Biên bản công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của đảng viên

0
103
Rate this post

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng viên được tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu biên bản công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng viên là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng viên. Nội dung trong mẫu biên bản nêu rõ thông tin thành phần tham dự, thời gian,đảng viên khiếu nại kỷ luật. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

……………………..

ỦY BAN KIỂM TRA

Bạn đang xem: Biên bản công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của đảng viên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————-

……., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN CÔNG BỐ
Quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật của
đồng chí………………, chức vụ………………, đơn vị………..

– Căn cứ Quy chế làm việc số, ngày ……………………. của UBKT ;

– Được sự ủy quyền (nếu được TCĐ cấp giải quyết khiếu nại ủy quyền)

Hôm nay vào lúc……giờ, ngày….tháng……năm…, tại…………………………………………….

Thành phần tham dự gồm có:

* Đại diện cấp quyết định giải quyết khiếu nại:

1. Đ/c………………………………………………………………………………………………………..

2. Đ/c……………………………………………………………………………………………………….

* Đại diện TCĐ quản lý đảng viên khiếu nại:

1. Đ/c……………………………………………………………………………………………………….

2. Đ/c……………………………………………………………………………………………………….

* Đảng viên khiếu nại kỷ luật:

Đ/c……………………………………………………………………………………………………….

* Người ghi biên bản……………………………………………………………………………………

Nội dung

+ Đồng chí ……………… thay mặt UBKT …(hoặc được ủy nhiệm của ……) đọc quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật số….. ngày…./… /….của (cấp giải quyết) đối với đồng chí (đảng viên khiếu nại)……

+ Ý kiến của đại diện cấp ủy quản lý đảng viên khiếu nại kỷ luật

+ Ý kiến của đảng viên khiếu nại kỷ luật

+ Ý kiến của đại diện UBKT …..…… (hoặc được ủy nhiệm của ……)

Biên bản kết thúc vào hồi…….giờ, ngày…..tháng …..năm…. đã đọc lại cho những người có mặt cùng nghe và nhất trí ký tên.

Biên bản được lập thành ……………………….. bản và được giao

Người ghi biên bản

Đại diện cấp ủy quản lý ĐV khiếu nại

Đảng viên khiếu nại

T/M(cấp QĐ)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bien-ban-cong-bo-quyet-dinh-giai-quyet-khieu-nai-ky-luat-cua-dang-vien/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp