Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 147, 147 SGK...

Giải bài tập trang 147, 147 bài ôn tập về số tự nhiên SGK Toán 5. Câu 1: Đọc các số sau… Bài 1 trang...

Giải bài trang 66 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 48 Vở bài tập...

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 152 SGK Toán...

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 67 Vở bài tập...

Khái niệm câu và phân loại câu

Câu là gì, khái niệm câu và phân loại câu

tu-la-gi-tieng-la-gi

Từ là gì, Tiếng là gì. Phân biệt từ và tiếng...

tu-chi-su-vat-la-gi

Từ chỉ sự vật là gì, Luyện từ và câu lớp...

tu-lay-la-gi-tac-dung-cua-tu-lay

Từ láy là gì, phân biệt từ ghép và từ láy...

vì sao lá cây có màu xanh lục?

Vì sao lá cây có màu xanh lục ?

Từ Flex là gì

Từ Flex là gì. Định nghĩa và Ý nghĩa của từ...

Từ Skrrt nghĩa là gì?

Từ Skrrt là gì. Định nghĩa và Ý nghĩa của từ...