Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2022 – 2023 (Sách mới)

0
73
Rate this post

Đề thi giữa kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 (Sách mới) là tài liệu cực kì hữu ích mà muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn lớp 7 tham khảo.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 có ma trận đề thi kèm theo đáp án giải chi tiết. Thông qua đề thi giữa kì 1 Toán 7 giúp các bạn học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô ra đề thi cho các em học sinh của mình. Bên cạnh đó các bạn xem thêm đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 7 sách Kết nối tri thức.

Ma trận đề thi giữa kì 1 Toán 7

TT Chủ đề Nội dung/Đơn vị kiến thức Mức độ đánh giá Tổng % điểm
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1 Số hữu tỉ

(13 tiết)

Số hữu tỉ và tập hợp các số hữu tỉ. Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ 3

(TN1,2,3)

0,75đ

4.0
Các phép tính với số hữu tỉ 2

(TN11,12)

0,5đ

4

(TL 13a,b,c;14a)

2,25đ

1

(TL14b)

0,5đ

2 Các hình khối trong thực tiễn

( 14 tiết)

Hình hộp chữ nhật và hình lập phương 2

(TN4,7)

0,5đ

1

(TN5)

0,25 đ

 

 

4,0

Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác 2

(TN6,8)

0,5 đ

2

(TL15,16)

2,75đ

3 Góc và đường thẳng song song

( 6 tiết)

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc 2

(TN9,10)

0,5 đ

3

(TL17a,b,c)

1,5đ

2.0
Tổng: Số câu

Điểm

9

2,25đ

3

1,5đ

3

0,75 đ

7

5,0đ

1

0,5đ

10,0
Tỉ lệ % 37,5% 7,5% 50% 5% 100%
Tỉ lệ chung 45% 55% 100%

Chú ý: Tổng tiết : 33 tiết

BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN – LỚP 7

TT Chương/Chủ đề Mức độ đánh giá   Số câu hỏi theo mức độ nhận thức …..
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
ĐAI SỐ
1 Số hữu tỉ

 

Số hữu tỉ và tập hợp các số hữu tỉ. Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ Nhận biết:

– Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ.

 
– Nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ. 1TN (TN1)
– Nhận biết được số đối của một số hữu tỉ. 1TN (TN2)
– Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ.
Thông hiểu:

– Biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số.

Vận dụng:

– So sánh được hai số hữu tỉ.

Các phép tính với số hữu tỉ Thông hiểu:

– Mô tả được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó (tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của luỹ thừa).

1TN (TN)
– Mô tả được thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ.
Vận dụng:

– Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hữu tỉ.

1TL

(TL13a,b,c)

– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số hữu tỉ trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).

 

1TL

(TL14a,b)

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với các phép tính về số hữu tỉ. (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí, trong đo đạc,…).
Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về số hữu tỉ.

HÌNH HỌC
2 Các hình khối trong thực tiễn Hình hộp chữ nhật và hình lập phương Nhận biết:

Mô tả được một số yếu tố cơ bản (đỉnh, cạnh, góc, đường chéo) của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

2TN (TN4,7)
Thông hiểu

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương (ví dụ: tính thể tích hoặc diện tích xung quanh của một số đồ vật quen thuộc có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương,…).

1TN (TN5)
Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác Nhận biết

– Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

2TN (TN6,8)
Thông hiểu:

– Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

Vận dụng :

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản) gắn với việc tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt nói trên.

2TL

(TL15,16)

3 Góc và đường thẳng song song Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Nhận biết :

– Nhận biết được các góc ở vị trí đặc biệt (hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh).

1TN (TN9)
– Nhận biết được tia phân giác của một góc.

 

– Nhận biết được cách vẽ tia phân giác của một góc bằng dụng cụ học tập 1TN

(TN10)

1TL

(TL17a,b,c)

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7

Giáo Dục

Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2022 – 2023 (Sách mới)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bo-de-thi-giua-hoc-ki-1-mon-toan-lop-7/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp