Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

0
72
Rate this post

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Số ………………………

Cơ sở: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Điện thoại: ………………. Fax: ………………. E-mail: …………………………………

CAM KẾT

Áp dụng cho sản phẩm: ……………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

……, ngày ……..tháng……..năm 200…

Chủ cơ sở

(ký tên & đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ban-cam-ket-bao-dam-ve-sinh-an-toan-thuc-pham/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp