chấp bút hay chắp bút là đúng

Chấp bút hay chắp bút là đúng chính tả tiếng Việt

Chấp bút hay chắp bút mới là đúng chính tả. Ý nghĩa như thế nào, hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới... Read more
vô hình chung hay vô hình trung

Vô hình chung hay vô hình trung là đúng chính tả

Vô hình trung là gì, vô hình trung hay vô hình chung mới là đúng chính tả tiếng việt. Tưởng chừng như đơn giản... Read more
có lẽ hay có lẻ

Có lẻ hay có lẽ là đúng chính tả tiếng việt

Có lẽ là gì? Có lẽ hay có lẻ mới là đúng chính tả trong tiếng việt. Vì sao có sự nhầm lẫn giữa... Read more
Chín muồi hay chính mùi

Chín muồi hay chính mùi là đúng chính tả

Chín muồi hay chính mùi mới là đúng chính tả. Vì sao hai từ này lại khiến nhiều người dùng bị nhầm lẫn? Hãy... Read more
chú thím hay chú thiếm

Chú thím hay Chú Thiếm là đúng chính tả

Thím hay thiếm, chú thím hay chú thiếm mới là đúng chính tả trong cách xưng hô các mối quan hệ trong gia đình.... Read more
chủ trương hay chủ chương

Chủ trương hay chủ chương là đúng chính tả

Chủ trương là gì, chủ trương hay chủ chương mới là đúng chính tả tiếng việt. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau Chủ... Read more
trải nghiệm hay trãi nghiệm

Trải nghiệm hay trãi nghiệm là đúng chính tả

Trải nghiệm hay trãi nghiệm mới là đúng chính tả? Một lỗi chính tả thường gặp ở không ít người viết hiện nay. Hãy... Read more
đột xuất hay đột suất

Đột xuất hay đột suất là đúng chính tả tiếng việt

Đột xuất hay đột suất mới là đúng chính tả tiếng việt. Đột xuất có ý nghĩa là gì? Hãy tham khảo ngay bài... Read more
năng suất hay năng xuất

Năng suất hay năng xuất là đúng chính tả tiếng việt

Năng xuất hay năng xuất mới là đúng chính tả, phân biệt giữa xuất và suất như thế nào. Hãy cùng tham khảo bài... Read more
co dãn hay Co giãn

Co dãn hay co giãn là đúng chính tả tiếng việt

Co giãn hay co dãn mới là đúng chính tả trong khi cách phát âm của 2 từ này hoàn toàn giống nhau nhưng... Read more