chú thím hay chú thiếm

Chú thím hay Chú Thiếm là đúng chính tả

Thím hay thiếm, chú thím hay chú thiếm mới là đúng chính tả trong cách xưng hô các mối quan hệ trong gia đình.... Read more
dư dả hay dư giả

Dư dả hay dư giả là đúng chính tả tiếng việt

Dư dả hay dư giả mới là đúng chính tả, mặc dù cách viết khác nhau nhưng cách phát âm lại hoàn toàn giống... Read more
trang-troi-hay-tran-troi

Trăng trối hay trăn trối là đúng chính tả tiếng Việt

Trăng trối hay trăn trối mới là đúng chính tả trong tiếng Việt. Ý nghĩa, cách dùng và một số ví dụ về trăng... Read more
đột xuất hay đột suất

Đột xuất hay đột suất là đúng chính tả tiếng việt

Đột xuất hay đột suất mới là đúng chính tả tiếng việt. Đột xuất có ý nghĩa là gì? Hãy tham khảo ngay bài... Read more
chin-chan-hay-chinh-chan-la-dung

Chín chắn hay chính chắn là đúng chính tả tiếng Việt

Chín chắn hay chính chắn mới là đúng chính tả tiếng Việt. Chín chắn trong tiếng việt có ý nghĩa được sử dụng trong... Read more
co dãn hay Co giãn

Co dãn hay co giãn là đúng chính tả tiếng việt

Co giãn hay co dãn mới là đúng chính tả trong khi cách phát âm của 2 từ này hoàn toàn giống nhau nhưng... Read more
trải nghiệm hay trãi nghiệm

Trải nghiệm hay trãi nghiệm là đúng chính tả

Trải nghiệm hay trãi nghiệm mới là đúng chính tả? Một lỗi chính tả thường gặp ở không ít người viết hiện nay. Hãy... Read more
lang-man-hay-lang-mang

Lãng mạn hay lãng mạng là đúng chính tả tiếng Việt

Lãng mạn hay lãng mạng mới là đúng chính tả trong tiếng Việt. Ý nghĩa của từ này được diễn đạt trong những trường... Read more
dang-do-hay-giang-do

Dở dang, dang dở hay giang dở là đúng chính tả tiếng Việt

Dang dở hay giang dở mới là đúng chính tả trong tiếng Việt. Ý nghĩa của dang dở như thế nào. Hãy tìm hiểu... Read more
co-xuy-hay-co-suy-la-dung-chinh-ta

Cổ xúy hay cổ súy là đúng chính tả tiếng Việt

Cổ xúy hay cổ súy là cách dùng từ đúng chính tả tiếng việt. Ý nghĩa của từ cổ xúy trong tiếng việt như... Read more