Bài tham luận về công tác phát triển Đảng trong trường học (3 mẫu) Tham luận công tác xây dựng và phát triển Đảng hay nhất

0
91
Rate this post

Bài tham luận về công tác phát triển Đảng trong trường học gồm 3 mẫu, với nhiều chủ đề khác nhau. Hy vọng sẽ giúp các bạn dễ dàng viết cho riêng mình một bài tham luận hoàn chỉnh.

Tham luận công tác xây dựng và phát triển Đảng thể hiện quan điểm, luận chứng của người viết để cung cấp các thông tin chuyên sâu về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó đưa ra các yêu cầu, kiến nghị, giải pháp để cùng nhau học tập xây dựng công tác Đảng. Tham luận có thể được trình bày dưới dạng báo cáo và thường dung lượng không quá dài. Vậy dưới đây là 3 bài tham luận về công tác xây dựng Đảng, mời các bạn đón đọc.

Bài tham luận về công tác Đảng – Mẫu 1

Kính thưa đoàn chủ tịch!

Bạn đang xem: Bài tham luận về công tác phát triển Đảng trong trường học (3 mẫu) Tham luận công tác xây dựng và phát triển Đảng hay nhất

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa Đại hội !

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các Đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi Nghị quyết Đảng đều do Đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng viên trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động”.

Trong tình hình thực tế của Chi bộ trường THCS …….. hiện nay có …. đảng viên. Tất cả đã thấm nhuần lời dạy của Bác, thấu suốt các quan điểm, các Nghị quyết của Đảng, đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ đã đề ra.Tất cả các Đảng viên của Chi bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, thể hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường và đoàn thể, là những nhân tố tích cực thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường.

Để có được kết quả đó, Đặc biệt nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của mỗi đảng viên trong chi bộ tiến tới xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; Theo tôi cần phải phấn đấu tốt những mặt sau:

Một là: Ban chỉ ủy chi bộ thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ Đảng viên sao cho nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng- Chính sách pháp luật của Nhà Nước đảm bảo sự thống nhất về trính trị và tư tưởng trong đảng.

Hai là: Mỗi đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân.

Ba là: Xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Vì vậy cần làm tốt vai trò người đảng viên trong việc giúp đỡ quần chúng ưu tú của các đoàn thể để bổ sung lực lượng đảng viên mới: trẻ, có trình độ học vấn, có sức khoẻ, nhiệt tình, hăng hái có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Bốn là: Cần xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt. Mỗi đảng viên trong chi bộ như chân với tay không thể tách rời, không thể làm đau, góp ý phải thẳng thắn chân thành, cởi mở không mang tính trì triết. Tục ngữ có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” đó cũng là truyền thống quý báu dăn dạy chúng ta trong cách cư xử, giao tiếp hàng ngày, đồng thời cần nêu cao tinh thần phê và tự phê.

Năm là: Mỗi đảng viên trong chi bộ xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục, “ Vì sự nghiệp trăm năm trồng người” không đơn thuần chỉ là dạy chữ mà còn phải dạy cả người; mỗi Đảng viên giáo viên phải không ngừng học tập nâng cao năng lực nghề nghiệp, trình độ chuyên môn để nâng cao chất lượng trong mỗi giờ lên lớp.

Sáu là: Phải gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phàn nàn trước khó khăn, thử thách gian nan. Xác định vào đảng là để cống hiến, để tăng sức mạnh cho tổ chức chứ không phải để tăng thêm số lượng thì chỉ làm phương hại đến Đảng, làm nội bộ thiếu thống nhất, quần chúng thiếu tin tưởng, hạ thấp vai trò của đảng viên và tinh thần phấn đấu của quần chúng tích cực. Có như vậy thì quần chúng mới yêu Đảng, mới phấn đấu để trở thành người Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Kính thưa đại hội !

Trên đây là một số ý kiến của tôi về công tác tổ chức xây dựng đảng trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đóng góp vào phương hướng hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Trước khi ngừng lời, tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các đồng chí đảng viên trong chi bộ lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc!

Chúc đại hội thành công rực rỡ ! Xin trân trọng cảm ơn!

Bài tham luận về công tác phát triển Đảng – Mẫu 2

Ở bất cứ một quốc gia nào cũng có đảng chính trị cầm quyền. Đảng này có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ đời sống xã hội, tới sự phát triển của cả một dân tộc”. (GS.TS. Trần Phúc Thăng – Học viện chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh). Vì vậy, xây dựng, củng cố Đảng là một vấn đề có ý nghĩa lớn lao – ở bất kì phạm vi, tầng cấp nào và thời đại nào.

Chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam hơn ……….. năm nay chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò to lớn của Đảng ta trong những bước đường cách mạng không chỉ nhân dân Việt Nam mà cả loài người tiến bộ đều nhìn rõ. Tuy nhiên, trong mỗi bước chuyển của lịch sử lại có tác động phức tạp của những điều kiện mới. Những điều kiện này tác động tới từng cán bộ, đảng viên, tới từng tổ chức Đảng; do đó, dẫn tới những đòi hỏi mới về sự lãnh đạo của Đảng nói chung cũng như công tác xây dựng Đảng nói riêng. Để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã xác định: Xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Ở đây, trên cơ sở hiểu biết hạn hẹp của một người giáo viên, chúng tôi xin phép không mạn đàm nhiều những thuyết lí khái quát về Đảng – đó là những điều bản thân chúng tôi cũng chưa có sự tiếp cận kĩ càng, thấu đáo. Chỉ xin mượn một vài triết lí chung làm cơ sở để chia sẻ những băn khoăn từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong trường học hiện nay, trên 2 vấn đề chính sau:

1) Về mục tiêu, cách thức phát triển Đảng viên trong trường học

2) Về vấn đề tạo dựng niềm tin, củng cố sự kiên định lập trường tư tưởng cho Đảng viên hiện nay

I. Về mục tiêu, cách thức phát triển Đảng viên trong trường học

1. Thực trạng và nguyên nhân

a. Thực trạng

Cách đây khoảng 15 năm, Bộ chính trị đã ban hành Chỉ thị 34 về việc “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, Đoàn thể và công tác phát triển Đảng viên trong các trường học”. Thực hiện Chỉ thị đó, các trường học nói chung và Chi bộ trường ……………….nói riêng đã có sự quan tâm đúng mực đến công tác giới thiệu, bồi dưỡng, phát triển Đảng viên trong đội ngũ giáo viên và cả học sinh. Cụ thể, trong nhiệm kì trước (20……- 20……), đã có 15 giáo viên và 16 học sinh được kết nạp Đảng tại Chi bộ trường ……………….. Chi bộ trường ta liên tục nhiều năm được tặng bằng khen là Chi bộ vững mạnh với số lượng Đảng viên đông đảo (hiện nay có tổng số là 63 Đảng viên, trong dó 60 Đảng viên chính thức và 3 Đảng viên dự bị). Nhiều vai trò cốt cán, nhiều trọng trách lớn lao của nhà trường đã được những cán bộ, giáo viên là Đảng viên trong nhà trường đảm nhận và thực hiện thành công, đem lại những thành tích lớn lao cho nhà trường trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

– Trình tự giới thiệu đối tượng vào Đảng nhiều khi còn chưa hợp lí. Một số thành phần tích cực, có nhiều đóng góp lại chưa được quan tâm và ưu tiên đúng mực, đứng vào hàng ngũ Đảng muộn hơn so với những đồng chí khác.

– Một số ít đối tượng Đảng viên là giáo viên và học sinh sau khi được giới thiệu và đứng vào hàng ngũ của Đảng lại có những biểu hiện hoặc thoái hóa hoặc “an phận thủ thường”, thiếu chí tiến thủ trong rèn luyện và cống hiến.

– Có Đảng viên đã tự rời bỏ (do sức khỏe hoặc do môi trường làm việc, không thể tham gia sinh hoạt Đảng) hoặc bị kỉ luật (khi tham gia sinh hoạt ở môi trường khác).

b. Nguyên nhân:

Nguyên nhân trước hết, phải chăng do chúng ta nhận thức chưa đúng mực về mục tiêu vào Đảng và xây dựng Đảng?

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy” (Hồ Chí Minh toàn tập, T2 – dẫn theo Trần Phúc Thăng). Muốn thế, Đảng phải gồm “những đại biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”, họ phải hiểu rõ “những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào cộng sản” (V.I. Lê Nin). “Một Đảng chỉ thực sự vững mạnh khi có đội ngũ cán bộ đảng viên có đủ phẩm chất và trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo quản lý để đảm trách các công việc của xã hội” (GS.TS. Trần Phúc Thăng). Đó trước hết phải là những con người chí công vô tư, “dĩ công vi thượng” (làm việc không thiên vì tư lợi hay lợi ích nhóm).

Từ ý đó mà suy: muốn sự nghiệp giáo dục ở mỗi trường học đi tới thắng lợi, nhất là trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay, Chi bộ phải thực sự vững mạnh, phải hội tụ đúng những thành viên năng nổ, tích cực, có đủ năng lực và phẩm chất để chèo lái con thuyền giáo dục của nhà trường; biết nỗ lực không ngừng trong rèn luyện, phấn đấu và cống hiến.

Hiện nay, mục tiêu vào Đảng và xây dựng Đảng của chúng ta có một số xu hướng sau:

1. Nhằm chọn “những đại biểu tiền phong có đầy đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”, có năng lực và phẩm chất xứng tầm để bổ sung cho tổ chức Đảng, củng cố sự vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

2. Kết nạp Đảng là động lực để bản thân người vào Đảng tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và cống hiến.

3. Kết nạp để gia tăng số lượng Đảng viên (vì quan niệm có phần ấu trĩ: đồng nhất sự vững mạnh của tổ chức Đảng với số lượng đông đảo Đảng viên)

4. Kết nạp Đảng chỉ như là một phần thưởng cho sự phấn đấu trong học tập, rèn luyện và cống hiến của các Đoàn viên.

5. Là động cơ tiến thân trên con đường chính trị hoặc nhằm “kiếm” thêm một tiêu chí thuận lợi cho vấn đề xin việc sau này của Đoàn viên.

Sẽ thật tuyệt vời nếu coi trọng mục tiêu thứ nhất và thứ hai ở trên. Tuy nhiên, hiện nay, không chỉ ở nhà trường mà còn ở nhiều nơi, nhiều khi chúng ta còn thiên về mục tiêu thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Hệ quả của thực trạng này là:

– Người giới thiệu, bầu chọn đối tượng vào Đảng đã tự hạ thấp hoặc giảm bớt các tiêu chuẩn, yêu cầu đối với các đối tượng cảm tình Đảng; chú trọng số lượng hơn chất lượng; chưa thực sự chú trọng tới lập trường tư tưởng, động cơ chính trị và chưa đánh giá đúng mực về năng lực và phẩm chất – cái Tài và cái Tâm – của người vào Đảng.

– Do đó, một số người được bầu chọn khi đã đứng vào hàng ngũ của Đảng cứ điềm nhiên yên vị một chỗ – giống như một người xem phim điềm nhiên an tọa trên chiếc ghế của mình khi đã vào rạp bằng chiếc vé chính thống – họ không còn nỗ lực phấn đấu và cống hiến vì tập thể, hoặc ít nhất vì lòng tự trọng của chính bản thân mình.

– Một bộ phận Đảng viên thoái hóa, biến chất hoặc tự rời bỏ hàng ngũ Đảng.

Điều này diễn ra không chỉ ở trường học mà còn ở các tổ chức, Đoàn thể khác trong xã hội. Thực tế, công tác xây dựng, phát triển Đảng ở các trường học nhìn chung đang còn nghiêm túc hơn với các điều kiện khắt khe hơn mà vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Vậy ở những môi trường khác như thế nào? Điều này, chúng tôi có thể chứng nghiệm khi tham gia các lớp bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đối tượng cảm tình Đảng.

Nguyên nhân thứ hai, do cách thức giới thiệu đối tượng cảm tình Đảng và bình xét vào Đảng còn tồn tại một số bất cập

2. Một vài kiến nghị về công tác xây dựng, phát triển Đảng

– Sự vững mạnh của các tổ chức Đảng nói chung và Chi bộ nói riêng không đơn thuần phụ thuộc vào số lượng. Đông chưa hẳn đã mạnh. Vì vậy, giới thiệu đối tượng vào Đảng cần tinh lọc, cần chú trọng về chất lượng hơn số lượng, cần hướng tới những tiêu chí như “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” . Đó cũng là đáp ứng mục tiêu “nâng cao chất lượng Đảng viên” trong công tác xây dựng Đảng hiện nay nói chung.

– Người xưa nói: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Ấy là luận về giá trị của con người nói chung. Hồ Chí Minh cũng đồng nhất với quan điểm: coi trọng nhân cách, tâm đức con người hơn tài trí (“Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Người có tài mà không có đức thì vô dụng”). Đảng viên tất yếu cũng là con người cụ thể, vậy, tất yếu cũng phải tôn trọng chuẩn mực giá trị ấy. Người được giới thiệu vào Đảng phải là những con người ưu tú – hội đủ năng lực, phẩm chất xứng đáng; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có lý tưởng, chí hướng phấn đấu và cống hiến tích cực. Trong đó, chúng ta cần chú trọng nhiều hơn tới tiêu chí về tâm đức, lập trường quan điểm, phẩm chất chính trị. Xét trong mối quan hệ với tập thể, cộng đồng mà tâm không trong, đức không sáng, có vấn đề về phẩm cách, chủ nghĩa cơ hội, làm việc chỉ vì tư lợi hay vì lợi ích nhóm, thì tài trí mấy cũng thành vô dụng, thậm chí trở thành kẻ phá hoại. (Trên tinh thần quan điểm đó và rút kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển Đảng trong những năm qua, Chi bộ trường ……………….có thể tự hào vì: dù rất trăn trở khi xem xét kết nạp Đảng nhưng chúng ta đã kiên quyết loại bỏ được một số đối tượng còn hạn chế về nhân đức và phẩm cách, thái độ chính trị. Tuy nhiên, khi thực hiện được điều này, chúng ta lại vướng phải điều trăn trở khác. Đó là: nguyên tắc trên không chỉ cần vận dụng trong phạm vi phát triển Đảng ở trường học mà cần phải vận dụng trong toàn thể xã hội, ở mọi tổ chức, đoàn thể khác. Có như thế mới tạo được niềm tin, niềm tự hào khi vào Đảng và như thế mới tạo được động lực tích cực phấn đấu vào Đảng cho mọi người nói chung và giáo viên, học sinh nói riêng.)

– Ngoài ra, từ thực tiễn cho thấy, chúng ta còn cần phải cân nhắc đúng giữa những người có đóng góp nhiều mà sai phạm ít với những người không sai phạm bao giờ nhưng đóng góp không đáng kể, thậm chí không có đóng góp.

– Giới thiệu đối tượng vào Đảng cần tôn trọng tính dân chủ. Tuy nhiên cũng cần xét đến thực tiễn tâm lí, thái độ, ý thức của mọi người trong từng tập thể, từng tổ chức, khi bình bầu, giới thiệu. Không thể bầu chọn đúng và kịp thời những người tiêu biểu, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng nếu đa số người trong tổ chức, tập thể ấy lại là những người mang thái độ “quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật”; bình bầu mang tính chiếu lệ hoặc giới thiệu thiên về cảm tính, hoặc tệ hơn là mang tính bè phái. Vì vậy, cần có tiêu chí cụ thể khi bình bầu, lựa chọn; vừa tôn trọng ý kiến tập thể đồng thời cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người điều hành, chủ trì của tổ chức, đoàn thể, tập thể đó. Cụ thể, khi giới thiệu, bình bầu, Chi ủy, Ban chấp hành không áp đặt nhưng phải có sự định hướng rõ ràng trên cơ sở đánh giá khách quan về các đoàn viên. Muốn vậy, Chi ủy, Ban chấp hành phải thực sự là những người công tâm; phải nắm bắt và đánh giá đúng đắn, công minh về tình hình hoạt động, năng lực, phẩm chất của các đoàn viên để giới thiệu, đề xuất với tổ chức. Như vậy mới động viên, khích lệ được kịp thời chí hướng rèn luyện, phấn đấu của mọi người. Về điều này, Chi đoàn giáo viên cũng như các Chi đoàn học sinh của chúng ta có khi còn e ngại sẽ mất dân chủ nên chưa thực hiện tốt. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm việc công tâm, khoa học thì không có điều gì đáng lo ngại.

– Hiện nay, có một điều khó khăn nhưng cần thực hiện đó là: Cần giao nhiệm vụ, tạo điều kiện sao cho mỗi Đảng viên đều có cơ hội để phát huy năng lực của mình khi họ đã đứng vào hàng ngũ Đảng. Tránh hiện tượng đổ dồn nhiệm vụ, công tác về một số người có năng lực hoặc có trách nhiệm. Cơ hội gánh vác trách nhiệm và khám phá năng lực bản thân cần chia đều cho tất cả Đoàn viên và Đảng viên. Như vậy, để người có trách nhiệm và có năng lực tiềm ẩn có cơ hội để khám phá, khẳng định mình đồng thời đóng góp, cống hiến cho tập thể (thực tế, có những người có năng lực, trách nhiệm nhưng chúng ta chưa giao nhiệm vụ nên chưa khai thác được); mặt khác, với những người còn lơ là, chểnh mảng, khi được giao nhiệm vụ họ sẽ ý thức rõ hơn về ý thức, thái độ và trách nhiệm của bản thân, từ đó họ biết nhìn nhận, đánh giá tích cực hơn về đóng góp, cống hiến của người khác cũng như về công việc tập thể.

II. Về vấn đề tạo dựng, củng cố niềm tin và sự kiên định lập trường tư tưởng cho Đảng viên hiện nay

Đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Tuy nhiên, để có thể vững mạnh trong công cuộc đổi mới và trong tình hình thế giới đầy biến động bất lợi đối với Đảng ta như hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như mỗi Đảng viên chúng ta, cần nâng cao tinh thần phê và tự phê, cần nhìn thẳng và nói thật.

Đây tưởng chừng là một vấn đề tồn tại độc lập nhưng thực ra lại liên quan mật thiết đến công tác xây dựng, phát triển Đảng. Thực tế, trong xã hội hiện nay, có những người thực sự có năng lực và trọn vẹn tâm đức nhưng vì nhiều lí do khác nhau, họ vẫn chưa hoặc không chịu đứng vào hàng ngũ của Đảng; hoặc đã đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng còn dao động, phân tâm. Một trong những nguyên nhân đó là: họ còn khuyết thiếu nhận thức và thiếu niềm tin vào Đảng. Vậy làm thế nào để thu hút được nhiều hơn những người có tài trí, tâm đức vào Đảng? cần làm gì để củng cố niềm tin và tạo dựng sự kiên định lập trường tư tưởng cho Đảng viên hiện nay? Không thể tuyên truyền, kêu gọi theo lối máy móc giáo điều, xa rời thực tiễn hoặc tô hồng thực tiễn.

Điều này và cách làm ấy càng gặp nhiều khó khăn, bất lợi khi những góc nhìn đa chiều, thậm chí trái chiều về Đảng ta hiện nay (cũng như Đảng ta trong quá khứ) càng ngày càng có sức lan truyền nhanh, rộng và mạnh như vũ bão – dưới sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông, công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội – gây nhiễu loạn nhận thức, không tránh khỏi sự phân tâm và lung lay niềm tin trong mỗi người công dân cũng như đối với cả cán bộ, đảng viên. Trong khi công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị nhiều khi “đi chưa đến nơi, về chưa đến đích”, còn lạc hậu, phiến diện, nặng về hình thức, chưa đủ sức thuyết phục,… Bản thân Đảng viên, nhiều người còn chưa quan tâm đúng mực tới đường lối, lý tưởng chính trị của Đảng. Với tinh thần thành thực, thẳng thắn, chúng tôi có thể thừa nhận về điều đó – chúng tôi là những người giáo viên mải mê, chuyên chú vào chuyên môn, nhiều khi còn chưa thực sự quan tâm đúng mực tới cả những vấn đề thời sự, chính trị.

Vậy, ai là người chịu trách nhiệm chính khi mỗi người Đảng viên còn chưa thực sự hiểu về Đảng, chưa thấu suốt về đường lối, tư tưởng chính trị, chưa kiên định về lập trường tư tưởng, chưa trọn vẹn niềm tin vào Đảng? Khi mỗi Đảng viên tự nâng cao nhận thức, tự củng cố niềm tin cho mình trước sự nhiễu loạn thông tin như hiện nay, liệu có thể đem lại hiệu quả thực sự, có đem lại được chuyển biến mạnh mẽ hay không? Vấn đề trên phụ thuộc vào cả yếu tố khách quan và chủ quan, chúng tôi xin phép không mạn đàm ở đây, bởi vấn đề vượt quá chức trách, quyền hạn bản thân và vượt tầm nhận thức của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ từ các cấp có thẩm quyền cao hơn!

Trong khả năng và quyền hạn của mình, những người Đảng viên là giáo viên chúng tôi xin mượn ý thơ của nhà báo Nguyễn Sĩ Đại (Báo Nhân Dân), rằng:

“Người vá trời, lấp bể
Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh”

Như những chiếc lá, chúng tôi sẽ gắng thực hiện đúng và tốt nhất “việc của mình”, trong khả năng có thể và trong chức trách, phận sự của mình ở tư cách một công dân là giáo viên. Ngoài ra, chúng tôi phấn đấu luôn giữ vững lập trường quan điểm của mình khi giới thiệu, lựa chọn Đảng viên mới, đó là: chọn đúng và kịp thời những người có đủ năng lực, phẩm chất; có động cơ trong sáng, tích cực; có bản lĩnh sống ưu việt, dám nghĩ dám làm và dám nhận trách nhiệm về mình; chí công vô tư, biết ứng xử hài hòa, hợp lí giữa quyền lợi riêng tư với quyền lợi tập thể, biết tôn trọng quyền lợi chung của tập thể, cộng đồng…

Chúc cho công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước nói chung và công cuộc đổi mới nền giáo dục nói riêng – dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đóng góp, cống hiến của chúng ta – sẽ giành được những thắng lợi rực rỡ!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Bài tham luận về công tác phát triển Đảng – Mẫu 3

Kính thưa đoàn chủ tịch

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý

Kính thưa Đại hội

Trước hết cho phép tôi bày tỏ sự thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 20…… – 20….và phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu 5 năm mà dự thảo báo cáo chính trị đã trình bày trước đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 20….–20…..

Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin thay mặt chi bộ Trường ……………….; trình bày tham luận về nội dung “Nâng cao chất lượng dạy và học, gắn với tạo nguồn phát triển đảng trong giáo viên” mà Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Thưa đại hội.

Hoạt động dạy và học chính là một hoạt động đặc thù của nhà trường bởi nó diễn ra suốt năm học; chiếm hầu hết thời gian, khối lượng công việc của thầy và trò. Hoạt động dạy và học giữ vị trí trung tâm và chi phối các hoạt động giáo dục khác.

Chính vì vậy, NQ đại hội Đảng bộ ………………. lần thứ VII, nhiệm kì 20……-2020 về lĩnh vực giáo dục cần tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; đổi mới toàn bộ giáo dục, coi việc phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo là một chỉ tiêu phấn đấu xây dựng chi bộ trường học trong sạch vững mạnh.

Thưa các đồng chí: Với tinh thần nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật; các đồng chí trong chi bộ đã thẳng thắn góp ý về thực trạng công tác dạy và học của Trường ……………….trong các năm qua; đây cũng chính là cơ sở để tập thể chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng dạy và học, gắn với phát triển đảng trong giáo viên” trong thời gian đến.

Về thực trạng giáo dục của nhà trường: Các năm qua, trong điều kiện đầu tư cho giáo dục còn hạn chế, nhưng nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục; trong đó, tỷ lệ học sinh lên lớp luôn đạt tỷ lệ 99,8% trở lên, duy trì và giữ vững số lượng học sinh đến cuối năm luôn đạt 100%, hiệu quả đào tạo sau 5 năm bình quân trên 97% trở lên. Nhà trường đã tổ chức dạy đủ các môn học theo quy định, dạy thêm 02 môn tự chọn Anh văn và ngữ văn cho học sinh khối 3, 4 & 5; tổ chức dạy 2 buổi /ngày cho toàn bộ các khối lớp. Rèn luyện học sinh giỏi, học sinh năng khiếu hàng năm luôn có giải ở cấp huyện năm 20….-20…. trường đạt danh hiệu tiên tiến cấp huyện. Ngoài ra nhà trường còn đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa với nhiều nội dung ………………., phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, góp phần giáo dục toàn diện và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.

Từ trường đến tổ chuyên môn và giáo viên, đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện thường xuyên việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Có nhiều biện pháp, giải pháp để phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp dạy học, thực hiện đổi mới dạy học theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh.

Trình độ giáo viên đạt chuẩn 100%, giáo viên vượt chuẩn (có trình độ cao đẳng, đại học) tỷ lệ 72,4%,

Phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” và “xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực” có nhiều khởi sắc và ngày một phát triển.

Tham gia đầy đủ các phong trào do cấp trên phát động như:Thi giải toán, thi tiếng anh trên mạng, thi nghi thức cấp huyện, thi học sinh giỏi, thi viết chữ đẹp…luôn được giải

Trong 5 năm qua, với phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, năm học 20….-20…. nhà trường được công nhận Tập thể lao động tiên tiến, hàng năm có trên 10% CBGV trở lên được công nhận CSTĐCS, 24% GV được công nhận danh hiệu GV dạy giỏi cấp huyện và 3,4% giáo viên giỏi cấp tỉnh.

– Bên cạnh những mặt ưu điểm đạt được nhà trường vẫn còn một số mặt tồn tại yếu kém trong công tác dạy và học đó là:

Giáo viên nhà trường trong những năm qua đã có nhiều cố gắng phát triển năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; tuy nhiên, bên cạnh vẫn có giáo viên còn chậm trong đổi mới phương pháp dạy học, còn nặng thuyết trình, thiếu tính sáng tạo.

Trang thiết bị dạy học vẫn còn thiếu, nhất là một số thiết bị hiện đại phục vụ cho việc ứng dụng CNTT trong dạy học.

Năng lực chuyên môn trong đội ngũ không đồng đều; tuổi đời bình quân trong đội ngũ tương đối cao; một vài GV lớn tuổi có phần chững lại về năng lực chuyên môn và GV trẻ có người chưa bắt kịp với trình độ chuyên môn chung của nhà trường

Thời lượng và điều kiện học tập của học sinh tuy có phần hổ trợ của nhiều chương trình nhưng vẫn còn thiếu thốn, điều đó cũng ảnh hưởng đến quá trình lĩnh hội của học sinh. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận phụ huynh thiếu quan tâm đến việc học hành của con em, còn khoán trắng việc học của con em họ cho nhà trường.

Trong công tác chủ nhiệm vẫn có giáo viên chưa phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác giáo dục.

Việc tiếp cận các văn bản pháp quy, pháp luật, thông tư, nội quy quy chế đôi khi còn chậm.

Thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Trong 5 năm tới (20……-2020), nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà NQ Đại hội đề ra đối với giáo dục ……………….trong nhiệm vụ Nâng cao chất lượng dạy và học, gắn với phát triển đảng trong giáo viên; Chi bộ Trường Tiểu học ………………. A đề ra một số mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp tổ chức thực hiện cho 5 năm tới nhất là chất lượng giáo dục cụ thể như sau:

– Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu (bình quân trong 5 năm tới):

 • Sắp xếp tinh gọn bộ máy và thực hiện có hiệu lực, hiệu quả trong quản lí
 • Các tổ chức đoàn thể đạt TSVM và vững mạnh xuất sắc. Tập thể nhà trường được công nhận TTLĐXS.
 • Phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt hiệu quả; phong trào thi đua “dạy tốt-học tốt” được giữ vững
 • GV đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường trên 70%; trong đó có trên 20% GV đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện; 10% cấp tỉnh.
 • Danh hiệu thi đua: CSTĐCS, giữ vững từ 20% trở lên.
 • GV xếp loại chuẩn nghề nghiệp cuối năm: loại xuất sắc trên 70% (không có giáo viên xếp loại yếu kém).
 • Nâng cấp 05 phòng lên kiên cố đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học cho giáo viên và học sinh điểm Phố
 • Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục và huy động các nguồn lực đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học và các hoạt động giáo dục khác bình quân hàng năm trên 30.000.000đ.
 • Phấn đấu đến năm20…. trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
 • Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt trên 98% và hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.
 • Danh hiệu HSG, HSTT: đạt trên 70% (trong đó: HSG trên 30%)
 • Hạnh kiểm: 100% xếp loại đạt yêu cầu;
 • Phong trào đội TNTPHCM, HS năng khiếu: giữ vững và luôn có giải cao cấp huyện.

Thưa các đồng chí!

– Ngoài thành quả đạt được Chi bộ nhà trường còn làm tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng viên là việc làm thường xuyên, hàng năm Chi bộ đã có kế hoạch cho công đoàn giới thiệu những đồng chí công đoàn viên ưu tú từ 1-2 người để Chi bộ có kế hoạch bồi dưỡng – tạo nguồn phát triển Đảng.

+ Trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã ………………. Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho toàn thể viên chức. Tổ chức cho quần chúng học tập, nghiên cứu chủ trương chính sách, đường lối của Đảng, Pháp luật nhà nước bồi dưỡng quần chúng nâng cao nhận thức về Đảng. Đặc biệt trong tình hình hiện nay đang hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Xác định trách nhiệm của chi ủy Đảng tổ chức cho các đoàn thể phát động phong trào thi đua qua đó giới thiệu những quần chúng ưu tú cho Đảng.

+ Xây dựng kế hoạch – xây dựng Đảng, giao nhiệm vụ cho quần chúng ưu tú để thử thách, phân công Đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ để gửi lên Đảng bộ theo học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng.

+ Luôn gắn kết công tác kết nạp Đảng viên với công tác củng cố và nâng cao chất lượng Đảng viên.

+ Kết quả trong nhiệm kì đại hội 20……-20….vừa qua đã kết nạp được 6 quần chúng vào Đảng. Sau khi kết nạp đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống hàng ngày, 100% đảng viên cuối năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Mục tiêu đề ra trong nhiệm kì tới.

Một là: Chi bộ thường xuyên lãnh đạo công tác tư tưởng cho toàn thể Đảng viên, công nhân viên chức, ý nghĩa vai trò lãnh đạo của Đảng, pháp luật nhà nước. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác vận động giáo dục quần chúng tự nguyện phấn đấu vào Đảng.

Hai là: Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng – kết nạp Đảng viên cả nhiệm kì và từng năm nhằm tăng cường về số lượng và mạnh về chất lượng.

Ba là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng để củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng. Vận động, giáo dục quần chúng rèn luyện động cơ đúng đắn vào Đảng.

Bốn là: Chỉ đạo tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua để lựa chọn quần chúng ưu tú với Đảng.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Trên đây là tham luận về nội dung “Nâng cao chất lượng dạy và học, gắn với tạo nguồn phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên”của Chi bộ Trường ………………..

Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý đại biểu.

Xin chúc quý đại biểu nhiều sức khỏe!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng kính chào!

Biểu mẫu giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bai-tham-luan-ve-cong-tac-phat-trien-dang-trong-truong-hoc-3-mau-tham-luan-cong-tac-xay-dung-va-phat-trien-dang-hay-nhat/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp