Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 9 năm 2021 – 2022

0
94
Rate this post

Đề thi Tin học 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 gồm 3 đề kiểm tra chất lượng học kì có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Đề kiểm tra học kì 2 Tin học 9 được biên soạn với cấu trúc đề rất đa dạng, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô tham khảo để ra đề thi. Ngoài đề kiểm tra học kì 2 Tin học 9, các bạn tham khảo thêm một số đề thi như: đề thi học kì 2 Ngữ văn 9, đề thi học kì 2 môn tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết 3 đề thi học kì 2 Tin học 9 năm 2021 – 2022, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Ma trận đề thi học kì 2 Tin học 9

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Mức độ Kiến thức Thấp Cao Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL

Bài trình chiếu

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 9 năm 2021 – 2022

Câu 3

0,25đ

Câu 9

0,25đ

2 câu

Định dạng trang chiêu

Câu 2

0,25đ

Câu 11

0,25đ

2 câu

0,5đ

Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Câu 1,

0,25đ

Câu 7

0,25đ

1 câu

0,5đ

(5%)

Bài 11: tạo các hiệu ứng động

Câu 14

0,25đ

Câu 5

0,25đ

Câu 13

0,25đ

3 câu

0,75đ

(7,5%)

Bài 12: Thông tin đa phương tiện

Câu 2

Câu 4

0,25đ

Câu 16

0,25đ

Câu 2

Câu 2

3 câu

3,5đ

(35%)

Bài 13. Audacity

Câu 12

Câu 15

0,5đ

Câu 1

1,5 đ

Câu 6

0,25đ

Câu 8

Câu 10

0,5đ

Câu 1

1,5đ

6 câu

4,25

(42,5%)

Tổng số câu

Tổng điểm

Tỉ lệ %

2 câu

0,5đ

(5%)

1 câu

1 đ

(10%)

5 câu

1,25đ

(12,5%)

1câu

1,5đ

(15%)

5 câu

1,25đ

(12,5%)

1 câu

1 đ

(10%)

1 câu

1 đ

(10%)

2 câu

2,5đ

(25%)

18 câu

10đ

(100%)

Đề thi Tin học 9 học kì 2

I. Trắc nghiệm

(HS lựa chọn đáp đúng nhất và khoanh tròn vào lựa chọn của mình. Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm)

Câu 1. Các thao tác có thể thực hiện đối với hình ảnh được chèn vào trang chiếu?

A. Di chuyển, co giãn, thay đổi thứ tự trên dưới B. Thay đổi thứ tự trên dưới

C. Di chuyển, thay đổi thứ tự trên dưới

D. Thay đổi kích thước, vị trí, thứ tự trên dưới, độ đậm nhạt, độ sáng tối, cắt xén bớt một hoặc nhiều cạnh, xoay, tạo viền, tạo hiệu ứng động…

Câu 2. Để dùng màu nền cho toàn bộ các trang chiếu thì nháy vào nút lệnh nào sau đây?

A. Apply to Selected

B. Apply to All

C. Apply

D. Cancel

Câu 3. (chọn câu sai) Muốn xóa slide hiện thời khỏi giáo án điện tử, người thiết kế phải.

A. chọn slide và nhấn phím Delete.

B. chọn Edit -> Delete Slide.

C. nhấn chuột phải và chọn Delete.

D. chọn các đối tượng trên slide và nhấn phím Delete.

Câu 4. Sản phẩm đa phương tiện nào sau đây không được tạo bởi máy vi tính?.

A. Các trang web có ảnh động, ảnh tĩnh

B. Bài trình chiếu có hình ảnh minh họa

C. Búp bê biết đi biết hát, biết nói

D. Các đoạn phim được lồng âm thanh

Câu 5. Đặt hiệu ứng chuyển trang ta vào:

A. Slide Show/ Slide Transition

B. Transition/ Transition to this Slide

C. Slide Show/ Hide Slide

D. Slide Show/ View Show

Câu 6. Để thay đổi âm lượng ghi âm trong Audacity ta chọn:

A. Recording Volume

B. Playback Volume

C. Speed Volume

D. Record

Câu 7. Kích chuột phải lên hình ảnh đã chèn trong Power Point và chọn Send To Back có chức năng gì?

A. Thay đổi kích thước hình ảnh

B. Thay đổi màu sắc hình ảnh

C. Thay đổi thứ tự hình ảnh

D. Thay đổi chi tiết hình ảnh

Câu 8. Trong phần mềm Audaciti để đưa bài hát vào khoảng giữa 2 đoạn thuyết minh ta có thể thực hiện các thao tác sau

A. Vào File/ Import/ Audio

B. Vào File/ Edit Metadata

C. Vào Edit/ Copy

D. Vào Edit/ Cut

Câu 9. Trình chiếu bài trình chiếu ngoài dùng Slide Show (View Show) ta còn dùng phím:

A. F5

B. F7

C. F3

D. F1

Câu 10. Để chọn Play hay Stop trong Audacity ta nhấn vào phím :

A. Space

B. Shift

C. Ctrl

D. Enter

Câu 11. Để chọn màu nền cho Slide ta thực hiện :

A. Design à BackgroundàFormat Background Nháy nút và chọn màu à Apply to All

B. Format → Background→Nháy nút và chọn màu→ Apply.

C. TransitionàInsert → Background→Nháy nút và chọn màu →Apply to All.

D. Chọn trang chiếu→Insert→ Background→Nháy nút và chọn màu→ Apply.

Câu 12. Sau khi xuất ra kết quả tệp âm thanh trong Audacity có dạng:

A. MP4, MP3

B. MP3, WAV

C. MP4, WAV

D. MP4

Câu 13. Để cài đặt hiệu ứng cho từng đối tượng em chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng:

A. Transition/ Transition to this Slide

B. Slide Show/ Beginging

C. Animation/ Add Animation

D. File/ Save

Câu 14. Hiệu ứng biến mất cho các đối tượng trên trang chiếu gồm các ngôi sao có màu gì?

A. Trắng đen.

B. Xanh

C. Vàng.

D. Đỏ.

Câu 15. Để xuất kết quả tệp âm thanh trong Audacity ta thực hiện:

A. Vào File/ Export audio

B. Vào File/ Save

C. Vào File/ Open

D. Vào File/ New

Câu 16. Ứng dụng của đa phương tiện:

A. Trong khoa học, trong y học, trong thương mại, trong quản lý xã hội, trong nghệ thuật.

B. Trong y học, trong thương mại, quản lý xã hội, trong nghệ thuật, trong công nghê giải trí

C. Trong Nhà trường, trong khoa học, trong y học, trong thương mại

D.Trong Nhà trường, khoa học, y học, thương mại, quản lý xã hội, nghệ thuật,công nghê giải trí

II. Tự luận (6đ)

Câu 1. Trình bày thao tác di chuyển 1 đoạn âm thanh trong Audacity. Để xuất sản phẩm âm thanh hoàn chỉnh em làm như thế nào? (3đ)

Câu 2. Điền các cụm từ: Âm thanh, ảnh động, ảnh tĩnh, máy ảnh kỹ thuật số, máy quét, micro, phần mềm xử lý ảnh, phần mềm xử lý âm thanh, clip, phần mềm chơi nhạc, phần mềm ghép ảnh vào chỗ trống để có các phát biểu đúng. (3đ)

a……………………………………..được chụp bằng………………………………..hoặc quét hình ảnh in trên giấy bằng…………………………

b. Có thể sử dụng……………………………………………….để chỉnh sửa ảnh làm tăng chất lượng ảnh

c. ………………………….là sự thể hiện liên tiếp nhiều ……………………………..mỗi ảnh được giữ trong những khoảng thời gian ngắn.

d. Có thể tạo…………………………….từ các……………………………… để tạo ra hình ảnh sống động

e. ………………………………………………….được đưa vào máy tính bằng……………………………và được ghi lại nhờ những………………………………………………………..và có thể phát lại qua loa máy tính nhờ các ………………

f. Mỗi rãnh có thể có nhiều ………..độc lập, người dùng có thể chỉnh sửa âm thanh 1 cách dễ dàng.

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 9 môn Tin

I. TRẮC NGHIỆM

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 5 B 9 A 13 C
2 B 6 A 10 A 14 D
3 D 7 C 11 D 15 A
4 C 8 A 12 B 16 D

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Trình bày thao tác di chuyển 1 đoạn âm thanh trong Audacity. Để xuất sản phẩm âm thanh hoàn chỉnh em làm như thế nào? (3đ)

– Chọn đoạn âm thanh cần di chuyển

– Ctrl + X

– Chọn vị trí cần dán

– Ctrl + V

Để xuất sản phẩm âm thanh hoàn chỉnh em File/ / Export audio

Câu 2. Điền các cụm từ: Âm thanh, ảnh động, ảnh tĩnh, máy ảnh kỹ thuật số, máy quét, micro, phần mềm xử lý ảnh, phần mềm xử lý âm thanh, clip, phần mềm chơi nhạc, phần mềm ghép ảnh vào chỗ trống để có các phát biểu đúng. (3đ)

a. Ảnh tĩnh được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số hoặc quét hình ảnh in trên giấy bằng máy quét

b. Có thể sử dụng phần mềm xử lý ảnh để chỉnh sửa ảnh làm tăng chất lượng ảnh

c. Ảnh động là sự thể hiện liên tiếp nhiều ảnh tĩnh mỗi ảnh được giữ trong những khoảng thời gian ngắn.

d. Có thể tạo Ảnh động, ảnh tĩnh từ các phần mềm ghép ảnh để tạo ra hình ảnh sống động

e. Âm thanh được đưa vào máy tính bằng micro và được ghi lại nhờ những phần mềm xử lý âm thanh và có thể phát lại qua loa máy tính nhờ các phần mềm chơi nhạc

f. Mỗi rãnh có thể có nhiều clip độc lập, người dùng có thể chỉnh sửa âm thanh 1 cách dễ dàng.

………………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm đề thi học kì 2 Tin học 9

Giáo Dục, Lớp 9

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bo-de-thi-hoc-ki-2-mon-tin-hoc-lop-9-nam-2021-2022/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp