@ tiếng anh đọc là gì? Chữ @ trong tiếng anh đọc là gì?

0
89
Rate this post

@ Tiếng Anh đọc là gì? Chữ @ trong tiếng anh đọc là gì? Trên thực tế, rất nhiều người chưa biết cách đọc email bằng tiếng Anh một cách chính xác, mặc dù đây là một chủ đề khá đơn giản.

Hôm nay, sẽ hướng dẫn bạn biết chính xác cách đọc @ trong tiếng Anh, cũng như cách đọc các kí tự đặc biệt thường xuất hiện trong email cá nhân/ doanh nghiệp.

@ tiếng Anh đọc là gì?

Trên Internet, nhiều nguồn thường hướng dẫn đọc @ là “at the rate of”, hoặc “strudel”, hoặc “monkey’s tail”, nhưng tất cả chỉ là cách đọc địa phương, không phải cách đọc chuẩn trong tiếng Anh.

@ trong tiếng Anh đọc đơn giản là At.

+ Khi đọc sẽ hơi mở rộng miệng một chút.

+ Đọc @ tiếng Anh gần giống Hat (cái nón), có s phía sau.

Ngoài ra, @ cũng có cách đọc khác ít “chính thống” hơn, nhưng vẫn được chấp nhận: Arroba.

Vui lòng tham khảo thêm hướng dẫn đọc chi tiết ngay bên dưới.

@ tiếng Anh đọc là gì?
@ tiếng Anh đọc là gì?

Cách phát âm @ là gì trong tiếng Anh

Ký hiệu @ tiếng Anh là “At Sign”, đọc là at sign / ət saɪn /. Trong đó, quy tắc phát âm chuẩn là:

  • Nếu “At” ở trọng âm đọc là /at/
  • Nếu “At” không ở trọng âm đọc là /ət/.
  • Cách đọc @ cũ là [æt], âm /æ/ bẹt phát âm là giữa chữ A và chữ E của tiếng Việt, khẩu hình như E nhưng phát âm lại là A, nên tạo ra âm trộn, gọi là E bẹt, khá giống với cách đọc thuần tiếng Việt “Ét”.

Ngoài ra, người dùng có thể học cách phát âm @ chuẩn theo tiếng Anh-Anh hoặc Anh-Mỹ bằng các phần mềm, từ điển phát âm. ChuyenNgu.Com thấy các nguồn như “Translate.Google.Com”, “Dictionary.cambridge.or” hoặc “Dict.laban.vn”, từ điển “Lạc Việt”.

Tìm kiếm từ “At” rồi xem cách phát âm như thế nào, bạn phải nghe người ta đọc chuẩn thì mới thấy được chữ @ khó như thế nào. Chưa kể, phải đọc thành “At Sign”, tức “ký tự @” để tránh nhầm với “At” là giới từ “Ở, tại”.

Sự hiện diện của ký hiệu @ hiện rất phổ biến, đặc biệt trong mảng công nghệ. Ngoài chức năng dùng để phân tách “Tên người dùng” và “Tên máy chủ email”, như “thptsoctrang@gmail.com”, thì biểu tượng A Còng còn có nhiều vai trò khác. Ví dụ như bạn muốn TAG bạn bè trên Facebook thì phải gõ @ rồi kèm tên người đó, hay nó trở thành một phần của các biểu tượng cảm xúc, như @@ là 2 con mắt tròn xoe, thậm chí @ còn trở thành câu lệnh trong các ngôn ngữ lập trình Pascal, PHP, Java.

Cách phát âm @ là gì trong tiếng Anh
Cách phát âm @ là gì trong tiếng Anh

Cách đọc dấu chấm trong email tiếng Anh

Khi đọc dấu chấm trong phần (.@mail.com) hoặc (.@yahoo.com) của email, bạn chỉ đọc là “Dot”.

Trong nhiều trường hợp khi đọc số đếm, bạn có thể đọc dấu chấm trong tiếng Anh là “Period”, hoặc “Full Stop” hoặc “Point”.

Tuy nhiên, khi đọc địa chỉ mail, chắc chắn dấu chấm chỉ có 1 cách đọc là “Dot”.

Cách đọc địa chỉ email bằng tiếng Anh hoàn chỉnh

Ở phần trên, bạn đã biết cách đọc dấu gạch ngang, dấu chấm và @ trong tiếng Anh. Giờ hãy thực hành với một vài địa chỉ email cụ thể.

Cách đọc email cá nhân bằng tiếng Anh

– Đọc email Maythongdich@gmail.com

Cách đọc: M – A – Y – T – H – O – N – G – D – I – C – H – At (@) – G – Mail – Dot – Com.

+ Bạn không thể đọc địa chỉ trên là Máy Thông Dịch như tiếng Việt, vì vậy phải tách ra đánh vần từng kí tự bằng tiếng Anh.

+ Từng kí tự đọc như bảng chữ cái tiếng Anh cơ bản.

+ Gmail trong tiêng Anh đọc là G /g/ – mail.

– Đọc email May-thongdich@gmail.com

Cách đọc: M – A – Y –  Hyphen (Gạch ngang) – T – H – O – N – G – D – I – C – H – At (@) – G – Mail – Dot – Com.

– Đọc địa chỉ mail Maythongdich_123@gmail.com

Cách đọc: M – A – Y –  T – H – O – N – G – D – I – C – H – Underscore (Shift gạch) – One – Two – Three   – At (@) – G – Mail – Dot – Com.

Cách đọc địa chỉ email doanh nghiệp bằng tiếng Anh

Địa chỉ Email doanh nghiệp thường sẽ khác một chút so với email cá nhân, nhưng cách đọc bằng tiếng Anh vẫn tương tự.

– Đọc email courses@mayphiendich.com

Cách đọc: Courses – At (@) – M – A – Y – P – H – I – E – N – D – I – C – H – DOT – COM.

Lưu ý:

Nếu có từ tiếng Anh trong email thì vẫn giữ nguyên, không cần tách ra như từ tiếng Việt.

– Đọc email mayphiendich@xyz.edu tiếng Anh

Cách đọc: M – A – Y – P – H – I – E – N – D – I – C – H – AT (@) – X – Y – Z – DOT – E – D – U.

Lưu ý:

+ Email kết thúc bằng .edu là dạng đặc biệt, tách ra đọc từng kí tự bằng tiếng Anh.

+ Còn lại .org, .net, .vn…Vẫn giữ cách đọc như khi bạn đọc địa chỉ website bằng tiếng Việt.

Cách đọc @ trong tiếng Anh và các ký tự đặc biệt thường dùng

Về cơ bản cách đọc email rất dễ dàng chỉ cần đọc các từ + ký tự. Bạn có thể xem chi tiết ví dụ sau:

info_impactus@gmail.com tương đương với info underscore at gmail dot com. Bạn có thể xem thêm bảng ký tự thường sử dụng trong email chi tiết ở phía dưới.

– Các ký tự đặc biệt trong email:

STT Kí hiệu Tiếng Anh Phiên âm Tiếng Việt
1 @ at at/ət/æt a còng
2 hyphen or dash ˈhaɪfən ɔr dæʃ gạch ngang
3 _ underscore ˌʌndərˈskɔr gạch dưới
4 . dot dɑt chấm
5 / slash slæʃ gạch chéo
6 backslash ˈbækˌslæʃ
7 > greater than ˈgreɪtər ðæn lớn hơn
8 < less than lɛs ðæn nhỏ hơn
9 # hash hæʃ dấu thăng
10 $ dollar ˈdɑlər tiền tệ của Mỹ
11 £ pound paʊnd tiền tệ của Anh
12 euro ˈjuroʊ Tiền tệ Châu Âu
13 % percent pərˈsɛnt phần trăm
14 & ampersand ˈæmpərˌsænd và, thêm vào
15 * asterisk ˈæstərɪsk dấu sao
16 ! exclamation mark ˌɛkskləˈmeɪʃən mɑrk dấu chấm than
17 () parentheses pəˈrɛnθəˌsiz dấu ngoặc đơn
18 : colon ˈkoʊlən dấu hai chấm
19 , comma ˈkɑmə dấu phẩy
20 ellipses ɪˈlɪpsɪz dấu ba chấm
21 ? question mark ˈkwɛsʧən mɑrk dấu hỏi chấm
22 “” quotation marks (trong tiếng Anh-Mỹ), inverted comma (trong tiếng Anh-Anh) kwəʊˈteɪʃən ɛmɑrks(trong tiếng Anh-Mỹ), ɪnˈvɜrtɪd ˈkɑmə (trong tiếng Anh-Anh) dấu ngoặc kép, dấu nháy
23 ; semicolon semicolon dấu chấm phẩy
24 trademark ˈtreɪdˌmɑrk thương hiệu đã được đăng kí bản quyền độc quyền
25 ® registered ˈrɛʤɪstərd sản phẩm của thương hiệu đã được đăng kí bản quyền
26 CC carbon copy ˈkɑrbən ˈkɑpi Tạo bản sao email và những người nhận sẽ biết danh sách tất cả người nhận được email đó
27 BCC blind carbon copy blaɪnd ˈkɑrbən ˈkɑpi Tạo bản sao email và những người nhận sẽ KHÔNG biết danh sách người nhận được email đó
28 numero sign numero saɪn
29 bullet ˈbʊlət
30 ^ caret caret

Qua bài viết trên bạn đã hiểu rõ các ký hiệu được đọc thế nào trong tiếng Anh và đặc biệt là cách đọc email, cách đọc @ trong tiếng Anh là gì. Hãy sử dụng thật nhuần nhuyễn các từ vựng này để ứng dụng trong công việc.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/acong-tieng-anh-doc-la-gi/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp