tu-la-gi-tieng-la-gi

Từ là gì, Tiếng là gì. Phân biệt từ và tiếng tiếng Việt

Khái niệm tiếng, từ là gì hay cách phân biệt từ và tiếng là một trong những bài học của các em nhỏ trong... Read more
tu-chi-su-vat-la-gi

Từ chỉ sự vật là gì, Luyện từ và câu lớp 2,3 (bài tập,...

Lý thuyết từ chỉ sự vật là gì là một trong những kiến thức quan trọng của chương trình lớp 2 và lớp 3.... Read more
bat-chuoc-hay-bat-truoc-la-dung

Bắt chước hay bắt trước là đúng chính tả tiếng Việt

Bắt chước hay bắt trước, bắt chiếc mới là đúng chính tả trong tiếng Việt. Ý nghĩa của từ này là gì. Hãy tham... Read more
tu-lay-la-gi-tac-dung-cua-tu-lay

Từ láy là gì, phân biệt từ ghép và từ láy (bài tập ví...

Từ láy là gì, tác dụng của từ láy cũng như các phân biệt sự giống và khác nhau giữa từ láy và từ... Read more
san-se-hay-san-se

San sẻ hay san sẽ là đúng chính tả tiếng Việt

San sẻ hay san sẽ mới là đúng chính tả tiếng việt. Tưởng chừng như đơn giản, tuy nhiên không ít người vẫn dùng... Read more
xan-lan-hay-sang-lan-la-dung

Xán lạn hay sáng lạn là đúng chính tả tiếng Việt

Sáng lạng, xán lạn hay sáng lạn mới là đúng chính tả trong tiếng Việt. Ý nghĩa của từ này được sử dụng trong... Read more
trang-troi-hay-tran-troi

Trăng trối hay trăn trối là đúng chính tả tiếng Việt

Trăng trối hay trăn trối mới là đúng chính tả trong tiếng Việt. Ý nghĩa, cách dùng và một số ví dụ về trăng... Read more
sac-sao-hay-sac-xao

Sắc sảo hay sắc xảo là đúng chính tả tiếng Việt

Sắc sảo hay sắc xảo mới là đúng chính tả. Cách phân biệt (s) và (x) và sử dụng chúng trong những trường hợp... Read more
xeo-sac-hay-xeo-xat-la-dung

Xéo sắc là gì, xéo sắc hay xéo xắt là đúng chính tả tiếng...

Xéo sắc có nghĩa là gì và cách dùng từ xéo sắc hay xéo xắt mới là đúng chính tả tiếng Việt. Hãy cùng... Read more
tu-don-da-am-tiet-la-gi

Từ đơn đơn âm tiết và từ đơn đa âm tiết là gì, cách...

Từ đơn được phân thành 2 loại, đó là từ đơn đơn âm tiết và từ đơn đa âm tiết. Từ đơn đa âm... Read more