Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm 2022 – 2023

0
70
Rate this post

Đề thi Hóa 8 giữa học kì 1 năm 2022 – 2023 là tài liệu cực kì hữu ích mà muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn lớp 8 tham khảo.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Hóa 8 gồm 3 đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Thông qua đề thi Hóa 8 giữa học kì 1 các bạn có thêm tư liệu tham khảo, làm quen với cấu trúc đề thi để nhanh chóng biết cách ôn tập để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Đồng thời đây cũng là tư liệu giúp giáo viên ôn tập định hướng ra đề thi. Ngoài ra các em tham khảo thêm: đề thi giữa kì 1 môn Toán 8, đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8, đề thi giữa học kì 1 môn Địa lý 8.

Ma trận đề kiểm tra giữa kì 1 Hóa 8

Tên Chủ đề

(nội dung, chương…)

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Cộng
  TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  
Chủ đề 1

Chất – đơn chất, hợp chất

– Khái niệm hóa học

– Chất và vật thể, chất tinh khiết với hỗn hợp

Phân biệt đơn chất và hợp chất    
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

10%

1

0,3đ

3%

        4

1,3đ

13%

Chủ đề 2

Nguyên tử – phân tử – nguyên tố hóa học

-Cấu tạo nguyên tử -Phân tử

-Nguyên tố hóa học

– Dựa vào NTK xác định tên nguyên tố

-Tính được khối lượng bằng gam của 1 nguyên tử.

 
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0,7đ

7%

  2

0,7đ

7%

          4

1,4đ

14%

Chủ đề 3

Công thức hóa học – Hóa trị .

-Lấy hóa trị nguyên tố nào làm đơn vị hóa trị.

-Ý nghĩa của CTHH

-Tính được PTK của 1hợp chất, xác định được CTHH.

-Tính hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với Oxi

-Lập CTHH của hợp chất 2nguyên tố và 1 nguyên tố với nhóm nguyên tử -Tìm hóa trị của 1 nguyên tố trong hợp chất chưa biết chỉ số nguyên tử  
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,3đ

3%

3

10%

1

20%

1

10%

6

4,3đ

43%

Chủ đề 4

Sự biến đổi chất. Phản ứng hóa học

-Khái niệm và diễn biến phản ứng hóa học – Phân biệt các HTVL, HTHH

– Diễn biến của PƯHH

– Xác định chất phản ứng, sản phẩm

 
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

20%

3

10%

4

3,0đ

30%

Tổng số câu 6 1 9 1 1 18
Tổng số điểm 2 2 3 2 1 10đ
Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 100%

Đề thi Hóa 8 giữa học kì 1 năm 2022

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TAO

.………………….

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 20222022

MÔN: HÓA HỌC 8

Thời gian làm bài: 45 phút;

I. TRẮC NGHIỆM:(5 điểm) Chọn phương án đúng.

Câu 1: Hóa học là gì?

A. Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất.

B. Hoá học là khoa học nghiên cứu các môn học, sự tích hợp bộ môn.

C. Hoá học là khoa học nghiên cứu các sự vật và hiện tượng.

D. Hoá học là khoa học nghiên cứu các sự việc, sự vật và hiện tượng.

Câu 2: Trong các vật: Bút chì và cây xanh hãy cho biết đâu là vật thể tự nhiên và chất

A. cây xanh và bút chì.

B. cây xanh và chì.

C. bút chì và xelulozo.

D. bút chì và chì.

Câu 3: Chất nào là chất tinh khiết ?

A. Nước khoáng.

B.Nước biển.

C. Nước cất.

D. Nước suối

Câu 4: Chất thuộc hợp chất hóa học là:

A. O2

B. N2.

C. H2.

D. CO2

Câu 5: Trong 1 phân tử nước H2O có các nguyên tử

A. 1 nguyên tử hiđrôvà 2 nguyên tử oxi.

B. 2 nguyên tử hiđrô và 1 nguyên tử oxi

C. 1 nguyên tử hiđrôvà 1 nguyên tử oxi.

D. 2 nguyên tử hiđrôvà 2 nguyên tử oxi.

Câu 6: Nguyên tố hóa học là

A. Tập hợp các nguyên tử cùng loại.

B. Tập hợp các phân tử cùng loại.

C. Tập hợp các đơn chất cùng loại.

D. Tập hợp các chất cùng loại.

Câu 7: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?

A. Ca

B. Na

C. K

D. Fe

Câu 8: Khối lượng tính bằng gam của 1 nguyên tử Magie là:

A. 3,984.10-23g

B. 3,984g

C. 3,984.10-24đvc

D.1,9926 đvC.

Câu 9: Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất cụ thể được xác định theo hóa trị của

A. H hóa trị I và O hóa trị II.

B. H hóa trị II và O hóa trị II.

C. H hóa trị I và O hóa trị I.

D. H hóa trị II và O hóa trị I.

Câu 10: Tính phân tử khối của 1 phân tử hợp chất CaCO3

A. 50đvC

B. 70đvC

C. 100đvC

D. 110đvC

Câu 11: Công thức hóa học của chất được tạo bởi Fe (II) và O là:

A. Fe2O2

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. FeO

Câu 12:Tính hóa trị của nguyên tố lưu huỳnh trong hợp chất với Oxi: SO2

A. II

B.III

C.IV

D.VI

Câu 13: Phân biệt các hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí là có

A. tạo chất rắn

B. tạo chất mới

C. tạo chất bay hơi

D. tạo chất khí

Câu 14: Phản ứng hóa học giữa phân tử oxi và phân tử hiđrô kết quả tạo ra sản phẩm là nước có liên kết các nguyên tử nước là

A. 1 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O (HO).

B. 1 nguyên tử H liên kết với 2 nguyên tử O (HO2).

C. 2 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O (H2O) .

D. 2 nguyên tử H liên kết với 2 nguyên tử O (H2O2).

Câu 15: Xác định chất phản ứng và sản phẩm trong phản ứng sau: axit HCl tác dụng với CaCO3 tạo ra CaCl2, nước và khí CO2

Chất phản ứng là: HCl và CaCO3

Sản phẩm là: CaCl2, nước và khí CO2

Chất phản ứng là: HCl, CaCO3và CaCl2

Sản phẩm là: nước và khí CO2

A. 1,2,3,4 đúng

B. 1,2,3 đúng

C.1 và 2 đúng

D. 3 và 4 đúng

II. TỰ LUẬN:(5 điểm)

Câu 16: (2đ) Phản ứng hóa học là gì? Trong phản ứng hóa học liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào? Kết quả của phản ứng hóa học như thế nào? Cho ví dụ minh họa?

Câu 17: (2đ) Lập công thức hóa học của hợp chất giữa nhôm(Al) hóa trị III với

a. O hóa trị II

b. Nhóm (SO4) hóa trị II

Câu 18: (1đ) Tìm hóa trị của nguyên tố Fe trong hợp chất với nhóm (OH) hóa trị I. Biết tỉ lệ nguyên tử Fe với nhóm (OH) là 1:3

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM: (5điểm) Mỗi câu đúng 0,33 điểm, 3 câu đúng 1 điểm, 2 câu đúng 0,7 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án A B C D B A D A A C D C B C C

II. TỰ LUẬN:(5 điểm)

Câu Nội dung Điểm
16 – Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này hành chất khác.

-Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

– Kết quả của phản ứng hóa học làm chất này biến đổi thành chất khác.

– Ví dụ: Đun nóng bột sắt với lưu huỳnh tạo ra chất mới là Sắt(II) sunfua

0,5

0,5

 

0,5

0,5

17 a.AlxOy Quy tắc hóa trị x:y=II:III suy ra x=II, y=III Vậy CTHH là: Al2O3

b.Alx(SO4)y: Quy tắc hóa trị x:y=II:III suy ra x=II, y=III Vậy CTHH là: Al2(SO4)3

1

1

18 – Fex(OH)y Ta có x:y=1:3 suy ra x=1, y=3 Vậy CTHH là: Fe(OH)3 áp dụng quy tắc hóa trị ta tính được hóa trị của Fe là: 1.a=3.I suy ra a=III 1

………………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bo-de-thi-giua-hoc-ki-1-mon-hoa-hoc-lop-8/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp