Giải bài 5, 6, 7 trang 65, 66 SBT Toán lớp 7 tập 1

0
102
Rate this post

Giải bài tập trang 65, 66 bài 1 đại lượng tỷ lệ thuận Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 5: Em Vân của bạn Long đang lập bảng để chuẩn bị vẽ biểu đồ hình cột…

Câu 5 trang 65 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Đố: Em Vân của bạn Long đang lập bảng để chuẩn bị vẽ biểu đồ hình cột:

Số liệu

Bạn đang xem: Giải bài 5, 6, 7 trang 65, 66 SBT Toán lớp 7 tập 1

360

460

520

640

700

Chiều cao của cột (mm)

18

23

32

 

 

Long bảo rằng trong bảng có chỗ sai .

Vân ngạc nhiên hỏi: “Vì sao biết là sai khi anh chưa biết số liệu gì và em cũng chưa điền xong?”

Long giải thích: “Chiều cao của cột phải tỉ lệ thuận với các số liệu tương ứng”

Hãy chữa chỗ sai trong bảng và điền nốt các số đúng vào ô trống.

Giải

Chỗ sai trong bảng: 520 tương ứng với chiều cao là 32

Sai vì ({{360} over {18}} = {{460} over {23}} ne {{520} over {32}}). Phải sửa 32 thành 26.

Ta có bảng sau:

Số liệu

360

460

520

640

700

Chiều cao của cột (mm)

18

23

26

32

35

 


Câu 6 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Giá tiền của 8 gói kẹo là bao nhiêu, nếu biết rằng 6 gói kẹo giá 27000đ?

Giải

Gọi x (đồng) là giá tiền của 8 gói kẹo .

Vì giá của mỗi gói kẹo không đổi nên số gói kẹo và số tiền mua tỉ lệ thuận với nhau.

Theo tính chất tỉ lệ thuận ta có: ({x over 8} = {{27000} over 6})

Suy ra: ({rm{x}} = {{27000 times 8} over 6} = 36000)

Vậy giá của 8 gói kẹo là 36.000 đồng

 

Câu 7 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Các giá trị tương ứng của t và s được cho vào bảng sau:

a) Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên.

b) Hai đại lượng s và t có tỉ thuận với nhau hay không? Nếu có hãy tìm hệ số tỉ lệ của s đối với t .a) Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên.

Giải

a)

b) s và t là hai đại lượng tỉ lệ thuận vì s = -45t

Hệ số tỉ lệ của s đối với t là -45

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-5-6-7-trang-65-66-sbt-toan-lop-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp