%f-la-gi-trong-hoc-lap-trinh

%f là gì trong ngôn ngữ lập trình C với câu lệnh printf, scanf

%f là gì trong ngôn ngữ lập trình C hay %d, %c, %s là một trong những cú pháp thường gặp trong bộ môn... Read more
%d-la-gi-trong-hoc-lap-trinh

%d là gì trong câu lệnh printf, scanf ngôn ngữ lập trình C

%d là gì trong ngôn ngữ lập trình c với các câu lệnh scanf và printf. Cách sử dụng các câu lệnh này như... Read more