Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động

0
65
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động là mẫu báo cáo được lập ra nhằm tổng hợp lại kết quả đánh giá, phân loại viên chức người lao động theo các mức độ của cơ quan, đơn vị như: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày rõ tên đơn vị, tổng số người phân loại đánh giá, mức độ hoàn thành công việc. Sau đây là nội dung chi tiết. mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

BỘ TƯ PHÁP
Tên đơn vị…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Bạn đang xem: Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

TT

Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tổng số (người)

Mức độ phân loại đánh giá

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp

a

Năm đánh giá

b

Năm trước của năm đánh giá

….…, ngày….tháng….năm 20…

NGƯỜI LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bao-cao-tong-hop-ket-qua-danh-gia-phan-loai-vien-chuc-nguoi-lao-dong/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp