Mã Zipcode Hưng Yên mới nhất – Mã bưu điện Hưng Yên mới nhất

0
35
Rate this post

Mã bưu điện Hưng Yên mới nhất

Hưng Yên là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, mã bưu điện chung của Hưng Yên17000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Hưng Yên gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện Hưng Yên có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Hưng Yên: 17000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Hưng Yên)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn ! 

Danh sách mã bưu cục tỉnh Hưng Yên mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Hưng Yên 17000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 17001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 17002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 17003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 17004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 17005
7 Đảng ủy khối cơ quan 17009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 17010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 17011
10 Báo Hưng Yên 17016
11 Hội đồng nhân dân 17021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 17030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 17035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 17036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 17040
16 Sở Công Thương 17041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 17042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 17043
19 Sở Tài chính 17045
20 Sở Thông tin và Truyền thông 17046
21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 17047
22 Công an tỉnh 17049
23 Sở Nội vụ 17051
24 Sở Tư pháp 17052
25 Sở Giáo dục và Đào tạo 17053
26 Sở Giao thông vận tải 17054
27 Sở Khoa học và Công nghệ 17055
28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17056
29 Sở Tài nguyên và Môi trường 17057
30 Sở Xây dựng 17058
31 Sở Y tế 17060
32 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 17061
33 Ban Dân tộc 17062
34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 17063
35 Thanh tra tỉnh 17064
36 Trường chính trị tỉnh 17065
37 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 17066
38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 17067
39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 17070
40 Cục Thuế 17078
41 Cục Hải quan 17079
42 Cục Thống kê 17080
43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 17081
44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 17085
45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 17086
46 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 17087
47 Liên đoàn Lao động tỉnh 17088
48 Hội Nông dân tỉnh 17089
49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 17090
50 Tỉnh Đoàn 17091
51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 17092
52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 17093
1 THÀNH PHỐ HƯNG YÊN  
1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Hưng Yên 17100
2 Thành ủy 17101
3 Hội đồng nhân dân 17102
4 Ủy ban nhân dân 17103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17104
6 Phường Hiến Nam 17106
7 Phường An Tảo 17107
8 Phường Lam Sơn 17108
9 Phường Lê Lợi 17109
10 Phường Hồng Châu 17110
11 Phường Minh Khai 17111
12 Phường Quang Trung 17112
13 Xã Bảo Khê 17113
14 Xã Trung Nghĩa 17114
15 Xã Liên Phương 17115
16 Xã Hồng Nam 17116
17 Xã Quảng Châu 17117
18 Xã Phú Cường 17118
19 Xã Hùng Cường 17119
20 Xã Phương Chiểu 17120
21 Xã Tân Hưng 17121
22 Xã Hoàng Hanh 17122
23 Bưu Cục Phát Hưng Yên 17150
24 Bưu Cục Chợ Gạo 17151
25 Bưu Cục Lê Lợi 17152
26 Bưu Cục Phố Hiến 17153
27 Bưu Cục Dốc Lã 17154
28 Bưu Cục Trung Nghĩa 17155
29 Bưu Cục Hệ 1 Hưng Yên 17199
2 HUYỆN TIÊN LỮ  
1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tiên Lữ 17200
2 Huyện ủy 17201
3 Hội đồng nhân dân 17202
4 Ủy ban nhân dân 17203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17204
6 Thị trấn Vương 17206
7 Xã Hưng Đạo 17207
8 Xã Ngô Quyền 17208
9 Xã Nhật Tân 17209
10 Xã Dị Chế 17210
11 Xã Lệ Xá 17211
12 Xã An Viên 17212
13 Xã Đức Thắng 17213
14 Xã Trung Dũng 17214
15 Xã Hải Triều 17215
16 Xã Thủ Sỹ 17216
17 Xã Thiện Phiến 17217
18 Xã Thụy Lôi 17218
19 Xã Cương Chính 17219
20 Xã Minh Phương 17220
21 Bưu Cục Phát Tiên Lữ 17250
22 Bưu Cục Ba Hàng 17251
23 Bưu Cục Thụy Lôi 17252
3 HUYỆN PHÙ CỪ  
1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phù Cừ 17300
2 Huyện ủy 17301
3 Hội đồng nhân dân 17302
4 Ủy ban nhân dân 17303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17304
6 Thị trấn Trần Cao 17306
7 Xã Minh Tân 17307
8 Xã Phan Sào Nam 17308
9 Xã Quang Hưng 17309
10 Xã Minh Hoàng 17310
11 Xã Đoàn Đào 17311
12 Xã Tống Phan 17312
13 Xã Đình Cao 17313
14 Xã Nhật Quang 17314
15 Xã Tiền Tiến 17315
16 Xã Tam Đa 17316
17 Xã Minh Tiến 17317
18 Xã Nguyên Hòa 17318
19 Xã Tống Trân 17319
20 Bưu Cục Phát Phù Cừ 17350
21 Bưu Cục Cầu Cáp 17351
22 Bưu Cục Đình Cao 17352
23 Bưu Cục La Tiến 17353
4 HUYỆN ÂN THI  
1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ân Thi 17400
2 Huyện ủy 17401
3 Hội đồng nhân dân 17402
4 Ủy ban nhân dân 17403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17404
6 Thị trấn Ân Thi 17406
7 Xã Phù Ủng 17407
8 Xã Bắc Sơn 17408
9 Xã Bãi Sậy 17409
10 Xã Đào Dương 17410
11 Xã Tân Phúc 17411
12 Xã Vân Du 17412
13 Xã Quang Vinh 17413
14 Xã Xuân Trúc 17414
15 Xã Hoàng Hoa Thám 17415
16 Xã Quảng Lãng 17416
17 Xã Văn Nhuệ 17417
18 Xã Đặng Lễ 17418
19 Xã Cẩm Ninh 17419
20 Xã Nguyễn Trãi 17420
21 Xã Đa Lộc 17421
22 Xã Hồ Tùng Mậu 17422
23 Xã Tiền Phong 17423
24 Xã Hồng Vân 17424
25 Xã Hồng Quang 17425
26 Xã Hạ Lễ 17426
27 Bưu Cục Phát Ân Thi 17450
28 Bưu Cục Tân Phúc 17451
29 Bưu Cục Đa Lộc 17452
30 Bưu Cục Chợ Thi 17453
5 HUYỆN MỸ HÀO  
1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mỹ Hào 17500
2 Huyện ủy 17501
3 Hội đồng nhân dân 17502
4 Ủy ban nhân dân 17503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17504
6 Thị trấn Bần Yên Nhân 17506
7 Xã Phan Đình Phùng 17507
8 Xã Cẩm Xá 17508
9 Xã Dương Quang 17509
10 Xã Hòa Phong 17510
11 Xã Nhân Hòa 17511
12 Xã Dị Sử 17512
13 Xã Bạch Sam 17513
14 Xã Minh Đức 17514
15 Xã Phùng Chí Kiên 17515
16 Xã Xuân Dục 17516
17 Xã Ngọc Lâm 17517
18 Xã Hưng Long 17518
19 Bưu Cục Phát Mỹ Hào 17550
20 Bưu Cục Bần 17551
21 Bưu Cục Chợ Thứa 17552
22 Bưu Cục Khu Công Nghiệp 17553
23 Bưu Cục Bạch Sam 17554
6 HUYỆN VĂN LÂM  
1 Bưu Cục Trung tâm huyện Văn Lâm 17600
2 Huyện ủy 17601
3 Hội đồng nhân dân 17602
4 Ủy ban nhân dân 17603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17604
6 Thị trấn Như Quỳnh 17606
7 Xã Lạc Đạo 17607
8 Xã Chỉ Đạo 17608
9 Xã Đại Đồng 17609
10 Xã Việt Hưng 17610
11 Xã Tân Quang 17611
12 Xã Đình Dù 17612
13 Xã Minh Hải 17613
14 Xã Lương Tài 17614
15 Xã Trưng Trắc 17615
16 Xã Lạc Hồng 17616
17 Bưu Cục Phát Văn Lâm 17625
18 Bưu Cục KHL-TMĐT Văn Lâm 17626
19 Bưu Cục Như Quỳnh 17627
20 Bưu Cục Lạc Đạo 17628
21 Bưu Cục Đại Đồng 17629
22 Bưu Cục Trưng Trắc 17630
7 HUYỆN VĂN GIANG  
1 Bưu Cục Trung tâm huyện Văn Giang 17650
2 Huyện ủy 17651
3 Hội đồng nhân dân 17652
4 Ủy ban nhân dân 17653
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17654
6 Thị trấn Văn Giang 17656
7 Xã Xuân Quan 17657
8 Xã Cửu Cao 17658
9 Xã Phụng Công 17659
10 Xã Nghĩa Trụ 17660
11 Xã Long Hưng 17661
12 Xã Vĩnh Khúc 17662
13 Xã Liên Nghĩa 17663
14 Xã Tân Tiến 17664
15 Xã Thắng Lợi 17665
16 Xã Mễ Sở 17666
17 Bưu Cục Phát Văn Giang 17675
18 Bưu Cục Văn Phúc 17676
19 Bưu Cục Long Hưng 17677
20 Bưu Cục Mễ Sở 17678
8 HUYỆN YÊN MỸ  
1 Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Mỹ 17700
2 Huyện ủy 17701
3 Hội đồng nhân dân 17702
4 Ủy ban nhân dân 17703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17704
6 Thị trấn Yên Mỹ 17706
7 Xã Giai Phạm 17707
8 Xã Nghĩa Hiệp 17708
9 Xã Đồng Than 17709
10 Xã Ngọc Long 17710
11 Xã Liêu Xá 17711
12 Xã Hoàn Long 17712
13 Xã Tân Lập 17713
14 Xã Thanh Long 17714
15 Xã Yên Phú 17715
16 Xã Việt Cường 17716
17 Xã Trung Hòa 17717
18 Xã Yên Hòa 17718
19 Xã Minh Châu 17719
20 Xã Trung Hưng 17720
21 Xã Lý Thường Kiệt 17721
22 Xã Tân Việt 17722
23 Bưu Cục Phát Yên Mỹ 17750
24 Bưu Cục Trai Trang 17751
25 Bưu Cục Từ Hồ 17752
26 Bưu Cục Minh Châu 17753
9 HUYỆN KHOÁI CHÂU  
1 Bưu Cục Trung tâm huyện Khoái Châu 17800
2 Huyện ủy 17801
3 Hội đồng nhân dân 17802
4 Ủy ban nhân dân 17803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17804
6 Thị trấn Khoái Châu 17806
7 Xã Đông Tảo 17807
8 Xã Bình Minh 17808
9 Xã Dạ Trạch 17809
10 Xã Hàm Tử 17810
11 Xã Ông Đình 17811
12 Xã Tân Dân 17812
13 Xã Tứ Dân 17813
14 Xã An Vĩ 17814
15 Xã Đông Kết 17815
16 Xã Bình Kiều 17816
17 Xã Dân Tiến 17817
18 Xã Đồng Tiến 17818
19 Xã Hồng Tiến 17819
20 Xã Tân Châu 17820
21 Xã Liên Khê 17821
22 Xã Phùng Hưng 17822
23 Xã Việt Hòa 17823
24 Xã Đông Ninh 17824
25 Xã Đại Tập 17825
26 Xã Chí Tân 17826
27 Xã Đại Hưng 17827
28 Xã Thuần Hưng 17828
29 Xã Thành Công 17829
30 Xã Nhuế Dương 17830
31 Bưu Cục Phát Khoái Châu 17850
32 Bưu Cục Đông Tảo 17851
33 Bưu Cục Đông Kết 17852
34 Bưu Cục Bô Thời 17853
35 Bưu Cục Tân Châu 17854
36 Bưu Cục Đại Hưng 17855
37 Bưu Cục Thuần Hưng 17856
10 HUYỆN KIM ĐỘNG  
1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kim Động 17900
2 Huyện ủy 17901
3 Hội đồng nhân dân 17902
4 Ủy ban nhân dân 17903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17904
6 Thị trấn Lương Bằng 17906
7 Xã Nghĩa Dân 17907
8 Xã Toàn Thắng 17908
9 Xã Vĩnh Xá 17909
10 Xã Phạm Ngũ Lão 17910
11 Xã Thọ Vinh 17911
12 Xã Đồng Thanh 17912
13 Xã Song Mai 17913
14 Xã Chính Nghĩa 17914
15 Xã Nhân La 17915
16 Xã Phú Thịnh 17916
17 Xã Mai Động 17917
18 Xã Đức Hợp 17918
19 Xã Hùng An 17919
20 Xã Ngọc Thanh 17920
21 Xã Vũ Xá 17921
22 Xã Hiệp Cường 17922
23 Bưu Cục Phát Kim Động 17950
24 Bưu Cục Trương Xá 17951
25 Bưu Cục Thọ Vinh 17952
26 Bưu Cục Đức Hợp 17953
27 BĐVHX Vân Nghệ 17954

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Hưng Yên mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Hưng Yên mà bạn cần.

Bạn đang xem: Mã Zipcode Hưng Yên mới nhất
– Mã bưu điện Hưng Yên mới nhất

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết ! Có thể ủng hộ mình một vài donate vào banner quảng cáo nhé. Cảm ơn nhiều ^^

Trường thpt Sóc Trăng

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ma-zipcode-hung-yen-moi-nhat-ma-buu-dien-hung-yen-moi-nhat/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp