Mẫu biên bản Đại hội Liên đội năm 2022 – 2023 (4 Mẫu)

0
32
Rate this post

Biên bản Đại hội Liên đội là biểu mẫu được thư ký đại hội trực tiếp soạn thảo, ghi chép lại ngay trong khi tổ chức Đại hội Liên đội.

Mẫu biên bản Đại hội Liên đội được lập ra nhằm ghi lại toàn bộ quá trình, nội dung của đại hội, những ý kiến thảo luận, đóng góp cũng như kết quả bầu chi uỷ đại hội diễn ra như thế nào, kết quả bầu cử ra sao, thông qua nghị quyết với số phiếu bầu như thế nào. Biên bản đại hội Liên đội được ghi lại là cơ sở cho giáo viên Tổng phụ trách Đội kiểm tra xem Đại hội có được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục hay không? Ngoài ra để buổi đại hội được diễn ra thành công tốt đẹp các bạn tham khảo thêm: Bài tham luận về học tập Đại hội Liên đội, Kịch bản Đại hội Liên đội.

Biên bản Đại hội Liên đội – Mẫu 1

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN……….

Bạn đang xem: Mẫu biên bản Đại hội Liên đội năm 2022 – 2023 (4 Mẫu)

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH……..

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

……., ngày …. tháng … năm….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI
NHIỆM KỲ NĂM HỌC 20…. – 20….

Hôm nay ngày……tháng….. năm….

Tại: ……………………………………………

Thành phần đại biểu gồm:

* Đại biểu mời gồm có:

1.Về phía Hội đồng Đội xã có:

………………………………………….. …………………………………………..

2. Về phía nhà trường có:

………………………………………….. …………………………………………..

………………………………………….. …………………………………………..

5. Cùng 4 thầy, cô phụ trách các chi đội.

* Đại biểu chính thức dự Đại hội có: …. bạn

(Vắng: … Có lí do:. ..Không có lí do: ….)

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ổn định tổ chức:……………………………. điều khiển thực hiện nghi lễ Đại hội: Chào cờ, hát quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu Đội, phút sinh hoạt truyền thống.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

* Đoàn chủ tịch Đại hội có:

1. Bạn: …………………………….

2. Bạn: …………………………….

3. Bạn: …………………………….

4. Bạn: …………………………….

5. Bạn: …………………………….

* Thư kí Đại hội: Bạn: ……………………………., …………………………….

3. Bạn ……………………………. thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ……………………

Bạn ……………………………. đọc bản dự thảo phương hướng năm học …….. (có văn bản kèm theo).

4. Chi đội ….. tham luận về học tập

4.1. Chi đội …. tham luận về chương trình rèn luyện Đội viên

4.2 Chi đội …. tham luận về giữ gìn trường lớp sạch đẹp

5. Phát biểu của đại biểu:

5.2. Đại biểu HĐĐ xã: …………………………….

5.3 Đại diện nhà trường: …………………………….

6. Bạn ……………………………. điều hành bầu BCH Liên đội mới

– Thông qua dự kiến số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn BCH Liên đội mới.

– Tiến hành giới thiệu, ứng cử đề cử danh sách bầu cử, thông qua danh sách bầu cử (biểu quyết bằng hình thức giơ tay).

– Ban kiểm phiếu làm việc: thông qua thể lệ bầu cử, đại hội tiến hành bầu cử biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu, sau đó công bố danh sách các bạn trúng cử vào BCH Liên đội nhiệm kì 20…. – 20…. (có biên bản kèm theo).

STT HỌ VÀ TÊN CHI ĐỘI SỐ PHIẾU TỈ LỆ(%)
1 /
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /
7 /

– Mời Ban chỉ huy Liên đội mới ra mắt và Liên đội trưởng phát biểu nhận TPT lên giao nhiệm vụ.

9. Mời bạn ……………………………. lên thông qua Nghị quyết Đại hội.

10. Chào cờ bế mạc.

Đại hội kết thúc tốt đẹp vào …giờ …. cùng ngày.

TPT ĐỘI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ ĐẠI ĐỘI

Biên bản Đại hội Liên đội – Mẫu 2

TRƯỜNG ……………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———-

…. ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KÌ 20… – 20…..

Đại hội khai mạc lúc: ……….. giờ…….phút , ngày ………. tháng…… năm……….

Tại: ………………………………………..

THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU GỒM:

+ Đại biểu mời:

1. ………………………………………

2. ………………………………………

3. …………………………………….

4. Các cô, thầy trong Cấp uỷ chi bộ, Ban lãnh đạo và tập thể sư phạm nhà trường.

+ Đại biểu chính thức dự Đại hội có: ……………. – Tổng số: ……… ( vắng: …………..; có lí do: ……….; không có lí do: ………………….)

– ……….. bạn Đội viên, nhi đồng của Chi đội.

– Đoàn chủ tịch Đại hội có:

1. ……………………………………..

2. …………………………………….

3……………………………………….

– Thư kí Đại hội:

1. ………………………………………

2. ……………………………………….

+ Diễn biến Đại hội:

1. Bạn: ………….. thay mặt Chủ tịch đoàn đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học qua và bản phương hướng cho năm học mới ( có báo cáo kèm theo ).

2. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu trong báo cáo tổng kết:

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

3. Biểu quyết thông qua các danh hiệu thi đua:

4. Bầu Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì mới:

+ Đại hội thống nhất bầu các bạn có tên sau vào Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 20…. – 20….:

– Bạn: ……………………………

– Bạn: ……………………………

– Bạn: …………………………….

– Bạn: …………………………….

5. Các ý kiến phát biểu của Đại hội:

………………………………………

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội Liên đội – Mẫu 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC…..
TRƯỜNG TH……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

…. ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 20.. – 20..

Đại hội khai mạc lúc:….giờ…..phút, ngày……tháng…….năm……

Tại: Phòng đội Trường…………………

I. Thành phần đại biểu

+ Đại biểu mời:

1. Cô……………………. – Hiệu trưởng nhà trường.

2. Thầy:…………………..- Tổng phụ trách đội.

3. Cùng các anh (chị) phụ trách chi đội.

4. Cùng các bạn đội viên các chi đội

+ Đại biểu chính thức dự đại hội có:

Tổng số:

Vắng:……, có lí do:…… không có lý do:……)

Đoàn chủ tịch đại hội có:

1. Bạn:……………….Chi đội lớp:……….

2. Bạn:……………… Chi đội lớp…………

3. Bạn: ……………….Chi đội lớp:……….

Đoàn Thư ký có:

1. Bạn:……………….Chi đội lớp:……….

2. Bạn:……………… Chi đội lớp…………

II. Diễn biến đại hội

1. Bạn……………Thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học ………

2. Bạn……………Thay mặt đoàn chủ tịch đọc bản phương hướng cho năm học 20.. -20.. (có báo cáo kèm theo).

3. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu trong báo cáo tổng kết:

3.1. Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh

+ Chỉ tiêu phấn đấu:

l 100% Chi đội triển khai phong trào “Trần Quốc Toản”

l 100% Nhi đồng thuộc và thực hiện theo 5 điều Bác hồ dạy.

l 100% Đội viên được tham gia sinh hoạt đội.

3.2. Luyện rèn tri thức – Vững bước tương lai

*Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% Học sinh thuộc bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

– Nghỉ học phải có giấy phép của phụ huynh.

– Về học sinh

+ Học lực:

– Hoàn thành chương trình:………….

+ Hạnh kiểm:

– Năng lực đạt: ….%, phẩm chất đạt ….%.

– Chi đội mạnh cấp trường……..

– .…..sao đăng ký: “Cháu ngoan Bác Hồ”

3.3. Vui khỏe an toàn – Học ngàn điều hay

*Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% đội viên thực hiện tốt An toàn giao thông

– 100% nhi đồng tham gia phong trào kế hoạch nhỏ.

– Một chi đội trồng và chăm sóc 3 cây xanh /năm.

– Liên đội, chi đội thành lập các Đội chuyên.

– Đội viên lớp 3, 4, 5 nộp 15.000 đ/năm. Nhi đồng lớp 1, 2 nộp 10.000 đ/năm

– Liên đội có công trình măng non.

– Liên đội tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa đơn vị bạn.

– Liên đội, chi đội thành lập đội du kích chữ thập đỏ.

– 100% chi đội thành lập đội cờ đỏ.

– 100% đội viên phải có mũ ca nô.

3.4. Xây dựng Đội vững mạnh – Cùng tiễn bước lên đoàn

* Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% Ban phụ trách sao tập huấn 1 kỳ/lần.

– 100% Nhi đồng được tham gia sinh hoạt sao 1 buổi/tuần.

– 100% thiếu nhi trong độ tuổi được kết nạp Đội.

– 100% đội viên ,nhi đồng thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên.

– Một lớp sinh hoạt Đội 1 buổi/tuần có giáo viên chủ nhiệm.

3.5. Khăn hồng tình nguyện – chắp cánh ước mơ

* Chỉ tiêu phấn đấu:

– Một đội viên thực hiện 3 chuyên hiệu trở lên/năm.

– Anh (chị) phụ trách, Ban chỉ huy Liên đội được tập huấn.

– Họp ban chỉ huy Liên đội 1 lần/tháng.

– Họp ban chỉ huy chi đội 1 lần/tuần.

– Các ban chuyên môn được tập huấn 1 lần/tháng.

4. Biểu quyết thông qua danh hiệu thi đua

– Liên đội Xuất sắc cấp huyện – Thống nhất: 100%.

5. Bầu Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì mới

Đại hội thống nhất bầu các bạn có tên sau vào Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 20.. – 20.. (danh sách qua kiểm phiếu).

+ Bầu ban kiểm phiếu

+ Đại hội bỏ phiếu:

+ Thư kí thông qua kết quả:

TT Họ và tên Lớp Phiếu phạt

(Có biên bản kèm theo)

6. BCH liên đội mới ra mắt và liên đội trưởng phát biếu nhận nhiệm vụ

7. BCH Liên đội năm học 20.. – 20.. lên nhận quà lưu niệm

8. Các ý kiến phát biểu của Đại hội

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

TỔNG PHỤ TRÁCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản Đại hội Liên đội – Mẫu 4

TRƯỜNG TIỂU HỌC…..
TRƯỜNG TH……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

…. ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

NĂM HỌC 20…. – 20….

Đại hội khai mạc lúc … giờ…… ngày …. tháng …. năm 20…..

Tại ………………………………………………………………………

I. TỔ CHỨC

Đại biểu chính thức dự đại hội có : …./ Tổng số……

( Vắng: ………., Có lý do………, Không có lý do………)

* Thành phần đại biểu gồm có:

1……………………………………………………………

2……………………………………………………………

3……………………………………………………………

4……………………………………………………………

5………………………..* Đoàn chủ tịch đại hội gồm có:

1……………………………………………………………

2……………………………………………………………

3……………………………………………………………

4……………………………..* Thư ký đại hội gồm:

1………………………………………………………………

2………………………………………………………………

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bạn …………………………. Thay mặt đoàn chủ tịch đọc bản báo cáo tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 20…. – 20….

2. Bạn …………………. Thay mặt đoàn chủ tịch đọc bản phương hướng cho năm học 20…. – 20…..

3. Ý kiến tham luận của các chi đội

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

4. Thảo luận, Biểu quyết các danh hiệu thi đua.

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

5. Ý kiến phát biểu của đại biểu.

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

6. Bầu ban chỉ huy liên đội mới.

– Bạn:………………………………………… thay mặt BCH liên đội cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ.

– Thông qua tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng BCH liên đội mới:………………………………………..

– Danh sách ứng cử:

– Danh sách đề cử:

– Bầu Ban kiểm phiếu: 3 bạn:

* Ban kiểm phiếu làm việc:

+ Công bố thể lệ bầu cử.

+ Kiểm tra hòm phiếu.

+ Phát phiếu cho đội viên dự đại hội.

++ Kiểm tra phiếu. Số phiếu phát ra:……………… số phiếu thu vào:………………..

7/ Đại hội giải lao, sinh hoạt văn nghệ

8/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử .

9/ BCH liên đội mới ra mắt, nhận nhiệm vụ; Đại diện HĐ Đội cấp trên hoặc GV TPT Đội gắn cấp hiệu chỉ huy và giao nhiệm vụ.

Đại hội nhất trí bầu các bạn có tên sau vào ban chỉ huy liên đội năm học 20…. – 20….. ( Danh sách qua kiểm phiếu)

1…………………………………………. 2…………………………………………..

3…………………………………………. 4……………………………………………

5…………………………………………. 6.………………………………………….

7…………………………………………. 8……………………………………………

9…………………………………………. 10………………………………………….

11…………………………………………. 12…………………………………………

13…………………………………………. 14…………………………………………

( Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

10/ Thư ký đại hội thông qua Nghị quyết đại hội.

11/ Tổng kết đại hội: chủ tọa đánh giá kết quả đại hội và cảm ơn đại biểu.

Đại hội kết thúc vào lúc ……….giờ ………….Ngày … tháng … năm 20…

TỔNG PHỤ TRÁCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-bien-ban-dai-hoi-lien-doi-nam-2022-2023-4-mau/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp