Bài thu hoạch phòng cháy chữa cháy

0
68
Rate this post
Tải về Bản in

Mẫu bài thu hoạch PCCC 2021

Nhằm tăng cường nâng cao ý thức toàn dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy, xin gửi đến các bạn mẫu bài thu hoạch huấn luyện công tác phòng cháy chữa cháy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài thu hoạch công tác phòng cháy chữa cháy 2021 mới nhất.

BÀI THU HOẠCH

Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC năm 2021

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………

Năm sinh: ………………….. Giới tính: ………………………….

Bạn đang xem: Bài thu hoạch phòng cháy chữa cháy

Đơn vị:………………………………………………………………………

Câu 1. Anh chị hãy cho biết điều kiên an toàn PCCC đối với cơ sở và hộ gia đình ? Với cương vị của mình anh chị hãy làm gì để đảm bảo an toàn cháy nỗ tại nơi làm việc và nơi ở của mình ?

Câu 2. Anh chị hãy trình bày cách sử dụng bình bột chữa cháy MFZ và bình khí chữa cháy CO2 ? Nêu quy trình cứu chữa vụ cháy và thoát nạn?

BÀI LÀM

Câu 1:

a. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở

Theo Điều 7 của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở như sau:

1. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

a) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

b) Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.

c) Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

d) Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

đ) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

e) Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.

g) Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

h) Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

i) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

2. Các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này nhưng không phải là cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

3. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 1 Điều này phải được tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

b. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình.

1. Nơi đun nấu, nơi thờ cúng, nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

2. Tài sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, sắp xếp, bảo quản và sử dụng đúng quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

3. Có phương tiện chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động và điều kiện của từng hộ gia đình.

* Liên hệ bản thân:

+ Bản thân tôi là một giáo viên phải luôn tuân thủ nghiêm túc chấp hành các nội quy, quy định của nhà nước về PCCC.

+ Tham mưu, đê xuất các giải pháp tích cực cho BGH, Đội PCCC trong đơn vị. Trong đơn vị phải lập được sơ đồ về PCCC một cách khoa học và có hiệu quả nhất nếu như có hoả hoạn xảy ra.

+ Thường xuyên tuyên truyền về công tác PCCC đến toàn thể CB, GV, NV, học sinh.

+ Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cá nhân và tập thể về pháp luật và cách PCCC. Và biết cách sắp xếp các đồ dung cá nhân cũng như tập thể một cách có khoa học để hạn chế tối đa về các vụ cháy.

+ Chấp hành quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy và yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền; thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

+ Thường xuyên tìm hiểu, học tập pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình; bảo quản, sử dụng thành thạo các phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng và các phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác được trang bị.

+ Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy; kịp thời khắc phục các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

+ Tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy ở nơi cư trú, nơi làm việc; tham gia đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành theo quy định; góp ý, kiến nghị với chính quyền địa phương nơi cư trú, với người đứng đầu cơ quan,tổ chức nơi làm việc về các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

+ Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy và những hành vi, vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

+ Báo cháy và chữa cháy kịp thời khi phát hiện thấy cháy; chấp hành nghiêm lệnh huy động tham gia chữa cháy và hoạt động phòng cháy và chữa cháy khác.

Câu 2:

a. Cách sử dụng bình bột chữa cháy MFZ.

1. Đối với loại xách tay:

Chuyển bình tới gần địa điểm cháy.

Lắc xóc vài lần nếu là bình bột loại khí đẩy chung với bột (MFZ).

Giật chốt hãm kẹp chì.

Chọn đầu hướng gió hướng loa phun vào gốc lửa.

Giữ bình ở khoảng cách 4 – 1,5 m tuỳ loại bình.

Bóp van để bột chữa cháy phun ra.

Khi khí yếu thì tiến lại gần và đa loa phun qua lại để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

2. Đối với bình xe đẩy:

Đẩy xe đến chỗ có hỏa hoạn, kéo vòi rulo dẫn bột ra, hướng lăng phun bột vào gốc lửa.

Giật chốt an toàn (kẹp chì), kéo van chính trên miệng bình vuông góc với mặt đất.

Cầm chặt lăng phun chọn thuận chiều gió và bóp cò, bột sẽ được phun ra.

Chú ý

Đọc hướng dẫn, nắm kỹ tính năng tác dụng của từng loại bình để bố trí dập các đám cháy cho phù hợp.

Khi phun phải đứng ở đầu hướng gió (cháy ngoài); đứng gần cửa ra vào (cháy trong).

Khi phun phải tắt hẳn mới ngừng phun.

Khi dập các đám cháy chất lỏng phải phun bao phủ lên bề mặt cháy, tránh phun xục trực tiếp xuống chất lỏng đề phòng chúng bắn ra ngoài, cháy to hơn.

Khi phun tuỳ thuộc vào từng đám cháy và lượng khí đẩy còn lại trong bình mà chọn vị trí, khoảng cách đứng phun cho phù hợp.

Bình chữa cháy đã qua sử dụng cần để riêng tránh nhầm lẫn.

Khi phun giữ bình ở tư thế thẳng đứng.

b. Cách sử dụng bình khí chữa cháy CO2:

Khi xảy ra cháy, xách bình chữa cháy CO2 tiếp cận đám cháy, một tay cầm loa phun hướng vào gốc lửa tối thiểu là 0,5m còn tay kia mở khóa van bình. Khi mở van bình, do có sự chênh lệch về áp suất, CO2 lỏng trong bình thoát ra ngoài qua hệ thống ống lặn và loa phun chuyển thành dạng như tuyết thán khí, lạnh tới -790C. Khi phun vào đám cháy CO2 có tác dụng làm loãng nồng độ hỗn hợp hơi khí cháy, đồng thời làm lạnh vùng cháy dẫn tới triệt tiêu đám cháy.

Chú ý:

– Đọc hướng dẫn, nắm kỹ tính năng tác dụng của từng loại bình để bố trí dập các đám cháy cho phù hợp.
– Khi phun phải tắt hẳn mới ngừng phun
– Khi dập các đám cháy chất lỏng phải phun phủ lên bề mặt cháy, tránh phun xục xuống chất lỏng.
– Khi phun tuỳ thuộc vào từng đám cháy mà chọn vị trí, khoảng cách đứng phun cho phù hợp.
– Không nên sử dụng bình để dập các đám cháy ngoài trời. Nếu dùng, khi phun phải chọn đầu hướng gió.
– Đề phòng bỏng lạnh. Chỉ được cầm vào phần nhựa, cao su trên vòi và loa phun.
– Trước khi phun ở phòng kin, phải báo cho mọi người ra hết khỏi phòng, phải dự trù lối thoát ra sau khi phun.

c. Quy trình cứu chữa vụ cháy:

Bước 1: Bình tĩnh xử lý khi có cháy nổ (bước quan trọng nhất).

– Khi biết cháy cần xác định nhanh điểm xảy ra cháy

– Nhanh chóng đưa ra các giải pháp để chữa cháy chống cháy.

– Cần thứ tự được các việc cần làm.

Bước 2: Báo động bằng những cách nhanh nhất để mọi người biết như:

– Hô hoán mọi người thông báo cho nhau.

– Thông báo qua nhanh gọn qua loa truyền thanh.

– Nhấn nút chuông của hệ thống báo cháy…

Bước 3: Lập tức ngắt điện toàn khu vực bị cháy

– Cắt cầu dao điện ngay khi có thể.

– Ngắt át to mat.

– Nhớ là phải dùng dụng cụ như kìm điện, ủng, găng cách điện để cắt điện để tránh nguy cơ bị điện giật.

Bước 4: Báo ngay có lực lường phòng cháy chữa cháy (PCCC) bằng cách gọi 114 từ điện thoại di động hoặc điện thoại bàn, hãy dùng cách nào nhanh nhất có thể

Bước 5: Sử dụng các phương tiện chữa cháy có sẵn gần nhất để dập cháy

– Bình bột chữa cháy, bình chữa cháy khí CO2, bình chữa cháy Foam…

– Mền chữa cháy, cát.

– Nước (tránh dùng nước khi chất cháy là dầu, xăng…các loại có tỷ trọng nhẹ hơn nước)

– Trường hợp đặc biệt nếu có vòi chữa cháy và lăng trụ phun nước thì nhanh chóng kéo vòi và phun vào đám cháy.

Bước 6: Cứu những người bị nạn, những người có khả năng thoát được đám cháy.

Bước 7: Di chuyển các tài sản hàng hóa lưu động và các chất dễ cháy ra nơi an toàn

– Tạo khoảng cách chống cháy lan

d. Quy trình thoát nạn:

– Bình tĩnh suy xét tình hình.

– Tìm các lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn hoặc nghe thông báo.

– Nếu không được: Tìm các lối thoát sang phòng khác; di chuyển ra ban công, cửa sổ.

– Báo hiệu kêu to cho moi người tới cứu.

– Gọi điện thoại theo số 114; 115; 113 hoặc người thân để thông báo vị trí đang bị nạn.

– Nếu khói lọt vào phòng, lấy rèm cửa hoặc giẻ lau nhúng nước để cho kín khe hở.

-Khi mở cửa phòng, cần kiểm tra nhiệt độ trước khi mở. Khi mở nên tránh người sang một bên để đề phòng lửa tạt.

– Khi thoát nạn phải di chuyển cạnh khu vực tường và gần cửa sổ. Phải trấn tĩnh và hướng dẫn cho mọi người thực hiện theo, sử dụng cầu thang bộ không sử dụng cầu thang máy.

– Khói và không khí nóng có thể cản trở sự thoát nạn, cần phải bò cúi, lom khom sát đất.

– Dùng quần áo, chăn nhúng nước choàng lên đầu, lên người khi thoát nạn.

– Không lẩn trốn trong tủ quần áo, gầm giường, bồn tắm.

– Tìm các loại dây, tấm rèm, ga hoặc quần áo buộc lại để tụt xuống đất. Tuyệt đối không nhảy, trừ khi có đệm hoặc lưới ở phía dưới./.

………., ngày …. tháng …. năm 20…

Người làm bài thu hoạch

Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bai-thu-hoach-phong-chay-chua-chay/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp