Giải bài 1, 2, 3 trang 100, 101 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

0
101
Rate this post

Giải bài tập trang 100, 101 Bài 2: Biểu đồ hình quạt tròn sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 2 Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ 3.

Bài 1 trang 100 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Sử dụng các thông tin từ biểu đồ sau để trả lời các câu hỏi.

a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 100, 101 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

b) Có bao nhiêu đối tượng được biểu diễn?

c) Tỉ lệ phần trăm của mỗi đối tượng so với toàn thể là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về tỉ lê phần trăm loại trái cây yêu thích của lớp 7A.

b) Có 4 đối tượng được biểu diễn: chuối; xoài; cóc; ổi.

c) Tỉ lệ phần trăm của mỗi đối tượng so với toàn thể là:

+ Chuối: 25%

+ Xoài : 35%

+ Cóc: 20%

+ Ổi: 20%

Bài 2 trang 101 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ 3.

Biểu đồ 3:

Lời giải:

Biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê vào biểu đồ 3 như sau:

Bài 3 trang 101 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

Lời giải: 

+ Biểu đồ biểu diễn tỉ lệ phần trăm xếp loại học lực học sinh lớp 7A

+ Lớp 7A có 4 loại xếp loại: Tốt, khá, đạt, chưa đạt

+ Học lực khá chiếm tỉ lệ cao nhất (50%)

+ Học lực đạt và chưa đạt chiếm tỉ lệ thấp nhất (cùng là 14%)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-100-101-sgk-toan-7-tap-1-ctst/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp