Bài 2 trang 172 SGK Ngữ văn 12 tập 2

0
54
Rate this post

hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 172 sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 2 phần soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính chi tiết nhất cho các em tham khảo.

Đề bài:

Hãy nêu những đặc điểm tiêu biểu về cách trình bày văn bản, về từ ngữ, kiểu câu của văn bản hành chính (lược trích) sau đây:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 172 SGK Ngữ văn 12 tập 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________________

Số: 03/2002/QĐ-BGD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Về việc: Ban hành Chương trình Trung học cơ sở

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

– Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 – 3 – 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lí nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

– […]

– Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Trung học cơ sở áp dụng thống nhất trong cả nước theo tiến độ quy định trong Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11 – 6 – 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày kí. Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Thủ trưởng các đơn vị hữu quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội

– Văn phòng Chủ tịch nước

– Văn phòng Chính phủ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỨ TRƯỞNG

(Đã kí)

Trả lời bài 2 trang 172 SGK Ngữ văn 12 tập 2

Để soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính tối ưu nhất, tổng hợp nhiều cách trả lời khác nhau cho nội dung câu hỏi bài 2 trang 172 SGK Ngữ văn lớp 12 tập 2 như sau:

Cách trả lời 1

Cách trình bày: văn bản được trình bày thành 3 phần: Phần đầu, phần chính, phần cuối

Từ ngữ: Có một lớp từ ngữ hành chính: Căn cứ nghị định, theo đề nghị,..

Về kiểu câu: có ba câu trong ba điều. (điều 1; 2;3)

Cách trả lời 2

Văn bản là Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về việc ban hành chương trình THCS. Đặc điểm chính là:

– Về trình bày, kết cấu văn bản: Văn bản được trình bày theo kết cấu khuôn mẫu:

+ Phần đầu: Tiêu mục của văn bản

+ Phần chính: Nội dung văn bản

+ Phần cuối: Các thủ tục cần thiết (thời gian, địa điểm, chữ kí…)

– Về từ ngữ: Sử dụng những từ ngữ toàn diện, với ý nghĩa trung hòa về sắc thái biểu cảm.

– Về câu văn: theo kết cấu của văn hành chính (căn cứ…. Quyết định: Điều 1, 2, 3…). Mỗi ý quan trọng được tách ra và xuống dòng, viết hoa đầu dòng…

Với các cách trả lời bài 2 trang 172 SGK ngữ văn 12 tập 2 mà đã giới thiệu trên đây, các em sẽ có thêm những thông tin hữu ích để câu trả lời của mình đầy đủ nhất, giúp em chuẩn bị soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính tốt hơn trước trong khi soạn văn 12.

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 172 SGK Ngữ văn lớp 12 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính

Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bai-2-trang-172-sgk-ngu-van-12-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp