Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 109 SGK Toán 9 tập 1

0
90
Rate this post

Giải bài tập trang 109 bài 4 vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn SGK Toán 9 tập 1. Câu 17: Điền vào các chỗ trống (…) trong bảng sau…

Bài 17 trang 109 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 17. Điền vào các chỗ trống (…) trong bảng sau (R là bán kính của đường tròn, d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng) :

R

Bạn đang xem: Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 109 SGK Toán 9 tập 1

d

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

5cm

6cm

4cm

3cm

7cm

Tiếp xúc nhau

Giải:

R

d

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

5cm

6cm

4cm

3cm

6cm

7cm

Vì (d

Tiếp xúc nhau

Vì (d>R) nên đường thẳng và đường tròn không giao nhau.

 


Bài 18 trang 110 sgk Toán 9 – tập 1

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(3;4). Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn (A;3) và các trục tọa độ.

Giải:

– Khoảng cách từ tâm A đến trục Ox là 4.

Vậy d > R, do đó đường tròn và trục Ox không giao nhau.

– Khoảng cách từ tâm A tới trục Oy là 3.

Vậy d = R, do đó đường tròn và trục Oy tiếp xúc nhau.

 

Bài 19 trang 110 sgk Toán 9 – tập 1

Cho đường thẳng xy. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm và tiếp xúc với đường thẳng xy nằm trên đường nào?

Giải:

Gọi O là tâm của đường tròn bán kính 1cm và tiếp xúc với đường thẳng xy.

Vì (d=R=1cm) nên điểm O cách đường thẳng xy là 1cm, do đó O nằm trên hai đường thẳng m và m’ song song với xy và cách xy là 1cm.

 


Bài 20 trang 110 sgk Toán 9 – tập 1

Cho đường tròn tâm O bán kính 6cm và một điểm A cách O là 10cm. Kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Tính độ dài AB.

Giải:

Áp dụng định lý Pytago vào tam giác AOB vuông tại B, ta có:

(AB=sqrt{AO^2-OB^2}=sqrt{10^2-6^2}=8(cm))

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-17-18-19-20-trang-109-sgk-toan-9-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp