Bảng chấm điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

0
46
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Bảng chấm điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Bảng chấm điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng là biểu mẫu các tiêu chí đánh giá phân loại chất lượng cơ sở Đảng vào dịp cuối năm. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải bảng chấm điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng tại đây.

Ngoài việc tìm hiểu, kham khảo Bảng chấm điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng cuối năm thì bạn đọc có thể tham khảo thêm Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm để hoàn thiện bản kiểm điểm bản thân chính xác và đầy đủ nhất.

ĐẢNG BỘ ……………….

Bạn đang xem: Bảng chấm điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

CHI, ĐẢNG BỘ: …………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

.., ngày ….. tháng… năm 2017

BẢNG CHẤM ĐIỂM
ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TCCSĐ NĂM 2017

(áp dụng cho đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ)

STT

Nội dung

Điểm

Ghi chú

Chuẩn

Tự chấm

Tổ thẩm định

I.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị

35

1.

Kết quả lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

25

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD có lãi; thực hiện các chương trình chỉ tiêu kinh tế- xã hội theo đúng đường, lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo xây dựng và thực hiện Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp (nếu có).

10

Đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh có hiệu quả gồm :

+ Doanh thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch: 3 điểm

+ Bảo toàn và sử dụng hiệu quả vốn: 2 điểm

+ Đảm bảo an toàn lao động: 1 điểm

6

Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước; nộp đủ BHYT, BHXH, BHTN đối với người lao động trong doanh nghiệp (không hoàn thành mỗi nghĩa vụ trừ 1 điểm).

5

Đảm bảo người lao động có việc làm, có thu nhập ổn định và cao hơn năm trước, quan tâm đầy đủ đến đời sống tinh thần cho người lao động.

4

2.

Lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

5

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị; xây dựng và thực hiện tốt văn hoá doanh nghiệp; nội bộ đoàn kết, không có hiện tượng mất dân chủ; đảm bảo tốt việc công khai minh bạch về tài chính và phân phối, thực hiện giám sát mọi hoạt động của doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật.

2

Có tổ chức Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động (không tổ chức trừ 1 điểm).

2

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị (Để xảy ra tham nhũng, lãng phí trừ 1 điểm).

1

3.

Lãnh đạo thực hiện công tác quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường

5

Lãnh đạo các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn trong doanh nghiệp.

2

Xây dựng lực lượng tự vệ đảm bảo theo quy định, bảo vệ tốt tài sản. Ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp được nâng cao.

3

II.

Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

19

Thực hiện tốt công tuyên truyền, giáo dục tuyền thống, chính trị tư tưởng nhân các sự kiện và các ngày lễ lớn trong năm theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

2

Đảng viên tham dự đầy đủ các Hội nghị, lớp học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 của Đảng (đảng viên tham gia các lớp học tập dưới 90% bị trừ 1 điểm).

2

Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 4, 5 của Đảng. Tổ chức cho đảng viên viết thu hoạch về kết quả học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 của Đảng (Thiếu 01 nội dung trừ 1 điểm).

5

– Xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch năm 2017 thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Thiếu 01 nội dung trừ 1 điểm).

– Có tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2017 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4

– Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.

– Đảng viên có bản kế hoạch và cam kết cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết số 04 Hội nghị TW4, khóa XII

4

– Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, không để xảy ra mất đoàn kết, diễn biến tư tưởng phức tạp trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên ở đơn vị, nếu có vấn đề xảy ra đã được giải quyết kịp thời hoặc báo cáo với cấp ủy cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.

– Thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu.

2

III.

Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng bộ, Chi bộ

14

Có đăng ký xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ. Thực hiện kiểm điểm phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết số 04 Hội nghị Trung ương 4, khóa XII. Chỉ đạo đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở đảm bảo quy trình, chất lượng, đúng tiến độ.

3

Thực hiện chế độ nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi, đảng bộ theo Hướng dẫn 09-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương. Có sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt (theo NQTW4 khóa XII); ghi chép và lưu trữ đầy đủ các biên bản sinh hoạt theo quy định (Thiếu 1 nội dunng trừ 1 điểm)

3

Thực hiện việc quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; Làm tốt công tác giới thiệu đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân tại địa phương nơi cư trú theo Quy định số 76 -QĐ/TW của Trung ương (có đảng viên vi phạm việc sinh hoạt nơi cư trú trừ 1 điểm).

2

Thu nộp, quản lý đảng phí và quản lý tài chính đảng đầy đủ; quyết toán kinh phí hoạt động kịp thời; quản lý lưu trữ hồ sơ của cấp ủy cơ sở đúng quy định. Đảm bảo các loại báo cáo theo quy định và tham dự đầy đủ các hội nghị do Đảng ủy khối tổ chức (thực hiện không đầy đủ trừ 1 điểm).

3

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ (kết nạp không kết nạp trừ 1 điểm).

3

IV.

Lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng

9

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của chi bộ, đảng ủy, UBKT.

3

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát: đúng kế hoạch 2 điểm; đảm bảo quy trình 2 điểm

4

Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

2

V.

Xây dựng doanh nghiệp và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

13

Lãnh đạo xây dựng doanh nghiệp vững mạnh; kịp thời kiểm tra, xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc xảy ra ở cơ sở; giải quyết đơn thư, khiếu kiện và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của đơn vị.

5

Xây dựng các tổ chức chính trị – xã hội (Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; giữ vững mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với quần chúng.

4

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia ý kiến xây dựng các nghị quyết, quyết định của tổ chức đảng, chính quyền. Xây dựng đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

2

Tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

2

Cộng

90

VI.

Phần điểm thưởng:

10

Hiệu quả sản xuất kinh doanh so với cùng kỳ năm trước:

– Tăng dưới từ 5% – 10% (cộng 1 điểm)

Tăng trên 10% (cộng 2 điểm)

2

Thu nhập bình quân của người lao động so cùng kỳ năm trước: Tăng từ 10% trở lên.

1

Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Đảng uỷ Khối; thực hiện đảm bảo quy trình, nội dung về công tác đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên cuối năm báo cáo đúng thời gian quy định.

2

Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (có xác nhận của cơ quan Thuế, BHXH)

1

Tổ chức Công đoàn đạt danh hiệu “Vững mạnh

1

Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt danh hiệu “VM xuất sắc

1

Công tác phát triển đảng viên mới: Đạt 100% và vượt chỉ tiêu đề ra.

2

Tổng điểm

100

Nhận xét chung:

1- Có đăng ký xây dựng TCCS đảng từ đầu năm:…….

2- Sản xuất kinh doanh lãi, (lỗ):……………..đồng.

3- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và chế độ BHXH, BHYT, BHTN (nếu còn nợ thì ghi rõ lý do, số tiền nợ)……………..

4- Công đoàn được Công đoàn cấp trên đánh giá, xếp loại:……………………..

5- Đoàn Thanh niên được Đoàn cấp trên đánh giá, xếp loại:………..………….

6- Tổ chức hội nghị đảng bộ….… kỳ/năm; sinh hoạt cấp ủy…….kỳ/năm; sinh hoạt chi bộ….…kỳ/năm; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân đạt ……..%. Số chi bộ trực thuộc đạt TSVM….….,tỷ lệ………..%; (có hay không có chi bộ yếu, kém)………..

7- Số lượng đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ………đồng chí, đạt tỷ lệ………..%.

8- Có xảy ra đình công, lãng công:………..

9- Cấp ủy viên TCCS đảng, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp (là đảng viên), Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN có bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên:………………

10- Có hồ sơ theo dõi công tác Bảo vệ chí trị nội bộ………………….

Căn cứ kết quả trên, cấp ủy chi, đảng bộ:……… tự chấm điểm (kể cả điểm thưởng) là …….…điểm và xếp loại Chi bộ (Đảng bộ)……………………………………………..

T/M CẤP UỶ
(Ký tên, đóng dấu)

file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bang-cham-diem-danh-gia-phan-loai-chat-luong-to-chuc-co-so-dang/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp