Giải bài 64, 65, 66, 67 trang 115 SBT Toán 9 tập 1

0
115
Rate this post

Giải bài tập trang 115 bài 4 một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 64: Tính diện tích của hình bình hành có hai cạnh 12cm và 15cm, góc tạo bởi hai cạnh ấy bằng….

Câu 64 trang 115 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tính diên tích của hình bình hành có hai cạnh 12cm và 15cm, góc tạo bởi hai cạnh ấy bằng 100(^circ ).

Gợi ý làm bài

Bạn đang xem: Giải bài 64, 65, 66, 67 trang 115 SBT Toán 9 tập 1

Giả sử hình bình hành MNPQ có MN = 12cm, MQ = 15cm, (widehat {NMQ} = 110^circ )

Ta có: (widehat {NMQ} + widehat {MNP} = 180^circ ) (hai góc trong cùng phía)

Suy ra: (widehat {MNP} = 180^circ  – widehat {NMQ})

( = 180^circ  – 110^circ  = 70^circ )

Kẻ (MR bot NP)

Trong tam giác vuông MNR, ta có:

(eqalign{
& MR = MN.sin widehat {MNP} cr 
& = 12.sin 70^circ approx 11,276,(cm) cr} )

Vậy ({S_{MNPQ}} = MN.NP approx 11,276.15 = 169,14) (cm2).

 


Câu 65 trang 115 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tính diện tích hình thang cân, biết hai cạnh đáy là 12cm và 18cm, góc ở đáy bằng 75(^circ )

Gợi ý làm bài

Giả sử hình thang cân ABCD có AB = 12cm, CD = 18cm, (widehat D = 75^circ )

Kẻ (AH bot CD,BK bot CD)

Vì tứ giác ABKH là hình chữ nhật nên: AB = HK = 12 (cm)

Ta có: tam giác ADH = tam giác BCK (cạnh huyền, góc nhọn)

Suy ra: DH = CK

Suy ra: 

(DH = {{CD – HK} over 2} = {{18 – 12} over 2} = 3,(cm))

Trong tam giác vuông ADH, ta có:

(AH = DH.tgD = 3.tg75^circ  approx 11,196,(cm))

Vậy:

(eqalign{
& {S_{ABCD}} = {{AB + CD} over 2}.AH cr 
& approx {{12 + 18} over 2}.11,196 = 167,94 cr} ) (cm2).

 


Câu 66 trang 115 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Một cột cờ cao 3,5m có bóng trên mặt đất dài 4,8m. Hỏi góc giữa tia sáng mặt trời và bóng cột cờ là bao nhiêu?

Gợi ý làm bài

Chiều cao cột cờ là cạnh đối diên với góc giữa tia sang mặt trời và bóng cột cờ, chiều dài bóng là cạnh kề góc nhọn.

Ta có: (tgbeta  = {{3,5} over {4,8}} = {{35} over {48}})

Suy ra: (beta  = 36^circ 6’)

Câu 67 trang 115 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Từ đỉnh một tòa nhà cao 60m, người ta nhìn thấy một chiếc ô tô đang đỗ dưới một góc 28(^circ ) so với đường nằm ngang. Hỏi chiếc ô tô đang đỗ cách tòa nhà đó bao nhiêu mét?

Gợi ý làm bài

Khoảng cách từ xe ô tô đến tòa nhà là cạnh kề với góc 28(^circ ), chiều cao tòa nhà là cạnh đối với góc nhọn.

Vậy chiếc ô tô đang đỗ cách tòa nhà:

(60.cot g28^circ  approx 112,844,(m))

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-64-65-66-67-trang-115-sbt-toan-9-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp