Bài 9 trang 150 SGK Ngữ văn 10 tập 2

0
47
Rate this post

hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 9 trang 150 sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập 2 phần soạn bài Ôn tập phần Làm văn chi tiết nhất cho các em tham khảo.

Đề bài:

Nêu đặc điểm cách viết kế hoạch cá nhân và quảng cáo.

Bạn đang xem: Bài 9 trang 150 SGK Ngữ văn 10 tập 2

Trả lời bài 9 trang 150 SGK Ngữ văn 10 tập 2

Cách trả lời 1

  Kế hoạch cá nhân  

  Quảng cáo  

Đặc điểm

– Nội dung : bản dự kiến những công việc sắp tới của cá nhân.

– Nội dung : những thông tin về sản phẩm hoặc về loại dịch vụ.

– Hình thức : trình bày khoa học, cụ thể về thời gan, mục tiêu cần đạt…

– Hình thức : súc tích, hấp dẫn và kích thích tâm lí khách hàng.

Cách viết

– Ngoài tiêu đề, ta có 2 phần:

– Nội dung thông tin độc đáo, hấp dẫn, ấn tượng, thể hiện tính ưu việt của sản phẩm hay dịch vụ.

+ Phần đầu : họ tên, địa chỉ.

+ Phần hai : nội dung công việc, thời gian, địa điểm và dự kiến kết quả.

– Hình thức : Quy nạp hay so sánh; từ ngữ khẳng định tuyệt đối.

Cách trả lời 2

Đặc điểm và cách viết kế hoạch cá nhân:

– Đặc điểm của kế hoạch cá nhân:

+ Về nội dung: Kế hoạch cá nhân là bản dự kiến những công việc sắp tới của cá nhân.

+ Về hình thức: Kế hoạch cá nhân được trình bày một cách khoa học, cụ thể về thời gan, mục tiêu cần đạt…

– Cách viết bản kế hoạch cá nhân:

Ngoài tiêu đề, kế hoạch cá nhân có 2 phần:

+ Phần đầu: ghi rõ họ tên, địa chỉ (nếu cần).

+ Phần hai: nêu nội dung công việc, thời gian, địa điểm và dự kiến kết quả đạt được.

Lời văn ngắn gọn, giản lược, nên kẻ bảng.

Đặc điểm và cách viết quảng cáo:

– Đặc điểm quảng cáo:

+ Về nội dung: là những thông tin về sản phẩm hoặc về loại dịch vụ.

+ Về hình thức: súc tích, hấp dẫn và kích thích tâm lí khách hàng.

– Cách viết quảng cáo:

+ Chọn nội dung quảng cáo. Nội dung thông tin phải độc đáo, hấp dẫn, gây ấn tượng, thể hiện tính ưu việt của sản phẩm hay loại dịch vụ.

+ Chọn hình thức quảng cáo: Quy nạp, hay so sánh; sử dụng từ ngữ khẳng định tuyệt đối.

 Cách trả lời 3

Yêu cầu

Lập kế hoạch cá nhân

Quảng cáo

Nội dung

Kế hoạch cá nhân là bản dự kiến những công việc sắp tới của cá nhân, giúp ta chủ động tiến hành công việc đạt kết quả cao.

Quảng cáo là loại văn bản thông tin nhằm thuyết phục khách hàng về chất lượng, lợi ích, sự tiện dụng… của sản phẩm, dịch vụ để kích thích nhu cầu mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ.

Hình thức

Trình bày một cách khoa học, cụ thể về thời gian, mục tiêu cần đạt…

Ngoài tiêu đề, kế hoạch cá nhân có 2 phần:

–   Phần đầu: ghi rõ họ tên, địa chỉ (nếu cần)

–    Phần hai: nêu nội dung công việc, thời gian, địa điểm và dự kiến kết quả đạt được.

Văn bản quảng cáo cần ngắn gọn, súc tích, hấp dẫn, tạo ấn tượng, trung thực, tôn trọng pháp luật và thuần phong mĩ tục.

Cách viết

–    Để lập kế hoạch cá nhân cần nắm được yêu cầu, nội dung công việc và quỹ thời gian hiện có.

–    Bản kế hoạch cá nhân cần thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, cách thức và thời gian tiến hành để hoàn thành công việc.

–   Lời văn cần ngắn gọn, súc tích, thể hiện dưới dạng các đề mục lớn nhỏ khác nhau, cần thiết có thể kẻ bảng.

Để viết văn bản quảng cáo cần chọn được nội dung độc đáo, gây ấn tượng, thể hiện tính ưu việt của sản phẩm, dịch vụ rồi trình bày theo kiểu quy nạp hoặc so sánh và sử dụng những từ ngữ khẳng định tính tuyệt đối.

Trên đây là 3 cách trả lời câu hỏi bài 9 trang 150 SGK Ngữ văn 10 tập 2 do tổng hợp và biên soạn giúp các em có một lựa chọn trình bày tối ưu nhất khi soạn bài Ôn tập phần Làm văn.

Trả lời câu hỏi bài 9 trang 150 SGK Ngữ văn lớp 10 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Ôn tập phần Làm văn.

Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bai-9-trang-150-sgk-ngu-van-10-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp