C4H10 → CH4 + C3H6

0
47
Rate this post

Phản ứng C4H10 ra CH4

C4H10 → CH4 + C3H6 được biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh biết viết phương trình phản ứng từ cracking C4H10 ra CH4. Hy vọng tài liệu giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn. Cũng như giúp ích trong quá trình làm bài tập. Mời các bạn tham khảo.

1. Phản ứng Cracking C4H10

C4H10overset{Cracking}{rightarrow} CH4 + C3H6

Bạn đang xem: C4H10 → CH4 + C3H6

2. Điều kiện phản ứng điều chế CH4 từ C4H10

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

3. Cách thực hiện phản ứng

Tiến hành cracking C4H10.

4. Bài tập liên quan 

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế metan bằng phương pháp nào sau đây?

A. Nung natri axetat khan với hỗn hợp vôi tôi xút

B. Phân hủy hợp chất hữu cơ

C. cacbon và hidro

D Cracking butan

Đáp án A

Câu 2: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Ankan từ C4H10 trở đi có đồng phân cấu tạo

B. Ankan mà phân từ chỉ chứa C bậc I và C bậc II là ankan không phân nhánh

C. Ankan có cả dạng mạch hở và mạch vòng

D. A và B đúng

Đáp án D

Câu 3: Cho isopentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1: 1 về số mol, có ánh sáng khuếch tán. Dẫn xuất monoclo nào dễ hình thành nhất?

A. CH3CHClCH(CH3)2

B. CH3CH2CCl(CH3)2

C. (CH3)2CHCH2CH2Cl

D. CH3CH2CH(CH3)CH2Cl

Đáp án B

Isopentan có 4 vị trí thế clo là a, b, c, d

Mạch cacbon

Theo quy tắc thế, Clo ưu tiên thế vào vị trí C có bậc cao nên sản phẩm chính của phản ứng là

CH3CH2CCl(CH3)2.

Câu 4: Trong các ankan đồng phân của nhau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. Đồng phân mạch không nhánh

B. Đồng phân mạch phân nhánh nhiều nhất

C. Đồng phân isoankan

D. Đồng phân tert-ankan

Đáp án A

Câu 5: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào?

A. Phản ứng thế

B. Phản ứng tách

C. Phản ứng cộng

D. Phản ứng cháy

Đáp án C

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được V lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Giá trị của V là

A. 5,60

B. 7,84

C. 4,48

D. 10,08.

Đáp án A

nH2O = 0,35 mol

Ta thấy tất cả các khí trong hỗn hợp đều là ankan.

=> nX = nH2O – nCO2 => nCO2 = nH2O – nX = 0,35 – 0,1 = 0,25 mol => V = 5,6 lít

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A thu được 0,22 mol CO2 và 0,264 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1 : 1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất . Tên gọi của X là

A.

2,2 đimetylpropan

B. CH3-CH3

C.CH3CH2CH3.

D. CH3-CH(CH3)-CH2-CH3

Đáp án D

Ta thấy nH2O > nCO2 => X là ankan

nX = nH2O – nCO2 = 0,264 – 0,22 = 0,044 mol

=> Số C = nCO2 : nX = 0,22 : 0,044 = 5 => CTPT là C5H12

Do X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo nên X là CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 (2-metylbutan).

………………………….

đã gửi tới bạn phương trình hóa học C4H10 → CH4 + C3H6, khi cracking C4H10 tạo ra CH4 và C3H8 đây cũng là một trong các phương trình điều chế quan trong metan. Các bạn cần lưu ý. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/c4h10-ch4-c3h6/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp