san-sang-hay-san-sang-la-dung

Sẵn sàng là gì? Sẵn sàng hay sẳn sàng là đúng chính tả tiếng...

Sẵn sàng hay sẳn sàng mới là đúng trong chính tả tiếng Việt. Sẵn sàng nghĩa là gì? Hãy tìm hiểu ngay trong bài... Read more
thang-than-hay-thang-thang-la-dung

Thẳng thắn hay thẳng thắng là đúng chính tả tiếng Việt

Thẳng thắn hay thẳng thắng mới là đúng trong chính tả tiếng Việt. Thẳng thắn nghĩa là gì, hãy tham khảo ngay bài viết... Read more
manh-dan-hay-manh-dang

Mạnh dạn là gì? Mạnh dạn hay mạnh dạng là đúng chính tả

Mạnh dạn hay mạnh dạng mới là đúng chính tả trong tiếng Việ. Mạnh dạng, mạnh dạn có ý nghĩa như thế nào. Hãy... Read more
chat-choi-hay-trat-troi

Chật chội hay trật trội là đúng chính tả tiếng Việt

Chật chội hay trật trội mới là đúng chính tả trong tiếng Việt. Ý nghĩa của từ ngữ này như thế nào. Hãy tham... Read more
gianh-giat-hay-danh-giat-la-dung

Giành giật hay dành giật là đúng| Phân biệt (d) và (g)

Giành giật hay dành giật là đúng chính tả tiếng việt. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách phân biệt cách sử... Read more
co-xuy-hay-co-suy-la-dung-chinh-ta

Cổ xúy hay cổ súy là đúng chính tả tiếng Việt

Cổ xúy hay cổ súy là cách dùng từ đúng chính tả tiếng việt. Ý nghĩa của từ cổ xúy trong tiếng việt như... Read more
pho-xa-hay-pho-sa

Phố xá hay phố sá là đúng chính tả tiếng Việt

Tiếp tục chủ đề phân biệt “Sá” hay “Xá”, chúng ta sẽ tìm hiểu xem phố xá hay phố sá mới là đúng chính... Read more
duong-sa-hay-duong-xa

Đường sá hay đường xá là đúng chính tả tiếng Việt

Đường sá hay đường xá mới là đúng chính tả trong tiếng Việt, cách phân biệt “sá” và “xá” như thế nào. Hãy bắt... Read more
dang-do-hay-giang-do

Dở dang, dang dở hay giang dở là đúng chính tả tiếng Việt

Dang dở hay giang dở mới là đúng chính tả trong tiếng Việt. Ý nghĩa của dang dở như thế nào. Hãy tìm hiểu... Read more
chin-chan-hay-chinh-chan-la-dung

Chín chắn hay chính chắn là đúng chính tả tiếng Việt

Chín chắn hay chính chắn mới là đúng chính tả tiếng Việt. Chín chắn trong tiếng việt có ý nghĩa được sử dụng trong... Read more