Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 trang 81 SBT Toán 8 tập 1

0
32
Rate this post

Giải bài tập trang 81 bài 1 tứ giác Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 1.1: Tứ giác ABCD có . Khẳng định nào dưới đây là đúng?…

Câu 1.1 trang 81 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 8 tập 1

Tứ giác ABCD có . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. (widehat A = {65^0})

Bạn đang xem: Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 trang 81 SBT Toán 8 tập 1

B. (widehat B = {85^0}) 

C. (widehat C = {100^0})

D. (widehat D = {90^0})

Giải:

Chọn B. (widehat B = {85^0}) 

 


Câu 1.2 trang 81 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 8 tập 1

Tứ giác ABCD có (widehat C = {60^0},widehat D = {80^0},widehat A – widehat B = {10^0}). Tính số đo góc A và B

Giải:

(eqalign{
& widehat A + widehat B = {360^0} – left( {{{60}^0} + {{80}^0}} right) = {220^0} cr
& widehat A – widehat B = {10^0} cr} )

Vậy (widehat A = {115^0},widehat B = {105^0})

 


Câu 1.3 trang Sách bài tập (SBT) Toán lớp 8 tập 1

Tứ giác ABCD có chu vi 66cm. Tính độ dài AC, biết chu vi tam giác ABC bằng 56cm, chu vi tam giác ACD bằng 60cm

Giải:

Chu vi ∆ABC + chu vi ∆ACD – chu vi ABCD =2AC  

⇒ 2AC = 56 + 60 − 66 = 50 (cm)

AC = 25 (cm)

 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-1-1-2-1-3-trang-81-sbt-toan-8-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp