There are 3 people in my family. That means I don’t have any siblings, but I have liked a sister to play with me. It’s great meeting you. Hope we will have great time together.

Tiếng Việt

Chào các bạn, tên mình là Thiên An, các cậu có thể gọi mình là An An. Năm nay mình 8 tuổi. Mình thích đọc sách và nghe nhạc trong thời gian rảnh rỗi. Gia đình mình chỉ có 3 thành viên, điều đó có nghĩa là mình không có bất kỳ anh chị em nào cả nhưng mình rất thích có một người chị gái để chơi với mình. Rất vui được làm quen với các bạn. Hi vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học – Mẫu 5

Tiếng Anh

My name is An. I come from Ha Noi. I’m 10 year old. I am a student at Phan Dinh Phung primary school. My family has four people: mother, father, brother and me. I like eating KFC. My hobbies are playing games, watching TV and reading books. I want to become a policeman.

Tiếng Việt

Xin chào! Tên mình là An. Mình đến từ Hà Nội. Năm nay mình 10 tuổi. Mình là một học sinh tại trường tiểu học Phan Đình Phùng. Gia đình mình có 4 người: mẹ, bố, anh trai và mình. Mình thích ăn KFC. Sở thích của mình là chơi game, xem tivi và đọc sách. Mình muốn trở thành một cảnh sát.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học – Mẫu 6

Tiếng Anh

Hello everyone. My name is Thuy Linh. I am a girl of twelve. When I look at myself in the mirror I see a blond girl with long straight hair, black eyes. As to my appearance, I’m not tall and slim. I have never thought I’m a beautiful girl, I wish I were more beautiful day by day. I think that I’m even tempered, rather reserved, calm and self-effacing. But sometimes I can lose my calm and become either angry or sad.

I like staying alone and occasionally I retreat into my shell. But at the same time I like my friends, I like to laugh and joke with them because I have got a sense of humour. It means I understand humour and appreciate it. It is very nice to meet all of you today.

Tiếng Việt

Chào mọi người. Tên của tôi là Thùy Linh. Tôi là 1 cô gái 12 tuổi. Khi tôi nhìn bản thân mình trong gương tôi thấy mình là cô gái tóc vàng với mái tóc dài, thẳng, mắt đen. Về ngoại hình của tôi, tôi không cao lắm và mảnh khảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là 1 cô gái xinh đẹp, tôi ước mình có thể xinh hơn trong từng ngày. Tôi nghĩ rằng tôi thậm chí còn nóng nảy, khá dè dặt, điềm tĩnh và tự lập. Nhưng thỉnh thoảng tôi có thể đánh mất sự điềm tĩnh của mình và trở thành một người vừa nóng giận vừa buồn bực.

Tôi thích ở một mình và thỉnh thoảng tôi đã tạo vỏ bọc cho mình. Tuy nhiên, có lúc tôi thích bạn tôi, tôi thích cười và đùa giỡn cùng họ vì tôi có khiếu hài hước. Nghĩa là tôi hiểu về việc hài hước và tôi trân trọng điều đó. Rất vui vì được gặp tất cả mọi người trong ngày hôm nay.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học – Mẫu 7

Tiếng Anh

My name is Long and I’m a Vietnamese. I am ten year old. I live in Ho Chi Minh. I’m a student at Nguyen Trai Primary School. I like reading books. I have a big family with six people. My dad is a doctor. My mom is a housewife.

Tiếng Việt

Tôi tên là Long và tôi là người Việt Nam. Năm nay tôi 10 tuổi. Tôi sống ở Hồ Chí Minh. Tôi là một học sinh ở trường tiểu học Nguyễn Trãi. Tôi thích đọc sách. Tôi có một gia đình lớn gồm 6 người. Bố của tôi là bác sĩ. Mẹ tôi là nội trợ.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học – Mẫu 8

Tiếng Anh

Hello everyone. Nice to meet you guys. My name is Minh. I am eight years old. I come from Ha Noi. I am a 2nd grader in the school at Dinh Tien Hoang school. My hobbies are playing football and going swimming with my friend at the weekends.

Tiếng Việt

Xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp các bạn. Mình tên là Minh. Mình tám tuổi. Mình đến từ Hà Nội. Mình là học sinh lớp 2 trường THCS Đinh Tiên Hoàng. Sở thích của mình là chơi bóng và đi bơi với bạn tôi vào cuối tuần.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học – Mẫu 9

Tiếng Anh

Hello, I hope you are all well. I am Thuy Linh from Hanoi city. My favorite hobby is reading comics. My family has 4 members: My parents, my brother and me. My date of birth is on 15th June. I study in To Vinh Dien primary school. My school is quite far from our house so I go to school by bus. I am considered a hard-working student. My favorite subject is English. In the future, I would like to be an English teacher. Sometimes, I help parents with housework on the weekend. These are some basic information about me. Thank you for your patience. Have a nice day.

Tiếng Việt

Xin chào, tôi hy vọng các bạn đều khỏe. Tôi là Thùy Linh đến từ thành phố Hà Nội. Sở thích của tôi là đọc truyện tranh. Gia đình tôi có 4 thành viên: Bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Ngày sinh của tôi là vào ngày 15 tháng 6. Tôi học ở trường tiểu học Tô Vĩnh Diện. Trường tôi khá xa nhà nên tôi đi học bằng xe buýt. Tôi được xem là một học sinh chăm chỉ. Môn học tôi yêu thích là tiếng Anh. Trong tương lai, tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh. Thỉnh thoảng, tôi giúp bố mẹ việc nhà vào cuối tuần. Đây là một số thông tin cơ bản về tôi. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn. Chúc một ngày tốt lành.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học – Mẫu 10

Tiếng Anh

Hi everyone, my name is Mai. I was born in District 4, Ho Chi Minh City. I’ve live here since I was born with my parents. I’m 11 years old and in sixth grade at ABC secondary school. There are four people in my family including my parents, my brother and me. We’re willing to help each other, and my family is very happy. I have a lot of friends at school. I’m good at Maths and English. I often get high scores in these subjects, which I’m really proud of. I’m a big fan of detective stories. In my free time, I always read them with passion. In the future, I also want to become a detective like Sherlock Holmes.

Tiếng Việt

Chào mọi người, mình tên là Mai. Mình sinh ra tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi mình sinh sống từ lúc nhỏ đến giờ cùng bố mẹ. Năm nay mình 11 tuổi và đang học lớp 6 tại trường trung học cơ sở ABC. Gia đình mình có bốn thành viên bao gồm bố mẹ, anh trai và mình. Các thành viên trong nhà mình hay giúp đỡ lẫn nhau và vô cùng hành phúc. Ở trường mình cũng có rất nhiều bạn bè. Mình học tốt hai môn Toán và tiếng Anh và thường giành được điểm cao ở hai môn này nên mình cũng khá tự hào. Mình rất thích những câu chuyện trinh thám nên vào thời gian rảnh, mình thường sẽ say mê đọc thể loại sách này. Trong tương lai mình muốn trở thành một thám tử như Sherlock Holmes vậy.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học – Mẫu 11

Tiếng Anh

Hello everyone, my name is Ngoc Diep. Like you guys, I’m turning twelve this year. I live in Dong Da, Hanoi with four members in my family: my parents, my elder brother and me. I used to go to Chu Van An primary school. At school, I had a lot of friends, who are all very lovely. Everyone says that I am a very active and energetic child. My favorite subject is Physics and English. My hobbies are cooking and reading books. In my spare time, I also take an online piano course. In the future, I will try to get more experience to pursue the dream of becoming a famous pianist performing in the world.

Tiếng Việt

Xin chào các bạn, tớ tên là Ngọc Diệp. Cũng như các bạn, năm nay tớ được 12 tuổi. Tớ hiện đang sống tại Đống Đa, Hà Nội cùng với bốn thành viên trong gia đình bao gồm bố mẹ, anh trai và bản thân tớ. Trước đây tớ từng học tại trường tiểu học Chu Văn An. Ở trường cũ tớ có rất nhiều bạn bè, ai cũng đáng mến cả. Ai gặp cũng bảo tớ là một người năng động và hoạt bát. Môn học yêu thích của tớ là Vật lý và tiếng Anh. Sở thích của tớ là nấu ăn và đọc sách. Khi rảnh rỗi, tớ còn đi học đàn piano trực tuyến nữa. Trong tương lai tớ mong muốn mình giỏi hơn để theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng khắp thế giới.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 2 – Mẫu 1

Tiếng Anh

Hello everyone, my name is Nguyen Thi An. This year I am 14 years old, I live in Dong Da, Hanoi. There are four members in my family, including my parents, elder brother and me.

Now, I am studying in class 9B at Chu Van An school. At school I have a lot of friends, they are all docile and lovely. Everyone says that I am a very active and energetic child so they love me so much. My favorite subjects are Physics and English. My hobbies are cooking and reading books.

Some of my favorite books are science fiction, detective, history and art. In my spare time, I also take an online piano course. In the future, I will try to get more experience to pursue the dream of becoming a famous pianist performing in the world. It is my pleasure to meet all of you today. Thanks for listening.

Tiếng Việt

Xin chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Thị An. Năm nay tôi 14 tuổi, sống ở Đống Đa, Hà Nội. Gia đình tôi có bốn thành viên gồm ba, mẹ, anh trai và mình.

Hiện tại, tôi học ở lớp 9B trường Chu Văn An. Ở trường tôi có rất nhiều bạn bè, họ đều rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Mọi người nhận xét tôi là một người khá hoạt bát và năng lượng nên rất được yêu quý. Môn học mà tôi thích nhất là vật lí và tiếng anh. Sở thích của tôi là nấu ăn và đọc sách.

Một số thể loại sách yêu thích là khoa học viễn tưởng, trinh thám, lịch sử và nghệ thuật. Trong những lúc rảnh rỗi, tôi còn tham gia một khóa học online về piano. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng trau dồi nhiều kinh nghiệm hơn nữa để theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ piano tài ba đi khắp mọi nơi trên thế giới để biểu diễn. Rất vui khi được gặp mọi người trong ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 2 – Mẫu 2

Tiếng Anh

Hello everyone, my name is Le Ngoc Chau. This year I am 14 years old, I live in Dong Da, Hanoi. There are four members in my family, including my parents, elder brother and me.

Now, I am studying in class 9B at Chu Van An school. At school I have a lot of friends, they are all docile and lovely. Everyone says that I am a very active and energetic child so they love me so much. My favorite subject is Physics and English. My hobbies are cooking and reading books.

Some of the favorite books are science fiction, detective, history and art. In my spare time, I also take an online piano course. In the future, I will try to get more experience to pursue the dream of becoming a famous pianist performing in the world.

It is my pleasure to meet all of you today. Thanks for listening.

Tiếng Việt

Xin chào các bạn, mình tên là Lê Ngọc Châu. Năm nay mình 14 tuổi, sống ở Đống Đa, Hà Nội. Gia đình mình có bốn thành viên gồm ba, mẹ, anh trai và mình.

Hiện tại, mình học ở lớp 9B trường Chu Văn An. Ở trường mình có rất nhiều bạn bè, họ đều rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Mọi người nhận xét mình là một người khá hoạt bát và năng lượng nên rất được yêu quý. Môn học mà mình thích nhất là vật lí và tiếng anh. Sở thích của mình là nấu ăn và đọc sách.

Một số thể loại sách yêu thích là khoa học viễn tưởng, trinh thám, lịch sử và nghệ thuật. Trong những lúc rảnh rỗi, mình còn tham gia một khóa học online về piano. Trong tương lai, mình sẽ cố gắng trau dồi nhiều kinh nghiệm hơn nữa để theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ piano tài ba đi khắp mọi nơi trên thế giới để biểu diễn.

Rất vui khi được gặp mọi người trong ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 2 – Mẫu 3

Tiếng Anh

Hi my name is Ngoc Anh and currently I’m 12 years of age. I have a nice personality and am very easy to get along with. This is my first semester of secondary school like a lot of other people. What I like to do in my spare time is to play video games and just relax with friends and family. People may see that as somewhat weird to play video games as a hobby, but it’s what I really like to do. I prefer to enjoy things at my own space. This whole blogging thing is new to me and I really like it. It could probably make me new friends and people that have common interests with me.

Tiếng Việt

Xin chào, tôi tên là Ngọc Anh và hiện tại tôi 12 tuổi. Tôi tốt tính và rất dễ hòa đồng. Đây là học kỳ đầu tiên của tôi ở cấp 2 giống như nhiều người khác. Những gì tôi thích làm trong thời gian rảnh rỗi của tôi là chơi trò chơi điện tử và chỉ thư giãn với bạn bè và gia đình. Mọi người có thể thấy hơi lạ khi chơi trò chơi điện tử như một sở thích, nhưng đó là điều tôi thực sự muốn làm. Tôi thích tận hưởng mọi thứ trong không gian của riêng tôi. Viết blog hoàn toàn mới mẻ với tôi và tôi thực sự thích nó. Nó có thể giúp tôi kết bạn được với nhiều bạn mới và những người có chung sở thích với tôi.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 2 – Mẫu 4

Tiếng Anh

Hi my name is Nguyen Huong Giang, this is my first year at Cau Giay secondary school. I hope that I get good test grades this time around. I love to eat at different kinds of restaurants just to try new things. My favorite food is pizza. I’m a fan of all types of music, my favorite artist is BTS and BLACKPINK.

Tiếng Việt

Xin chào, tôi tên là Nguyễn Hương Giang, đây là năm thứ nhất của tôi tại trường cấp 2 Cầu Giấy. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có điểm thi tốt trong thời gian này. Tôi thích ăn ở nhiều loại khác nhau chỉ để thử những thứ mới. Đồ ăn ưa thích của tôi là pizza. Tôi là một fan hâm mộ của tất cả các loại âm nhạc, nghệ sĩ yêu thích của tôi là BTS và BLACKPINK.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 2 – Mẫu 5

Tiếng Anh

Hi everyone. My name is Linh. I was born in Dong Da District, Hanoi. I live here from a child with my parents. At present, I’m 11 years old and I’m studying in 6A at ABC Primary school. My family has 4 people, including my parents, my brother and me. We’re willing to help together and my family is very happy. To my classmate, I’m active and humorous child so they love me so much. I have a lot of friends in my school. Besides that I’m good at Maths and English. I usually obtain many high scores in this subjects. I’m proud of their. I’m a big fan of detective stories. In my free time, I always read them with intensive passion. In the future, I also want to become a detective as Sherlock Holmes.

Tiếng Việt

Xin chào mọi người. Tên tôi là Linh. Tôi sinh ra ở quận Đống Đa, Hà Nội. Tôi sống ở đây từ nhỏ cùng với bố mẹ. Hiện tại, tôi 11 tuổi và học ở lớp 6A trường THCS ABC. Gia đình tôi có 4 người gồm bố mẹ, anh trai và tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau và gia đình tôi rất hạnh phúc. Đối với bạn cùng lớp, tôi là 1 đứa trẻ năng động và hài hước vì thế họ quý tôi lắm. Tôi có rất nhiều bạn ở trường. Bên cạnh đó, tôi học rất giỏi ở môn Toán và Tiếng Anh. Tôi thường xuyên đạt được nhiều điểm cao ở các môn học này. Tôi tự hào về điều đó. Tôi là 1 người hâm mộ lớn của truyện trinh thám. Vào lúc rảnh rỗi, tôi luôn đọc chúng với niềm đam mê mãnh liệt. Trong tương lai, tôi cũng muốn trở thành 1 thám tử như Sherlock Holmes.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 2 – Mẫu 6

Tiếng Anh

Hello everyone, my name is Le Ngoc Diep. This year I am 14 years old, I live in Dong Da, Hanoi. There are four members in my family, including my parents, elder brother and me. Now, I am studying in class 9B at Chu Van An school. At school I have a lot of friends, they are all docile and lovely. Everyone says that I am a very active and energetic child so they love me so much. My favorite subject is Physics and English. My hobbies are cooking and reading books. Some of the favorite books are science fiction, detective, history and art. In my spare time, I also take an online piano course. In the future, I will try to get more experience to pursue the dream of becoming a famous pianist performing in the world.

Tiếng Việt

Xin chào các bạn, mình tên là Lê Ngọc Diệp. Năm nay mình 14 tuổi, sống ở Đống Đa, Hà Nội. Gia đình mình có bốn thành viên gồm ba mẹ, anh trai và mình. Hiện tại, mình học ở lớp 8B trường Chu Văn An. Ở trường mình có rất nhiều bạn bè, họ đều rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Mọi người nhận xét mình là một người khá hoạt bát và năng lượng nên rất được yêu quý. Môn học mà mình thích nhất là vật lí và tiếng anh. Sở thích của mình là nấu ăn và đọc sách. Một số thể loại sách yêu thích là khoa học viễn tưởng, trinh thám, lịch sử và nghệ thuật. Trong những lúc rảnh rỗi, mình còn tham gia một khóa học online về piano. Trong tương lai, mình sẽ cố gắng trau dồi nhiều kinh nghiệm hơn nữa để theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sỹ piano tài ba đi khắp mọi nơi trên thế giới biểu diễn.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 2 – Mẫu 7

Tiếng Anh

Hello, my name is Thanh An. I’m 15 years old and I’m in grade 9. I was born and grew up in HCM city. I feel really honored for being chosen to be the best student of our class in this semester. I promise to study harder and harder to accomplish your believe and also help others in studying.

Tiếng Việt

Chào các bạn. Tên mình là Thanh An. Năm nay mình 15 tuổi và đang học lớp 9. Mình sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình cảm thấy rất vinh dự khi được chọn là học sinh xuất sắc nhất của lớp mình trong học kỳ nay. Mình hứa sẽ học hành chăm chỉ hơn nữa để đáp ứng được kỳ vọng của các bạn cũng như giúp đỡ các bạn khác trong học tập.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 3 – Mẫu 1

Tiếng Anh

Hello everyone, my name is Minh Dung. This year I am 14 years old, I live in Cau Giay, Hanoi. There are four members in my family, including my parents, elder brother and me. Now, I am studying in class 9B at Mai Dich school. At school I have a lot of friends, they are all docile and lovely. Everyone says that I am a very active and energetic child so they love me so much. My favorite subject is Physics and English. My hobbies are cooking and reading books. Some of the favorite books are science fiction, detective, history and art. In my spare time, I also take an online piano course. In the future, I will try to get more experience to pursue the dream of becoming a famous pianist performing in the world.

Tiếng Việt

Xin chào các bạn, mình tên là Minh Dũng. Năm nay mình 14 tuổi, sống ở Cầu Giấy, Hà Nội. Gia đình mình có bốn thành viên gồm ba mẹ, anh trai và mình. Hiện tại, mình học ở lớp 9B trường THCS Mai Dịch. Ở trường mình có rất nhiều bạn bè, họ đều rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Mọi người nhận xét mình là một người khá hoạt bát và năng lượng nên rất được yêu quý. Môn học mà mình thích nhất là vật lí và tiếng anh. Sở thích của mình là nấu ăn và đọc sách. Một số thể loại sách yêu thích là khoa học viễn tưởng, trinh thám, lịch sử và nghệ thuật. Trong những lúc rảnh rỗi, mình còn tham gia một khóa học online về piano. Trong tương lai, mình sẽ cố gắng trau dồi nhiều kinh nghiệm hơn nữa để theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sỹ piano tài ba đi khắp mọi nơi trên thế giới biểu diễn.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 3 – Mẫu 2

Tiếng Anh

I am Khanh. I was born in Hanoi but my family moved to Ho Chi Minh city when I was 4. Now I am a high school student in Binh Thanh district. I love playing basketball and have represented my school in many competitions. My active participation in sports and professional competitions has taught me many skills. I have a fascination for languages, so I am learning the Japanese language. I am also an active member of my school’s Japanese club and take initiative in organizing weekend meetings.

Tiếng Việt

Tôi là Khánh. Tôi sinh ra ở Hà Nội nhưng gia đình tôi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh khi tôi lên 4 tuổi. Bây giờ tôi là học sinh cấp 3 ở quận Bình Thạnh. Tôi thích chơi bóng rổ và đã đại diện cho trường của mình trong nhiều cuộc thi. Việc tích cực tham gia các cuộc thi thể thao và chuyên nghiệp đã dạy cho tôi nhiều kỹ năng. Tôi rất thích ngôn ngữ, vì vậy tôi đang học tiếng Nhật. Tôi cũng là một thành viên tích cực của câu lạc bộ tiếng Nhật của trường tôi và chủ động tổ chức các buổi họp mặt cuối tuần.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 3 – Mẫu 3

Tiếng Anh

My name is Duc Anh and I am a senior in high school. Currently, I am living in Ho Chi Minh city – or Saigon for short, with my family: my father, two elder brothers and I. At school, everyone can agree that I am a good student and that I like to study. My favorite subjects are chemistry and biology. I am going to enter the university because my goal is to study these subjects in future and to become a respected professional in one of the fields. I can say that I am a responsible and hard-working student. Moreover, being a sociable person, I have many friends since I like to communicate with people and get to know new interesting individuals.

Tiếng Việt

Tôi tên là Đức Anh, học năm cuối cấp 3. Hiện tại, tôi đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh – hay gọi tắt là Sài Gòn, cùng gia đình: bố, hai anh trai và tôi. Ở trường, mọi người đều đồng ý rằng tôi là một học sinh giỏi và thích học. Các môn học yêu thích của tôi là hóa học và sinh học. Tôi chuẩn bị vào đại học vì mục tiêu của tôi là học những môn này trong tương lai và trở thành một chuyên gia được kính trọng trong một trong những lĩnh vực. Tôi có thể nói rằng tôi là một học sinh có trách nhiệm và chăm chỉ. Hơn nữa, là một người hòa đồng, tôi có nhiều bạn bè vì tôi thích giao tiếp với mọi người và làm quen với những người mới.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 3 – Mẫu 4

Tiếng Anh

Hello, my name is Phuong from Danang. This year, I’m 17 years old. Currently, I am a student at high school Son Tra. I have a hobby of listening to American genres and reading their words. People commented that I am an energetic and active person. I regularly participate in class and school activities. Contrary to school, when at home I speak less and often sit and study and listen to music. Good to meet you!

Tiếng Việt

Xin chào, tôi tên là Phương tới từ Đà Nẵng. Năm nay tôi 17 tuổi. Hiện tại tôi đang là học sinh trường trung học phổ thông Sơn Trà. Tôi có sở thích nghe những thể loại Âu Mỹ và đọc hiểu lời của chúng. Mọi người nhận xét tôi là người hoạt bát, năng nổ. Tôi thường xuyên tham gia vào các hoạt động của lớp và trường. Trái với ở trường, khi ở nhà tôi ít nói hơn và thường xuyên ngồi học bài và nghe nhạc. Rất vui được làm quen với bạn.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 3 – Mẫu 5

Tiếng Anh

Hello, my name is Minh and my English name is William. I’m a 13-year-old student from Duc Tri High school in Ho Chi Minh City. I was born on 14th November. At the moment I live in a flat on Dong Khoi street with my family. There are 5 people in the house, my parents, my sister and my grandma. My father is Vietnamese while my mom comes from Hongkong, so you can tell that I am half Vietnamese, and half Hongkongese. In my spare time, I love playing and watching horror movies. My favorite movie is surely The Conjuring series, which is both fantastic and terrifying. At school, I also like PE lessons besides English and History.

Tiếng Việt

Xin chào, tôi tên là Minh và tên tiếng Anh của tôi là William. Tôi là học sinh 13 tuổi trường THPT Đức Trí, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sinh ngày 14 tháng 11. Hiện tại tôi đang sống trong một căn hộ trên đường Đồng Khởi với gia đình. Có 5 người trong nhà, bố mẹ tôi, chị gái tôi và bà tôi. Bố tôi là người Việt Nam trong khi mẹ tôi đến từ Hồng Kông, vì vậy bạn có thể nói rằng tôi mang một nửa dòng máu Việt Nam và một nửa Hồng Kông. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích chơi và xem phim kinh dị. Bộ phim yêu thích của tôi chắc chắn là series The Conjuring, bộ phim vừa tuyệt vời vừa đáng sợ. Ở trường, tôi cũng thích các giờ học Thể dục bên cạnh tiếng Anh và Lịch sử.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 3 – Mẫu 6

Tiếng Anh

Hello, my name is Thuy. I’m sixteen years old. I live with my family in Phuoc loc Village.I was born in Tuy Phuoc District . My family has four members such as my parents, my sister and me. I study at Phuoc Loc Two Primary School and it’s also my second home. Everyone at school is very friendly and helpful. My hometown is in Phu Cat District and my home town is very peaceful, everyone is hospitable .My favourite subject are English and Music and I am good at them.My favourite sport is badminton. I always play badminton at the weekend. In my free time, I often listen to music and watch TV. I am very interested in studying EnglishI like singing and drawing ,too. Everone thinks I am a hard-working student And I also proud of it.

Tiếng Việt

Xin chào, tôi tên là Thủy. Tôi mười sáu tuổi. Tôi sống với gia đình ở làng Phước Lộc, tôi sinh ra ở huyện Tuy Phước. Gia đình tôi có bốn thành viên như bố mẹ tôi, chị gái tôi và tôi. Tôi học tại Trường Tiểu học Phước Lộc Hai và đó cũng là quê hương thứ hai của tôi. Mọi người ở trường đều rất thân thiện và hữu ích. Quê tôi ở huyện Phù Cát, quê tôi rất yên bình, mọi người hiếu khách, môn học yêu thích của tôi là Tiếng Anh và Âm nhạc và tôi rất giỏi môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Tôi luôn chơi cầu lông vào cuối tuần. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường nghe nhạc và xem TV. Tôi rất thích học tiếng Anh. Tôi cũng thích hát và vẽ. Tôi nghĩ rằng tôi là một học sinh chăm chỉ và tôi cũng tự hào về điều đó

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 3 – Mẫu 7

Tiếng Anh

I am Thu Lan. I was born on 7th June, 2008 at a small village in Thai Binh Province. I grew up in Thai Binh but I moved to Ha Noi city with my parents and my brother last month. My hobbies is to read book and play the piano. Besides, I also have passion for art. In future, I want to become an artist. Everyone say that I am a hard–working and sociable student. My strengths are innovative and organized. But the thing I want to make good is unselfconfident. I hope we can be good friends in this school year.

Tiếng Việt

Tôi là Thu Lan. Tôi sinh ngày 7 tháng 6 năm 2008 tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Thái Bình. Tôi lớn lên ở Thái Bình nhưng tôi đã chuyển đến thành phố Hà Nội với bố mẹ và anh trai vào tháng trước. Sở thích của tôi là đọc sách và chơi piano. Bên cạnh đó, tôi còn có niềm đam mê với nghệ thuật. Trong tương lai, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ. Mọi người đều nói rằng tôi là một học sinh chăm chỉ và hòa đồng. Điểm mạnh của tôi là sáng tạo và có tổ chức. Nhưng điều tôi muốn làm là không tự tin. Tôi hy vọng chúng ta có thể là bạn tốt trong năm học này.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 3 – Mẫu 8

Tiếng Anh

Hello everyone! My name is My Le. My English name is Minnie. I am sixteen years old. I am a new student in class 10A of Cau Giay high school. I and my family live at 56 Duy Tan street. My family has 4 people. They are my parents, my elder brother and me. My father is an engineer. He works for an elevator company. He is tall and thin. He has black skin and short hair. My mother works as an editor. She work at an educational company. She is quite tall and has long curly hair. She is beautiful and hard-working. My elder brother is a student at National Economics University. He is very smart and helpful. He always helps me do the homework. This is all about me and my family. Hope you guys help me in the future.

Tiếng Việt

Chào mọi người! Tôi tên là Mỹ Lệ. Tên tiếng Anh của tôi là Minnie. Tôi mười sáu tuổi. Em là học sinh mới lớp 10A trường THPT Cầu Giấy. Tôi và gia đình sống tại 56 phố Duy Tân. Gia đình tôi có 4 người. Bao gồm bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Cha tôi là một kỹ sư. Ông ấy làm việc cho một công ty thang máy. Ông ấy cao và gầy. Anh ấy có nước da đen và tóc ngắn. Mẹ tôi làm biên tập viên. Bà ấy làm việc tại một công ty về giáo dục. Bà ấy khá cao và có mái tóc xoăn dài. Bà ấy xinh đẹp và chăm chỉ. Anh trai tôi là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Anh ấy rất thông minh và hay giúp đỡ người khác Anh ấy luôn giúp tôi làm bài tập. Đây là tất cả về tôi và gia đình tôi. Mong các bạn giúp đỡ trong thời gian tới.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 3 – Mẫu 9

Tiếng Anh

Hello every one, my name is Do Thuy Linh. I am sixteen years old. I am living with my family in Hanoi city. There are four people in my family: parents, my brother and me. My favorite subjects are Maths and English. They are very interesting and I always learn them whenever I have free time. My hobbies are playing chess and listening to music. Playing chess can help me practise my brain. I often play it with my classmate during break time. Listening to music helps me relax after a hard-working studying day. That’s my introduction. I hope that we will get along well in the future.

Tiếng Việt

Xin chào mọi người, mình tên Đỗ Thùy Linh. Tôi mười sáu tuổi. Tôi đang sống cùng gia đình tại thành phố Hà Nội. Có bốn người trong gia đình tôi: bố mẹ, anh trai tôi và tôi. Môn học yêu thích của tôi là Toán học và Tiếng Anh. Chúng rất thú vị và tôi luôn học chúng bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh. Sở thích của tôi là chơi cờ và nghe nhạc. Chơi cờ giúp tôi có thể cải thiện não bộ. Tôi thường chơi nó với bạn cùng lớp của tôi trong giờ giải lao. Nghe nhạc giúp tôi thư giãn sau ngày dài học tập chăm chỉ. Trên đây là phần giới thiệu của tôi. Rất mong chúng ta sẽ thân thiết hơn trong tương lai.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 3 – Mẫu 10

Tiếng Anh

I am 15-year-old boy. My name is Hung. My grandmother gave me this name. I quite like my name. I live in Dich Vong Hau street. My father is a lecturer in a college. He teaches Japanese there. My mother is a doctor at the local hospital. I love both my parents from the very depths of my heart. My mother helps me in doing my homework and lessons and tells me fascinating stories.

I am student in class 10 in Nguyen Tat Thanh high school. There are many girls and boys in my class. They all are nice and friendly with me. But Nam is my best friend. I go to school daily in the morning by school bus. I am strong and tall compared to my age. I like many sports but I like playing football, the most. We play in our schools playground after classes.

Tiếng Việt

Tôi là một cậu bé 15 tuổi. Tôi tên là Hùng. Bà tôi đã đặt cho tôi cái tên này. Tôi khá thích cái tên của mình. Mình ở phố Dịch Vọng Hậu. Bố tôi là giảng viên của một trường cao đẳng. Anh ấy dạy tiếng Nhật ở đó. Mẹ tôi là bác sĩ tại bệnh viện địa phương. Tôi yêu cả bố mẹ từ tận sâu thẳm trái tim mình. Mẹ giúp tôi làm bài tập và học bài và kể cho tôi nghe những câu chuyện hấp dẫn.

Em là học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Tất Thành. Có rất nhiều cô gái và cậu bé trong lớp của tôi. Tất cả họ đều tốt và thân thiện với tôi. Nhưng Nam là bạn thân nhất của tôi. Tôi đến trường hàng ngày vào buổi sáng bằng xe buýt của trường. Tôi khỏe và cao so với tuổi. Tôi thích nhiều môn thể thao nhưng tôi thích nhất là chơi bóng đá. Chúng tôi chơi trong sân chơi của trường sau giờ học.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 3 – Mẫu 11

Tiếng Anh

Hello every one, my name is Thuy Linh. I am sixteen years old. I am living with my family in Hanoi. There are four people in my family: parents, my brother and me. My favorite subjects are Physics and English. They are very interesting and I always learn them whenever I have free time. My hobbies are playing volleyball. It helps me feel strong. I often play it with my classmate during break time.

Tiếng Việt

Xin chào mọi người, mình tên Thùy Linh. Tôi mười sáu tuổi. Tôi đang sống cùng gia đình tại Hà Nội. Có bốn người trong gia đình tôi: bố mẹ, anh trai tôi và tôi. Môn học yêu thích của tôi là Vật lý và Tiếng Anh. Chúng rất thú vị và tôi luôn học chúng bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh. Sở thích của tôi là chơi bóng chuyền. Nó giúp tôi cảm thấy mạnh mẽ. Tôi thường chơi nó với bạn cùng lớp của tôi trong giờ giải lao.

**************

Trên đây là gần 40 bài mẫu viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học, cấp 2, cấp 3 ngắn gọn, hay nhất. Hy vọng sẽ là tài liệu giúp các em củng cố vốn từ vựng, trau dồi kỹ năng viết để hoàn thành tốt bài giới thiệu bản thân mình thêm sinh động, cuốn hút nhất.

 

 Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/viet-doan-van-gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh-cho-hoc-sinh/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp