Biên bản ủy quyền thờ cúng liệt sĩ

0
84
Rate this post

Việc thờ cúng liệt sĩ là một việc làm vô cùng thiêng liêng, chính vì vậy mà người thờ cúng liệt sĩ sẽ được hưởng một chế độ phù hợp theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, có một số trường hợp không thể thờ cúng liệt sĩ được và cần nhường lại quyền thờ cúng cho người khác.

Vì vậy, hôm nay chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo mẫu Biên bản ủy quyền thờ cúng liệt sĩ. Đây là mẫu đơn được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH.

Biên bản ủy quyền thờ cúng liệt sĩ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Bạn đang xem: Biên bản ủy quyền thờ cúng liệt sĩ

BIÊN BẢN ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại …

Chúng tôi gồm có: …………………………………………………………………………………………………………

1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây:

TT Họ và tên Nơi cư trú CMND/Hộ chiếu Mối quan hệ với người có công
Số Ngày cấp Nơi cấp
1
2

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………..

Sinh ngày …… tháng …… năm ……………….. Nam/Nữ: ………………….……………

Trú quán: …………………………………………………………………………………..

CMND/Hộ chiếu số: ……………… Ngày cấp: …….……Nơi cấp: …………………….

3. Nội dung ủy quyền (*):

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Xác nhận của UBND xã (phường)…..

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(*) Ghi rõ nội dung ủy quyền, ví dụ: ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, ủy quyền nhận trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945…

Trường hợp ủy quyền nhận trợ cấp hàng tháng thì phải ghi rõ thời hạn ủy quyền từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … nhưng không quá thời hạn quy định tại Điều 42 của Thông tư này.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bien-ban-uy-quyen-tho-cung-liet-si/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp