Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 45

Vật Lí 9 Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi...

Vật Lí 9 Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì được biên soạn hy vọng sẽ là là...
Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 46

Vật Lí 9 Bài 46: Thực hành: Đo tiêu cự của...

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 47

Vật Lí 9 Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh...

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 48

Vật Lí 9 Bài 48: Mắt – Giải bài tập SGK...

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 49

Vật Lí 9 Bài 49: Mắt cận và mắt lão –...

Khái niệm câu và phân loại câu

Câu là gì, khái niệm câu và phân loại câu

tu-la-gi-tieng-la-gi

Từ là gì, Tiếng là gì. Phân biệt từ và tiếng...

tu-chi-su-vat-la-gi

Từ chỉ sự vật là gì, Luyện từ và câu lớp...

tu-lay-la-gi-tac-dung-cua-tu-lay

Từ láy là gì, phân biệt từ ghép và từ láy...

vì sao lá cây có màu xanh lục?

Vì sao lá cây có màu xanh lục ?

Từ Flex là gì

Từ Flex là gì. Định nghĩa và Ý nghĩa của từ...

Từ Skrrt nghĩa là gì?

Từ Skrrt là gì. Định nghĩa và Ý nghĩa của từ...