Giải bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 94 SGK Toán 7

0
91
Rate this post

Giải bài tập trang 94 bài 5 Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 31: Tập vẽ phác hai đường thẳng song song với nhau. Kiểm tra lại bằng dụng cụ…

Bài 31 trang 94 sgk toán 7 – tập 1

Tập vẽ phác hai đường thẳng song song với nhau. Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Hướng dẫn giải:

Bạn đang xem: Giải bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 94 SGK Toán 7

Vẽ rất đơn giản các em kẻ theo dòng kẻ ở vở:


Bài 32 trang 94 sgk toán 7 – tập 1

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit.

a) Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.

b) Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M song song với đường thẳng a là duy nhất.

c) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

d) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.

Hướng dẫn giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai vì có rất nhiều đường thẳng cùng song song với đường thẳng a.

d) Sai vì qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a chỉ có duy nhất một đường thẳng song song với a.


Bài 33 trang 94 sgk toán 7 – tập 1

Điền vào chỗ trốn (…) trong phát biểu sau:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a) Hai góc so le trong …

b) Hai góc đồng vị …

c) Hai góc trong cùng phía …

Hướng dẫn giải:

a) … bằng nhau.

b) … bằng nhau

c) …bằng nhau


Bài 34 trang 94 sgk toán 7 – tập 1

Hình 22 cho biết a // b và (widehat{A_{4}}=37^{circ}).

a) Tính (widehat{B_{1}}).

b) So sánh (widehat{A_{1}}) và (widehat{B_{4}}).

c) Tính (widehat{B_{2}}).

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: (widehat{B_{1}}=widehat{A_{4}}=37^{circ}) (so le trong)

b) Ta có: (widehat{A_{1}}) và (widehat{A_{4}}) kề bù

nên (widehat{A_{1}}+widehat{A_{4}}=180^{circ})

(Rightarrow widehat{A_{1}}=180^{circ}-widehat{A_{4}})

(=180^{circ}-37^{circ}=143^{circ})

(widehat{B_{1}}) và (widehat{B_{4}}) kề bù nên (widehat{B_{1}}+widehat{B_{4}}=180^{circ})

(Rightarrow widehat{B_{4}}=180^{circ}-widehat{B_{1}}=180^{circ}-37^{circ}=143^{circ})

Vậy (widehat{A_{1}}=widehat{B_{4}}=143^{circ}).

c) Cách 1: (widehat{B_{2}}=widehat{B_{4}}=143^{circ}) (hai góc đối đỉnh);

Cách 2: (widehat{A_{1}}=widehat{B_{2}}=143^{circ}) (hai góc so le trong);

Cách 3: (widehat{B_{2}}+widehat{A_{4}}=180^{circ}) (hai góc kề bù trong cùng phía bù nhau)

nên (widehat{B_{2}}=180^{circ}-widehat{A_{4}}=180^{circ}-37^{circ}=143^{circ})

Còn cách khác. Học sinh tự tính.


Bài 35 trang 94 sgk toán 7 – tập 1

Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC, qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a, mấy đường thẳng b, vì sao?

Hướng dẫn giải: 

 Theo tiên đề Ơclit về đường thẳng song song ta chỉ vẽ được một đường thẳng a song song với đường thẳng BC, một đường thẳng b song song với đường thẳng AC.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-31-32-33-34-35-trang-94-sgk-toan-7/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp