Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 năm 2021 – 2022

0
69
Rate this post

Đề thi học kì 2 Lịch sử 10 năm 2021 – 2022 gồm 3 đề kiểm tra biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận. Giúp các bạn học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt được kết quả cao trong kì thi học kì 2 lớp 10 sắp tới.

Đề thi học kì 2 Lịch sử 10 cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho các em học sinh của mình. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm một số đề thi như: đề thi học kì 2 môn Vật lí 10, ma trận đề thi học kì 2 lớp 10, đề thi học kì 2 môn Lịch sử 10, đề thi học kì 2 môn Toán 10. Vậy sau đây là 3 đề thi học kì 2 Lịch sử 10, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử 10

I. Phần trắc nghiệm

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 năm 2021 – 2022

Câu 1 (6đ): Chọn đáp án đúng nhất:

1. (0.5đ) Cuộc nội chiến ở Anh là cuộc nội chiến giữa

A. vua và quần chúng nhân dân.

B. vua và tư sản.

C. vua và quốc hội.

D. vua và Crom-oen.

2. (0.5đ) 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ có vị trí địa lý như thế nào?

A. Ven biển Đại Tây Dương.

B. Ven biển Thái Bình Dương.

C. Gần eo biển Ma-gien-lan.

D. Ven biển Ấn Độ Dương.

3. (0.5đ) Vì sao nước Anh lại tiến hành kìm hãm sự phát triển của kinh tế các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?

A. Vì kinh tế thuộc địa phát triển không đồng đều giữa miền Nam và miền Bắc.

B. Vì thực dân Anh muốn chỉ tập trung phát triển công nghiệp ở Bắc Mỹ.

C. Vì thực dân Anh muốn điều phối giúp kinh tế Bắc Mỹ phát triển một cách bền vững.

D. Vì kinh tế Bắc Mỹ phát triển trở thành đối trọng của nước Anh.

4. (0.5) Đâu KHÔNG phải là nội dung của bản “Tuyên ngôn độc lập” nước Mỹ?

A. Khẳng định quyền con người, quyền công dân.

B. Xóa bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ và công nhân làm thuê.

C. Tuyên bố thành lập một quốc gia độc lập – Hợp chúng quốc Mỹ.

D. Tố cáo chế độ áp bức bóc lột của thực dân Anh.

5. (0.5đ) Trước khi tiến hành cách mạng tư sản xã hội nước Pháp có mấy đẳng cấp?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

6. (0.5đ) Đâu KHÔNG phải là nội dung của trào lưu “Triết học ánh sáng”?

A. Phê phán sự thối nát của xã hội phong kiến.

B. Đưa ra những lý thuyết xây dựng nhà nước mới.

C. Lên án tố cáo chế độ nô lệ và chế độ công nhân làm thuê.

D. Phê phán những giáo lý của nhà thờ Ki-tô giáo.

7. (0.5đ) Ngày quốc khánh của nước Pháp (14 – 7) là lấy từ sự kiện nào?

A. Sự kiện phá ngục Ba-xti.

B. Sự kiện đại hội lục địa lần thứ nhất.

C. Sự kiện đại hội lục địa lần thứ hai.

D. Sự kiện thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền.

8. (0.5đ) Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên diễn ra ở đâu?

A. Anh

B. Pháp.

C. Italia.

D. Đức.

9. (0.5đ) Gioongke là

A. Tầng lớp quý tộc tư sản hóa ở Phổ.

B. Tầng lớp quý tộc quân phiệt Áo.

C. Giai cấp tư sản ở Áo

D. Giai cấp nông dân Phổ.

10. (0.5đ) Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc nội chiến ở Mỹ là gì?

A. Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản.

B. Mâu thuẫn giữa tư sản miền bắc và chủ đồn điền miền nam.

C. Mâu thuẫn giữa chủ đồn điền và nô lệ ở miền nam.

D. Mâu thuẫn giữa địa chủ và nông dân ở miền Nam.

11. (0,5đ) Đâu là những đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng?

A. Mông-te-ski-ơ; Phu-ri-ê, Rút-xô.

B. Xanh-xi-mông, Vôn-te, Rút-xô.

C. Phu-ri-ê, Xanh-xi-mông, Ô-oen.

D. Ô-oen, Vôn-te, Mông-te-ski-ơ.

12. (0,5đ) Buổi đầu của phong trào công nhân diễn ra dưới hình thức nào là chủ yếu?

A. Đập phá máy móc.

B. Bãi công.

C. Đấu tranh chính trị.

D. Đấu tranh vũ trang.

II. Phần tự luận

Câu 2: (2đ) Dựa vào những dữ liệu sau để trả lời các câu hỏi bên dưới:

1. (0.5đ) Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp.

A. 1-c; 2-d; 3-a; 4-b

B. 1-b;2-d; 3-d; 4-c

C. 1-b; 2-a; 4-c; 4-d

D. 1-b; 2-d; 3-a; 4-c

2. (0.5đ) Các phát minh trên thuộc về những nhà khoa học của các nước nào?

A. Anh và Pháp.

B. Pháp và Đức.

C. Chỉ thuộc về nước Anh.

D. Chỉ thuộc về nước Pháp.

3. (0.5đ) Đến giữa thế kỷ XIX nước nào được coi là công xưởng của thế giới?

A. Anh.

B. Pháp.

C. Đức.

D. Mỹ.

4. (0.5đ) Tác động của cách mạng công nghiệp về xã hội là gì?

A. Sự xuất hiện của hai giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

B. Sự xuất hiện của giai cấp quý tộc mới và công nhân.

C. Sự xuất hiện của giai cấp quý tộc tư sản hóa và vô sản công nghiệp.

D. Sự xuất hiện của giai cấp tư sản và giai cấp nông dân.

Câu 3: (1đ) Dựa vào đoạn dữ liệu sau và hiểu biết của các bạn hãy hoàn thành các yêu cầu bên dưới:

Nửa cuối thế kỷ XIX, kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Tuy nhiên, do hoàn cảnh, đặc điểm của các nước đế quốc là không giống nhau, nên mỗi nước có một đặc điểm riêng biệt khác nhau. Trong đó,……………………….là đế quốc thực dân. ……………………..là đế quốc cho vay lãi. ………………………..là đế quốc quân phiệt hiếu chiến. ………………………… là xứ sở của những ông vua công nghiệp với những Tơ-rớt khổng lồ.

1. (0.25đ) chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm.

A. Anh, Đức, Mỹ, Pháp.

B. Anh, Pháp, Đức, Mỹ.

C. Đức, Anh, Pháp, Mỹ.

D. Mỹ, Anh, Pháp Đức.

2. (0.25đ) Morgan nổi tiếng là ông vua công nghiệp trong lĩnh vực nào?

A. Thép.

B. Dầu mỏ.

C. Ô tô.

D. Tàu hỏa.

3. (0.25đ) Theo như bạn hiểu đế quốc thực dân nghĩa là gì?

A. Là đế quốc có diện tích rộng lớn.

B. Là đế quốc có nhiều thuộc địa nhất.

C. Là đế quốc có kinh tế công nghiệp phát triển mạnh mẽ nhất.

D. Là đế quốc có khoa học kỹ thuật phát triển nhất.

4. (0.25đ) Đâu KHÔNG phải là nguyên nhân khiến nước Anh bị tụt hạng về sản xuất công nghiệp trên thế giới?

A. Gây chiến tranh xâm lược nhiều nên bị thiệt hại nặng nề.

B. Cách mạng công nghiệp diễn ra sớm nên khoa học kỹ thuật đã bị lạc hậu.

C. Tư bản Anh chủ yếu đầu tư vốn ra các nước thuộc địa để kiếm lời cao.

D. Do các nước Mỹ, Đức có sự phát triển kinh tế rất mạnh mẽ.

Câu 4: (1đ) Chọn Đúng/Sai đối với những nhận định, những mệnh đề sau:

1. (0.25đ) Ohm là nhà khoa học thuộc lĩnh vực Vật lý.

A. Đúng

B. Sai

2. (0.25đ) Tôm-xơn chuyên nghiên cứu về hiện tượng phóng xạ.

A. Đúng

B. Sai

3. (0.25đ) Ma-ri Qui-ri là người phụ nữ duy nhất đạt hai giải Nobel về lĩnh vực Hóa học.

A. Đúng

B. Sai

4. (0.25đ) Hai anh em người Mỹ đã sáng chế ra chiếc máy bay tự chế đầu tiên năm 1903, đánh dấu ngành hàng không ra đời.

A. Đúng

B. Sai

Đáp án đề thi học kì 2 Lịch sử 10

Câu 1.1 – A

Câu 1.2 – A

Câu 1.3 – D

Câu 1.4 – B

Câu 1.5 – B

Câu 1.6 – C

Câu 1.7 – A

Câu 1.8 – A

Câu 1.9 – A

Câu 1.10 – C

Câu 1.11 – C

Câu 1.12 – A

Câu 2.1 – A

Câu 2.2 – C

Câu 2.3 – A

Câu 2.4 – A

Câu 3.1 – B

Câu 3.2 – A

Câu 3.3 – C

Câu 3.4 – A

Câu 4.1 – A

Câu 4.2 – B

Câu 4.3 – B

Câu 4.4 – A

…………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thềm đề thi học kì 2 Lịch sử 10

Giáo Dục, Lớp 10

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bo-de-thi-hoc-ki-2-mon-lich-su-lop-10-nam-2021-2022/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp