Bài thu hoạch kiểm tra nhận thức chính trị của chính trị viên phó

0
34
Rate this post

KIỂM TRA NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ

mời các bạn tham khảo mẫu bài thu hoạch kiểm tra nhận thức chính trị của chính trị viên phó trong bài viết dưới đây. Bài kiểm tra có đề bài: Đồng chí nêu quy trình chuẩn bị bài giảng chính trị. Theo đồng chí thì bước nào là bước quan trọng nhất ? Vì sao? Trên cương vị chính trị viên phó, liên hệ đơn vị và bản thân.

Nội dung kiểm tra nhận thức chính trị cho các đối tượng

Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4

Bạn đang xem: Bài thu hoạch kiểm tra nhận thức chính trị của chính trị viên phó

Họ và tên: ………………………………………………………..

Chức vụ: Chính trị viên phó

Đơn vị: …………………………………………………………….

CÂU HỎI

Đồng chí nêu quy trình chuẩn bị bài giảng chính trị. Theo đồng chí thì bước nào là bước quan trọng nhất ? Vì sao? Trên cương vị chính trị viên phó, liên hệ đơn vị và bản thân.

TRẢ LỜI

Thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức phức tạp, mau lẹ. Khủng hoảng tài chính dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, nhất là tầng lớp lao động nghèo trong xã hội; tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng; các thế lực thù địch tăng cường lợi dụng các vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, chủ quyền lãnh thổ… để thực hiện “diễn biến hòa bình” thông qua chiêu thức “tự chuyển hóa” để dẫn đến “tự diễn biến”… tác động sâu sắc vào tổ chức Đảng, Quân đội, Công an nhằm kích động, phân hóa, lôi kéo, hình thành lực lượng đối lập, gây mất ổn định xã hội. …. Ở địa phương, huyện nhà là một huyện trọng điểm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, mức độ đô thị hóa nhanh, công tác đền bù và giải phóng mặt bằng diễn ra gấp rút ở nhiều nơi nhằm đáp ứng kịp thời cho các công trình quốc gia và khu công nghiệp cũng đang là vấn đề nóng cần giải quyết, một số tà đạo truyền bá làm xáo trộn cuộc sống của nhân dân, tệ nạn xã hội gia tăng, tình trạng thanh niên ăn chơi đua đòi gây ảnh hưởng xấu đến xã hội …v…v.

Tình hình đó đặt cho công tác quân sự – quốc phòng nói chung, lực lượng DQTV nói riêng những yêu cầu, nội dung toàn diện, nặng nề hơn. Vì vậy, vấn đề xây dựng LLDQTV vững mạnh về chính trị, trước hết là nhận thức chính trị có ý nghĩa cơ sở nền tảng cho phát huy sức mạnh tổng hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để thực hiện tốt vấn đề này, công tác giáo dục chính trị ở cơ sở cần được nâng cao hơn nữa, mỗi đơn vị cần chủ động và phát huy sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức giáo dục chính trị, kết hợp sinh động giữa nội dung lên lớp với các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần; giữa thông tin chính trị, thời sự với sinh hoạt đối thoại dân chủ; giữa hoạt động sách báo với sử dụng các phương tiện nghe nhìn…

Đối với việc giảng chính trị trên lớp, nội dung lên lớp cần được chuẩn bị kĩ, cô đọng, phù hợp với từng đối tượng giáo dục. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, việc chuẩn bị bài giảng lần lượt theo các bước sau:

Bước 1: Tìm hiểu tổng quát bài giảng:

+ Nghiên cứu kế hoạch bài giảng

+ Xác định vai trò, vị trí của bài giảng

+ Xác định đối tượng, phạm vi của bài giảng

+ Thâm nhập thực tế, tìm hiểu các điều kiện sư phạm và đặc điểm nhận thức của người học.

+ Xác định rõ mục đích, yêu cầu, trọng tâm, trọng điểm của bài giảng

Bước 2: Nghiên cứu tài liệu lý luận và thực tiễn có liên quan

+ Lựa chọn tài liệu (bao gồm tài liệu chính thống và tài liệu tham khảo)

+ Nghiên cứu tài liệu. Đọc và ghi chép tóm tắt nội dung các tài liệu có liên quan đến bài giảng.

+ và xử lý sơ bộ thông tin. Phân loại thông tin và sắp xếp các thông tin thu thập được theo mục đích sư phạm.

Bước 3: Soạn giáo án

+ Xây dựng đề cương bài giảng, lập tiêu đề các phần, các mục,

+ Xây dựng dàn ý nội dung của từng phần từng mục

+ Dự kiến nội dung sẽ trình bày trên lớp, dự kiến liều lượng và thời gian dành cho từng nội dung định trình bày.

+ Xác định phương pháp, phương tiện, dự kiến tình huống sư phạm

+ Dự kiến hoạt động của giáo viên và học viên trong giờ lên lớp.

+ Xử lý chuyển hóa nội dung theo ý định phương pháp dạy học.

+ Viết giáo án toàn vẹn.

Bước 4: Thông qua giáo án

Giáo án sau khi đã chuẩn bị xong phải thông qua tổ giáo viên và cấp trên trực tiếp phê chuẩn. Việc thông qua giáo án có thể tiến hành bằng cách giảng thử hoặc chỉ thông qua nội dung và phương pháp giảng bài. Có thể thông qua toàn bộ bài giảng hoặc căn cứ tình hình cụ thể tổ trưởng chỉ định thông qua một phần nào đó. Có thể 1 đồng chí thông qua hoặc mỗi đồng chí thông qua một phần, sau từng phần thông qua, tổ giáo viên góp ý kiến và cuối cùng tổ trưởng kết luận, thống nhất. Sau khi thông qua giáo án, căn cứ vào kết luận của tổ trưởng, đối chiếu với giáo án chuẩn bị, từng giáo viên sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh giáo án, thông qua cấp trên trực tiếp phê duyệt.

Bước 5: Thục luyện và hoàn thiện giáo án

Sau khi giáo án được phê duyệt, từng giáo viên thục luyện giáo án bằng cách tự giảng thử cho đến khi thuần thục nội dung, phương pháp và kĩ năng sư phạm. Qua đó củng cố kiến thức, điều chỉnh thời gian, tập dượt, sử dụng phương pháp, phương tiện kĩ thuật dạy học, rèn luyện kĩ năng sư phạm

Qua 5 bước trên, mỗi bước đều có vị trí, tầm quan trọng riêng và có mối quan hệ hữu cơ không thể phủ nhận vai trò của bất kì bước nào vì nếu ta bỏ qua dù là nửa bước thì chắc chắn hiệu quả của giáo án đó không cao. Tuy nhiên, theo cá nhân, bước 4 quan trọng hơn cả vì có những lí do sau:

Trước hết là ở bản thân, trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế, việc chuẩn bị giáo án không tránh khỏi những thiếu sót. Khi thông qua tổ giáo viên, tôi sẽ nhận được những ý kiến đóng góp xác đáng, qua đó, giáo án được bổ sung hoàn thiện hơn.

Thứ hai, sau quá trình nghiên cứu tài liệu và xử lý, tổng hợp thông tin không tránh khỏi những nhận xét chủ quan, những nhận xét này có thể chưa tinh tế, chưa sâu sắc thậm chí còn chưa đúng, có thể sai quan điểm đường lối của Đảng, do vậy khi thông qua bước này, các nhận xét, quan điểm được kiểm duyệt trước khi lên lớp.

Thứ ba, đây là bước có tính chất bắt buộc, không qua bước này thì giáo án không chính thức, không được đưa lên giảng.

Trên địa bàn xã, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ, điều hành của chính quyền, cùng với các ngành, đoàn thể, LLVT xã đã nỗ lực tập trung khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và đã thu được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân.

Nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những vụ việc làm mất TTATXH, nhận thức sâu sắc âm mưu của những thế lực thù địch và phản động, thời gian qua, cấp ủy, ban chỉ huy quân sự xã đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (GDCT, TT) theo hướng bám sát những diễn biến tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, bám sát định hướng chính trị và phù hợp với từng đối tượng. Nội dung GDCT, TT tập trung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các nghị quyết của Đảng (khoá X, XI), của Đảng bộ các cấp; gắn kết chặt chẽ việc GDCT, TT với triển khai thực hiện có kết quả Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT xã nhà luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, cảnh giác và chủ động đối phó thắng lợi với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng bộ và chính quyền giao.

Trong giáo dục, ban CHQS xã kết hợp sâu sắc giữa tính lý luận và tính chiến đấu, tập trung bồi dưỡng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nhạy bén tiến công địch trên mặt trận chính trị, tư tưởng, kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm thù địch, sai trái, sẵn sàng vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; chống tự diễn biến, chống mọi biểu hiện giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, mục tiêu chiến đấu, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, mơ hồ, mất cảnh giác, tha hóa về đạo đức và lối sống… để xây dựng ý chí và quyết tâm chiến đấu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới của địa phương

Về nội dung, chương trình giáo dục thì tập trung vào việc nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sát với trình độ nhận thức của từng đối tượng cán bộ, chiến sĩ; quan tâm đến hình thức nêu gương “Người tốt, việc tốt”, “Người thật, việc thật”, kiên trì giáo dục thuyết phục, nhưng không gò ép, áp đặt. Trong quá trình truyền đạt, cấp ủy, chỉ huy, giảng viên thường chú ý đến tâm tư, tình cảm của mỗi người, sử dụng phương pháp truyền đạt hấp dẫn, lôi cuốn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh, ý chí, niềm tin, trách nhiệm chính trị, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và tinh thần đoàn kết cho cán bộ, chiến sĩ. Mặt khác, chính trị viên đều chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng học tập có hiệu quả, mỗi chiến sỹ đều hiểu rõ âm mưu, hành động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên mặt trận chính trị, tư tưởng.

Song song với nhiệm vụ trên là đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh và phong phú, phát động phong trào xây dựng nông thôn mới ở các thôn, đơn vị kết hợp với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Cùng với bảo đảm đời sống vật chất, thường xuyên củng cố và nâng cao các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho toàn thể nhân dân trong đó có lực lượng dân quân;

Bên cạnh đó, địa phương cũng quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác GDCT, TT và phối hợp với với các đoàn thể CTXH tham gia GDCT, TT cho cán bộ, chiến sĩ LLDQ trong tình hình mới.

Đối với bản thân cá nhân làm công tác GDCT, TT thường xuyên rèn luyện phẩm chất và năng lực sư phạm, gương mẫu về đạo đức, tác phong, lối sống; nhạy cảm về chính trị và khả năng dự báo, phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn cũng như tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ dân quân. Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, với đồng chí chính trị viên việc xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị trong tháng, quý…

Giữ mối liên hệ chặt chẽ với chiến sỹ để nắm tình hình diễn biến tư tưởng của nhân dân, trao đổi kĩ năng giải tán đám đông. Đồng thời tuyên truyền cho chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, giúp các chiến sĩ nhận thức được tầm quan trọng trong việc nắm tình hình thôn xóm và báo cáo kịp thời với ban CHQS đặc biệt là các tụ điểm cờ bạc, lô đề những mâu thuẫn trong làng xóm nhất là tranh chấp đất đai, truyền đạo trái phép….v.v.

Kết hợp với vai trò là Bí thư đoàn xã, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên cũng được coi trọng. Việc tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là thường xuyên và liên tục; nội dung giáo dục truyền thống quê hương, đất nước, truyền thống quân đội, lịch sử Đảng bộ xã, truyền thống Tiên Nội anh hùng được lồng ghép trong nội dung sinh hoạt. , viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nhân kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Mặt khác, xã nhà đã và đang giải phóng mặt bằng phục vụ cho Dự án khu nhà ở phục vụ khu công nghiệp II Đồng Văn, Dự án đường Lê Công Thanh kéo dài, tới đây là các trường Đại học, cao đẳng, TCCN, BTV đoàn xã phối hợp với Ban CHQS xã phân công các bí thư chi đoàn bám nắm tình hình, kịp thời báo cáo những vấn đề vướng mắc, nảy sinh để cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tránh lây lan, khiếu kiện đông người, vượt cấp….

Nói tóm lại, công tác giáo dục chính là một nhiệm vụ có ý nghĩa và vai trò to lớn trong thực hiện các nhiệm vụ khác đặc biệt trong đấu tranh phòng chống những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Mỗi cán bộ, chiến sỹ nếu được trang bị tốt về tư tưởng chính trị thì đây là vốn quý báu nhất. Nhận thức rõ vai trò này, cán bộ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và cụ thể là chính trị viên phó Ban CHQS xã phải không ngừng học tập nâng cao trình độ, tích cực tích lũy kinh nghiệm, tích lũy kiến thức chính trị cũng như kiến thức thực tế nhằm truyền đạt một cách hiệu quả nhất đến mỗi chiến sỹ, đa dạng hóa hình thức giáo dục, tích cực tìm tòi sáng tạo các phương tiện, phương pháp truyền đạt, góp phần không nhỏ trong công tác giáo dục chính trị của địa phương, quyết tâm trang bị cho lực lượng dân quân, DBĐV của xã có nhận thức chính trị sâu sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bai-thu-hoach-kiem-tra-nhan-thuc-chinh-tri-cua-chinh-tri-vien-pho/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp