Bài 33- Tính chất giao hoán của phép cộng

0
14
Rate this post

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 33: TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 39 – Bài 33: Tính chất giao hoán của phép cộng

Bài 1 trang 39 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm: ….

a) 25 + 41 = 41 + ……       b) a + b = …… + a

96 + 72 = …… + 96       a + 0 = 0 + …… = ……

Bạn đang xem: Bài 33- Tính chất giao hoán của phép cộng

68 + 14 = 14 + ……       0 + b = …… + 0 = ……

Lời giải:

a) 25 + 41 = 41 + 25       b) a + b = b + a

96 + 72 = 72 + 96       a + 0 = 0 + a = a

68 + 14 = 14 + 68       0 + b = b + 0 = b

Bài 2 trang 39 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Đặt tính, tính rồi thử lại:

a) 695 + 137

b) 8279 + 654

Lời giải:

Bài 3 trang 39 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo). Chu vi chữ nhật đó là:

A.a × b         B. a + b × 2

C. b + a × 2         D. (a + b ) × 2

Lời giải:

Đáp án đúng là : D. (a + b ) × 2

Bài 4 trang 39 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Cho biết:

– Diện tích của mỗi ô vuông bằng 1cm2

Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bai-33-tinh-chat-giao-hoan-cua-phep-cong/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp