Bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng

0
80
Rate this post

Bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng là biểu mẫu được cá nhân đảng viên lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền về việc cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Nội dung trong biểu mẫu cần trình bày rõ thông tin cá nhân của đảng viên, nhiệm vụ được giao và các nội dung cam kết. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Bạn đang xem: Bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng

UBND TỈNH………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
————

BẢN CAM KẾT
KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Họ và tên:……………………………………………………………….

Năm sinh:………………………………………………………………

Đơn vị công tác:………………………………………………………

Chức vụ:

+ Đảng:………………………………………………………………..

+ Chính quyền:………………………………………………………

+ Đoàn thể:………………………………………………………….

Nhiệm vụ được phân công:……………………………………

Tôi xin cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cụ thể như sau:

1. Tham ô tài sản.

2. Nhận hối lộ.

3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

5. Lạm quyền trong thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.

8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi.

10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi.

11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

…… ngày tháng năm 20…

Thủ trưởng đơn vị
( Ký tên, đóng dấu)

Người cam kết
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ban-cam-ket-khong-vi-pham-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp