Cách làm bài thu hoạch chính trị đầu khóa

0
85
Rate this post
Tải về Bản in

Cách làm bài thu hoạch chính trị đầu khóa

Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn làm bài thu hoạch Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2021 cho các học viên. Mời các bạn tham khảo cách làm bài thu hoạch chính trị đầu khóa trong bài viết sau đây của Tìm Đáp Án.

Hướng dẫn làm bài thu hoạch chính trị đầu khóa

I. NỘI DUNG CÂU HỎI

1. Cần làm gì để vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh?

Bạn đang xem: Cách làm bài thu hoạch chính trị đầu khóa

2. Các giải pháp cơ bản để đảm bảo phát triển giáo dục – đào tạo; khoa học – công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở địa phương nơi bạn cư trú hiện nay?

3. Trình bày những nội dung cơ bản về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; người đảng viên phải làm gì để quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung đó ?

4. Phân tích các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

5. Phân tích vị trí, vai trò của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung phấn đấu rèn luyện của đảng viên trong giai đoạn hiện nay?

6. Những kiến nghị, đề xuất, góp ý của đồng chí đối với Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Trường Đại học ………. để lãnh đạo, quản lý, điều hành Nhà trường trong những năm tới.

II. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

1. Bài viết tay trên một mặt giấy A4, đóng thành tập.

2. Trang bìa. Mẫu bìa bài thu hoạch.

Yêu cầu ghi rõ:

+ Đảng bộ tỉnh …………., Đảng bộ Trường Đại……………….

+ Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021.

+ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, ngày vào Đảng, tên chi bộ nơi sinh hoạt Đảng hiện tại.

Bạn có thể tham khảo thêm mẫu bài thu hoạch chính trị đầu khóa để hoàn thiện bài thu hoạch của mình được tốt hơn.

Chúc các ban thành công!

Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/cach-lam-bai-thu-hoach-chinh-tri-dau-khoa/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp