KẾ HOẠCH TUẦN – Từ : 09– 09 – 2019 đến: 14– 09 –2019

Khối (9+12) TUẦN : 05 – Khối (6+7+8+10+11) TUẦN : 05
Thứ-Ngày Nội dung Người thực hiện
Thứ 2
09-09-2019
- Dự SHĐT
- Báo cáo tổ chức khai giãng năm học 2019 – 2020
- Thu tiền K (6 , 10 ) từ 7g00→ 11g00
BGH – GVCN – HS
Lừng – Phú
Tuyết – CN L (6 , 10 )
Thứ 3
10-09-2019
- Nhận kế hoạch đầu năm của Tổ CM
- Thu tiền K (7 , 11 ) từ 7g00→ 11g00
Trưng – TTCM
Tuyết – CN L (7 , 11 )
Thứ 4
   11-09-2019
- Kiểm tra công tác vệ sinh trường , lớp
- Họp với tổ công tác của Huyện Ủy (13g30ph)
- Thu tiền K (8 , 12 ) từ 7g00→ 11g00
BGH – BTĐ
BTV – BCH chi ủy TN
Tuyết – CN L (8 , 12 )
 Thứ 5
12-09-2019
Dự thảo kế hoạch GD của trường
- Thu tiền K 9 từ 7g00→ 11g00
CN L (6→12)
 
GVCN
 
CN – HS 
Thứ 6
13-09-2019
- Hoàn thành cập nhật Sổ đăng bạ , học bạ , thẻ HS
    trình BGH ký duyệt trước khi đem PGD kiểm tra
- Kiểm tra đầu năm môn Tiếng Anh khối 11 , 12
    lúc 10g30ph
- KT môn Tiếng Anh tiết SHL   
CN L (6→12)
 
GVCN
 
CN – HS 
Thứ 7
  14-09-2019
- Kiểm tra đầu năm môn Văn – Toán 11,12 lúc 14g00
- Họp UBKT (10g30ph)
Theo phân công
Long,Nhơn,Thuận,Linh(C2)
Thảo

 

Tác giả bài viết: HP. Nguyễn Văn Lừng

Nguồn tin: P. Hành Chánh