%d là gì trong câu lệnh printf, scanf ngôn ngữ lập trình C

0
4644
5/5 - (1 bình chọn)

%d là gì trong ngôn ngữ lập trình c với các câu lệnh scanf và printf. Cách sử dụng các câu lệnh này như thế nào. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây

%d là gì

Ta có ví dụ cơ bản như sau:

 • #include <stdio.h>
 •  int main() {
 •     int tuoi;
 •     printf(“Nhap tuoi cua ban: \n”);
 •     scanf(“%d”, &tuoi);
 •     printf(“Tuoi cua ban là: %d “, tuoi);
 •     return 0;
 • }

%d-la-gi-trong-hoc-lap-trinh

Trong ví dụ trên chúng ta có 1 số câu lệnh cơ bản như sau:

 • Câu lệnh int tuoi; để khai báo biến tuoi dạng số nguyên (int)
 • Câu lệnh printf(“Nhap tuoi cua ban: “); thông báo ra màn hình để nhập dữ liệu (tuổi)
 • Câu lệnh: scanf(“%d”, &tuoi); để ghi dữ liệu được nhập vào từ bàn phím
 • Câu lệnh: printf(“Tuoi cua ban là: %d “, tuoi); để in kết quả tuổi của bạn vừa được nhập

Như vậy %d là cấu trúc giúp ngôn ngữ hiểu được giá trị nhập vào là một số nguyên. Tương tự %d trong ngôn ngữ lập trình C chúng ta có các kiểu định dạng như %s kiểu chuỗi, %c kiểu ký tự, %f là số thực

Một số ví dụ khác như sau:

Viết chương trình in ra màn hình năm sinh của bạn bằng ngôn ngữ lập trình C

 • #include <stdio.h>
 •  int main() {
 •     int namsinh;
 •     printf(“Nhap nam sinh cua ban: \n”);
 •     scanf(“%d”, &namsinh);
 •     printf(“Nam sinh cua ban là: %d “, namsinh);
 •     return 0;
 • }

Như vậy là bài viết đã giới thiệu đến các bạn %d là gì trong lập trình C và một số kiến thức liên quan đến câu lệnh trong ngôn ngữ này. Hi vọng bài viết sẽ đem lại những kiến thức bổ ích cho bạn đọc!

Xem thêm: