regression test là gì

Regression test là gì? 3 Phương pháp kiểm thử quy hồi testing

Regression test (kiểm tra quy hồi) là một thuật ngữ chuyên ngành dành cho các tester trong lĩnh vực phần mềm. Vậy regression test... Read more
-n-la-gi-trong-c

n là gì, cách sử dụng câu lệnh n trong c như thế nào

n là gì, n trong C được sử dụng trong các câu lệnh như thế nào. Các lưu ý khi sử dụng n để... Read more
%s-la-gi-trong-hoc-lap-trinh

%s là gì trong printf, scanf của ngôn ngữ lập trình C

%s là gì trong C, ý nghĩa các câu lệnh và cách sử dụng, các lỗi thường gặp và cách khắc phục. Tất cả... Read more
%f-la-gi-trong-hoc-lap-trinh

%f là gì trong ngôn ngữ lập trình C với câu lệnh printf, scanf

%f là gì trong ngôn ngữ lập trình C hay %d, %c, %s là một trong những cú pháp thường gặp trong bộ môn... Read more
%d-la-gi-trong-hoc-lap-trinh

%d là gì trong câu lệnh printf, scanf ngôn ngữ lập trình C

%d là gì trong ngôn ngữ lập trình c với các câu lệnh scanf và printf. Cách sử dụng các câu lệnh này như... Read more