Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2022 – 2023

0
70
Rate this post

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử 8 gồm 3 đề kiểm tra cuối kì 1, được biên soạn bám sát chương trình học theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT quy định tại Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH.

Mỗi đề thi Lịch sử 8 học kì 1 năm 2022 – 2023 đều có bảng ma trận kèm theo hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng giải đề. Ngoài ra để đạt được kết quả cao trong kì thi học kì 1 sắp tới các bạn xem thêm một số tài liệu như: đề thi học kì 1 Toán 8, đề thi học kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, GDCD, đề thi học kì 1 môn tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Đề thi Lịch sử lớp 8 học kì 1 năm 2022 – Đề 1

Ma trận đề thi Sử 8 học kì 1

TRƯỜNG THCS …………….

TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2022 – 2023

Năm học: 2022 – 2023

Môn: Lịch sử 8

Thời gian: 45′

Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
KQ TL KQ TL KQ TL KQ TL
1. Cách mạng tư sản Pháp

(1789-1794)

Biết được nền kinh tế, chính trị, xã hội Pháp trước cách mạng Hiểu được kết quả của Cách mạng tư sản Pháp Giải thích ý nghĩa Phong trào công nhân Pháp tại thành phố Li- Ông  

 

 

 

số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %

4 (C1,2,3,4)

1

10 %

1 (C13)

0,25

2,5 %

1 (C16)

0,25

2,5 %

6

1,5

15 %

2. Phong trào công nhân và sự ra đời của Chủ nghĩa Mác

 

 

Hiểu được: Hình thức đấu tranh, nguyên nhân thất bại của phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XĨ Giải thích được cách sử dụng lao động trẻ em của GCTS  

 

 

 

 

 

4

1

10%

số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %

3 (C6,7,10)

0,75

7,5%

1 (C15)

0,25

2,5%

   
3. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1917-1921) Biết được thời gian diễn ra phong trào cách mạng tháng 2 và thang 10 nga Hiểu được: Nhiệm vụ và thể chế của cách mạng tháng 2 năm 1917. Phân tích được ý nghĩa của CM tháng 10 Nga năm 1917  

 

 

số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %

2(C8,9)

0,5

5%

2 (C5,11)

0,5

5%

1 (C17)

2

20%

5

3

30%

4. Chiến tranh thế giói thứ hai (1939-1945) Nêu được: Nguyên nhân, kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai Phân tích được: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh; Vai trò của Liên Xô trong chiến thắng CN Phát Xít  
số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %

2(C18,19)

4

40%

2 (C12,14)

0,5

5%

  4

4,5

45%

 

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %

6

1,5

15%

6

1,5

15%

2

4

40%

5

3

30%

19

10

100%

Đề thi Lịch sử lớp 8 học kì 1

I. Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu em cho là đúng (Mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 1. Nền cộng của nước Pháp được thành lập ngày tháng năm nào?

A. Ngày 21/9/ 1792

B. Ngày 20/9/ 1792

C. Ngày 23/9/ 1792

D. Ngày 24/9/ 1792

Câu 2. Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến

B. Cộng hoà tư sản

C. Quân chủ chuyên chế

D. Tư bản chủ nghĩa

Câu 3. Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào?

A. Tăng lữ, Quý tộc, nông dân.

B. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba.

C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản.

D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác

Câu 4. Trước cách mạng, ở Pháp đẳng cấp nào được hưởng đặc quyền, không phải đóng thuế?

A. Đẳng cấp tăng lữ.

B. Đẳng cấp quý tộc.

C. Đẳng cấp thứ ba.

D. Đẳng cấp tăng lữ và quý tộc.

Câu 5 Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì?

A. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.

B. Đánh bại đế quốc thực dân.

C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.

D. Lật đổ chế độ Nga Hoàng

Câu 6. Nguyên nhân nào là cơ bản làm cho những cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra mạnh mẽ mà không đi đến thắng lợi?

A. Phong trào nổ ra khi kẻ thù còn rất mạnh.

C. Phong trào thiếu tính tổ chức. chưa có đường lối chính trị đúng đắn.

B. Phong trào nổ ra lẻ tẻ.

D. Phong trào thiếu tính tổ chức.

Câu 7. Phong trào đấu tranh đầu tiên của công nhân diễn ra dưới hình thức nào?

A. Bỏ trốn tập thể để khỏi bị hành hạ.

C. Đập phá máy móc, đốt công xưởng.

B. Đánh bọn chủ xưởng, bọn cai ký.

D. Phong trào nổ ra khi kẻ thù còn mạnh.

Câu 8. Cách mạng tháng Mười Nga diên ra vào ngày tháng nào năm 1917?

A. 22/9/1917

B. 15/10/1917

C. 24/10/1917

D. 2/9/191917

Câu 9. Biểu tình của nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát (Nga) diễn ra vào ngày tháng nào năm 1917?

A. 27/2

B. 23/2

C. 20/2

D. 3/2

Câu 10. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất làm cho các cuộc đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức bị thất bại?

A. Lực lượng công nhân còn rất ít.

B. Giai cấp tư sản còn đang rất mạnh.

C. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng.

D. Chưa có sự liên minh với giai cấp nông dân.

Câu 11. Sau Cách mạng tháng Hai tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?

A. Hai chính quyền song song tồn tại.

B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh.

C. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh.

D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh.

Câu 12: Em có nhận xét gì về vai trò của Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít?

A. Liên Xô là nước quyết định số vận của phe phát xít.

B. Liên Xô là nước khơi ngòi cho chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.

C. Không có Liên Xô thì chủ nghĩa phát xít không bị tiêu diệt.

D. Liên Xô là lực lượng đi đầu, lực lượng chủ chốt, quyết định để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Câu 13: “Phá bỏ tận gốc chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển” là kết quả của cuộc cách mạng nào?

A. Cách mạng tư sản Pháp

B. Cách mạng tư sản Anh

C. Cách mạng tư sản Hà Lan

D. Cách mạng Tân Hợi

Câu 14: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ do:

A. Pháp tuyên chiến với Đức

B. Nhật Bản tấn công Trung Quốc

C. Đức tấn công Nga

D. Đức tấn công Nhật Bản

Câu 15: Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?

A. Lao động nhiều giờ, Lương thấp chưa có ý thức đấu tranh.

B. Trẻ em rễ sai bảo

C. Không cần trả lương

D. Đó là lực lượng chiếm số đông trong đất nước

Câu 16: Phong trào công nhân tại thành phố Li- ông Pháp đấu tranh với khẩu hiêụ “sống trong lao động, chết trong chiến đấu” Khẩu lệnh đó có ý nghĩa như thế nào?

A. Sống là phải làm việc

B. Chết cũng phải chết vinh quang.

C. Quyền được lao động không bị bóc lột và quyết tâm chiến đấu để bảo vệ quyền lao động của mình .

D. Sống và chiến đấu đẻ vệ bảo vệ công lý.

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 17: (2 điểm) Trình bày ý nghĩa của Cách mạng tháng mười Nga năm 1917?

Câu 18: (3 điểm) Nguyên nhân đãn đén chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Câu 19: (1điểm) Kết cục của c/tranh thế giới thứ hai.

Đáp án đề thi Lịch sử lớp 8 học kì 1

I. Phần trắc nghiệm khách quan(4 điểm: Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án A C B D D C C C B C A D A A A C

II. Phần tự luận

Câu Nội dung Điểm
 

Câu 17

 

– Trong nước: Đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của đất nước Nga. Đưa những người lao động lên nắm chính quyền, thiết lập nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới.

– Thế giới: Có ảnh hưởng to lớn đến toàn thế giới -> để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng.

1điểm

 

1điểm

 

Câu 18

 

 

 

* Nguyên nhân sâu xa.

– Do mâu thuẫn quyền lợi, thị trường, thuộc địa giữa các nước đế quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

– Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và những chính sách thỏa hiệp của Anh, Pháp, Mĩ với Chủ nghĩa Phát Xít.

* Nguyên nhân trực tiếp.

– Ngày 1.9.1939, Đức tấn công Ba Lan

Pháp tuyên chiến với Đức. Chiến tranh bùng nổ.

 

1điểm

1điểm

 

1điểm

Câu 19

 

– Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất, tàn phá nặng nề nhất: 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương và tàn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với chiến thế giới thứ nhất. 1điểm

Đề thi Lịch sử lớp 8 học kì 1 năm 2022 – Đề 2

Ma trận đề thi Sử 8 học kì 1

Mức độ

Chủ đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL  
Cuộc cách mạng tư sản Âu – mĩ Nhận biết được các nội dung cơ bản về các cuôc cách mạng tư sản        
Số câu 8               8
Số điểm 2,               2
Các nước tư bản chủ yếu thế kỷ thế kỷ XIX đầu XX (4 tiết)   Trình bày được những chuyển biến kinh tế, chính trị và chính sách đối ngoại của một nước tư bản cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? Nhận xét được sự phát triển kinh tế của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?

 

   
Số câu     4 1/2   1/2     5
Số điểm     1 3   1     5
Các nước Châu Á đứng trước nguy cơ xâm lược từ các nước tư bản Phương Tây (4 tiết)     Nhận xét chung về số phận của các nước châu Á trước sự xâm lược của thực dân phương Tây và cảm tưởng về một thời kỳ bi hùng của các nước châu Á Liên hệ tình hình Việt Nam với các nước trong thời kì lịch sử này.  
Số câu           1/2   1/2 1
Số điểm           2   1 3
Số câu 8   4 1/2   1   1 14
Số điểm 2   1 3   2   2 10
Tỉ lệ 60 40  

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử 8

Phần I Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn ý đúng nhất (3 điểm)

Câu 1. Một số địa chủ phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, trở thành những tầng lớp nào?

A. Tư sản công nghiệp.

B. Tư sản nông nghiệp,

C. Địa chủ mới.

D. Quý tộc mới.

Câu 2. Lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là giai cấp và tầng lớp nào?

A. Quý tộc mới và nông dân.

B. Tư sản và thợ thủ công,

C. Quý tộc mới và tư sản.

D. Tất cả các giai cấp và tầng lớp trên.

Câu 3. Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào?

A. Tăng lữ, Quý tộc, nông dân.

B. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba.

C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản.

D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác.

Câu 4. Tính chất của cuộc cách mạng Pháp 1789 là gì?

A. Cách mạng giải phóng dân tộc

B. Cách mạng tư sản

C. Cách mạng vô sản

D. Cách mạng dân chủ nhân dân

Câu 5 Một số địa chủ phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa trở thành những tầng lớp

A. Tư sản công nghiêp

B, Tư sản nông nghiệp

C. Quý tộc mới

D Đia chủ mới

Câu 6 Trước cách mạng, ở Anh nẩy sinh ra những mâu thuẫn mới nào?

A Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ

B. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc

C Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chủ

D. Mâu thuẫn giữa quý tộc địa chủ với tư sản

B. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc

Câu 7 Lãnh đạo cuộc cách mang tư sản Anh là tấng lớp giai cấp nào?

A. Quý tộc mới và nông dân

B. Quý tộc mới và tư sản

C. Tư sản và nông dân

D. Nông dân và công nhân

Câu 8 Mục tiêu của cuôc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là gì?

A. Thành lập nước cộng hòa

B Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

C. Giành độc lập thoát khỏi sự lệ thuộc vào Anh

D. Tạo điều kiện nền kinh tế thuộc địa phát triển

Câu 9. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?

A. Nước Mĩ, Pháp, Đức

B. Nước Mĩ, Đức

C. Nước Pháp,Mĩ

D. Nước Mĩ, Nga

Câu 10 Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mĩ, Đức là gì?

A. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa

B. Công nghiệp ở Anh phát triển sớm, hàng loạt máy móc, thiết bị trở nên lac hậu

C. Anh không chú trọng đầu tư đổi mới và phát triển công nghiệp trong nước

D. Sự phát triển vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mĩ, Đức

Câu 11 Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là gì?

A. Chủ nghĩa đế quốc quân Phiệt và hiếu chiến

B. Chủ nghĩa đế quốc thực dân

C. Chủ nghĩa đế quốc ngân hàng

D. Chủ nghĩa đế cho vay lãi

Câu 12. Trong các biện pháp sau của phái Gia-cô-banh, biện pháp nào mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho người nông dân?

A. Quy định giá bán tối đa các mặt hàng thiết yếu

B. Quy định mức lương tối đa cho công nhân

C. Thực hiện chính sách trưng thu lúa mì

D. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

II. Tự luận

Câu 1. (4 điểm) Trình bày những chuyển biến kinh tế, chính trị và đối ngoại của nước Anh cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? Nhận xét về sự phát triển kinh tế của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?

Câu 2. (3 điểm) Sau khi học bài các nước châu Á trước nguy cơ xâm lược từ các nước tư bản phương Tây. Nếu em là hoàng đế của một trong những nước châu Á ở cuối thế kỉ XIX, em sẽ có quyết định như thế nào trước nguy cơ xâm lược của chủ nghĩa thực dân Phương Tây?

Đáp án đề thi Lịch sử lớp 8 học kì 1

I. Phần trắc nghiệm. HS chọn đúng 1 đáp án được 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ĐA D C B B C C B C B C D D

II. Tự luận

Câu 1.

Những chuyển biến kinh tế, chính trị và đối ngoại của nước Anh cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX:  
* Kinh tế:  
Trước 1870, Anh đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp 0,25
Từ sau 1870 Anh mất dần vị trí này và tụt xuống hàng thứ ba thế giới sau Mĩ và Đức. 0,25
Tuy mất vai trò bá chủ thế giới về công nghiệp nhưng Anh vẫn đứng đầu về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa. 0,5
Nhiều công ty độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời chi phối toàn bộ nền kinh tế 0,5
* Chính trị:  
Anh là nước quân chủ lập hiến, hai đảng Tự do và Bảo thủ thay nhau cầm quyền bảo vệ lợi ích cho giai cấp tư sản. 0,5
* Đối ngoại:  
Anh ưu tiên và đẩy mạnh chính sách xâm lựơc thuộc địa 0,25
1914 thuộc địa Anh trải rộng khắp thế giới với 33 triệu km2 và 400 triệu dân, gấp 50 lần diện tích và dân số Anh lúc bấy giờ, gấp 12 lần thuộc địa của Đức 0,5
Lê nin gọi CNĐQ Anh là ”chủ nghĩa đế quốc thực dân” 0,25
* Nhận xét: Nền kinh tế các nước đế quốc phát triển không đều. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất. 1,0

 

Câu 2. (3 điểm)

Sau khi học bài các nước châu Á trước nguy cơ xâm lược từ các nước tư bản phương Tây. Nếu em là hoàng đế của một trong những nước châu Á ở cuối thế kỉ XIX, em sẽ có quyết định như thế nào trước nguy cơ xâm lược của chủ nghĩa thực dân Phương Tây?

Đây là câu hỏi mở yêu cầu HS trình bày được các ý sau:

  • Trình bày hoàn cảnh các nước trước nguy cơ bị xâm lược
  • Nguyên nhân thất bại
  • Đưa ra những giải pháp- Rút ra bài học kinh nghiêm

…………….

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm đề thi học kì 1 Lịch sử 8

Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bo-de-thi-hoc-ki-1-mon-lich-su-lop-8/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp