Bài 2 (trang 107 SGK Hóa 11)

Hóa học 11 Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ,...

Giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 24 Bài 1 (trang 107 SGK Hóa 11) Chất nào sau đây là hiđrocacbon? Là dẫn xuất của...
Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 6 Bài 1

Vật Lí 6 Bài 1: Đo độ dài – Giải bài...

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 6 Bài 2

Vật Lí 6 Bài 4: Đo thể tích vật rắn không...

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 6 Bài 6

Vật Lí 6 Bài 6: Lực, Hai lực cân bằng –...

Khái niệm câu và phân loại câu

Câu là gì, khái niệm câu và phân loại câu

tu-la-gi-tieng-la-gi

Từ là gì, Tiếng là gì. Phân biệt từ và tiếng...

tu-chi-su-vat-la-gi

Từ chỉ sự vật là gì, Luyện từ và câu lớp...

tu-lay-la-gi-tac-dung-cua-tu-lay

Từ láy là gì, phân biệt từ ghép và từ láy...

vì sao lá cây có màu xanh lục?

Vì sao lá cây có màu xanh lục ?

Từ Flex là gì

Từ Flex là gì. Định nghĩa và Ý nghĩa của từ...

Từ Skrrt nghĩa là gì?

Từ Skrrt là gì. Định nghĩa và Ý nghĩa của từ...