Bài thu hoạch lớp tập huấn Tiếng Việt 1

0
63
Rate this post
Tải về Bản in

Bài thu hoạch lớp tập huấn Tiếng Việt 1

Mẫu bài thu hoạch lớp tập huấn Tiếng Việt 1 – CGD là bài thu hoạch của giáo viên sau khi kết thúc khóa học tập huấn Tiếng Việt 1. Mời các bạn tham khảo bài viết sau đây của để xem cách viết bài thu hoạch lớp tập huấn Tiếng Việt 1 và lưu tài liệu về sử dụng.

Mẫu bài thu hoạch lớp tập huấn Tiếng Việt 1

BÀI THU HOẠCH LỚP TẬP HUẤN TIẾNG VIỆT 1 – CGD

Năm học: ………………………………………………..

Bạn đang xem: Bài thu hoạch lớp tập huấn Tiếng Việt 1

Họ và tên: ……………………………………………….

Trường:……………………………………………………

Huyện:……………………………………………………..

Câu hỏi

Câu 1: Nội dung kiến thức kĩ năng học sinh nhận được sau khi học xong bài vần?

Câu 2: Tại sao nói sau khi học xong chương trình Tiếng Việt 1 – CGD, học sinh viết đúng chính tả?

Trả lời

Câu 1: Nội dung kiến thức kĩ năng học sinh nhận được sau khi bài vần:

Sau khi học xong bài vần học sinh nắm được 4 kiểu vần:

+ Vần chỉ có âm chính

+ Vần có âm đệm và âm chính

+ Vần có âm chính và âm cuối

+ Vần có đủ âm đệm, âm chính và âm cuối

a) Học kiểu vần có âm chính, học sinh có 3 sản phẩm cơ bản:

+ Tất cả các phụ âm và nguyên âm (trừ ă, â và nguyên âm đôi)

+ Các chữ ghi âm theo thứ tự bảng chữ cái a, b, c…

+ Quy tắc chính tả e, ê. i

b) Học kiểu vần có âm đệm và âm chính, học sinh nắm được:

+ Nguyên âm tròn môi và nguyên âm không tròn môi. Học sinh tự phân loại qua quan sát thầy phát âm.

Nguyên âm tròn môi: o, ô, u

Nguyên âm không tròn môi: a, e, ê, i , ơ, ư

+ Cách tạo ra kiểu vần có âm đệm và âm chính, kĩ thuật làm tròn môi các nguyên âm không tròn môi.

/a/ /oa/, /e/ /oe/, /ê/ /uê/, /i/ /uy/, /ơ/ /ươ/

+ Quy tắc chính tả ghi âm /c/ trước âm đệm và quy tắc chính tả ghi âm chính /i/ bằng /y/

c) Học kiểu vần có âm chính và âm cuối, học sinh nắm được:

+ Các âm chính là nguyên âm: a, ă, â

e, ê, i

o, ô, ơ

u, ư

+ Các cặp âm cuối là phụ âm: n/t, m/p, ng/c, nh/ch; các âm cuối là nguyên âm: i/y và o/u

+ Cách tạo ra vần mới; phương pháp phân tích. Sau khi đã lập mẫu thì dùng thao tác thay âm chính hoặc âm cuối.

d) Học kiểu vần có đủ âm đệm, âm chính và âm cuối, học sinh nắm được:

+ Cách tạo ra vần mới dựa trên mối quan hệ giữa các kiểu vần (Cách ” làm tròn môi” hoặc cách “thay một thành phần ”)

/a/ -> /oa/ /an/ -> /oan/

/a/ -> / an/ / oa/ -> /oan/

+ Củng cố quy tắc ghi âm /c/ trước âm đệm.

Câu 2: Sau khi học xong chương trình Tiếng Việt 1 – CGD, học sinh viết đúng chính tả vì:

– Chương trình Tiếng Việt1- CGD đi từ âm đến chữ, một âm có thể viết bằng nhiều chữ và có thể có nhiều nghĩa. Do đó, các quy tắc chính tả được đưa vào ngay từ lớp 1. Nội dung các quy tắc chính tả trong Tiếng Việt 1 – CGD là một phần kiến thức cơ bản và quan trọng trong chương trình Tiếng Việt 1 – CGD. Trong quá trình lập mẫu và dùng mẫu HS được vận dụng các quy tắc chính tả:

+ Quy tắc ghi âm, xử lí quan hệ âm – chữ.

+ Quy tắc theo nghĩa, xử lí quan hệ chữ – nghĩa

Học sinh nắm chắc cấu trúc ngữ âm của tiếng

→ HS nắm chắc quy tắc chính tả (gặp đâu học đấy, học đâu chắc đấy)

– Cùng với việc học về cấu trúc ngữ âm tiếng Việt, quy tắc chính tả góp phần xử lí triệt để mối quan hệ giữa âm và chữ. Nhờ vậy, học sinh đạt được một trong những yêu cầu cơ bản của chương trình: Đọc thông, viết thạo (không viết sai chính tả); nắm vững cấu trúc ngữ âm của tiếng, nắm chắc quy tắc chính tả và do đó không tái mù.

– Trong chương trình Tiếng Việt 1 – CGD có các quy tắc chính tả thường gặp:

+ Quy tắc chính tả viết hoa.

+ Quy tắc chính tả e, ê, i.

+ Quy tắc chính tả âm đệm.

+ Quy tắc chính tả nguyên âm đôi.

+ Quy tắc chính tả phiên âm tiếng nước ngoài.

+ Quy tắc chính tả ghi dấu thanh.

+ Quy tắc chính tả theo nghĩa.

+ Một số trường hợp đặc biệt.

Cách dạy Quy tắc chính tả của TV1.CGD

– Gặp đâu dạy đó.

– Dạy đâu chắc đó.

– Dạy quy tắc chính tả đi liền với dạy cấu trúc ngữ âm của Tiếng.

Với nội dung đã nêu ở trên, sau khi học xong chương trình Tiếng Việt1 – CGD học sinh viết đúng chính tả và đặc biệt không tái mù.

ngày …. tháng ….. năm ……..

Người viết bài thu hoạch

Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bai-thu-hoach-lop-tap-huan-tieng-viet-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp