Cách viết bản tường trình trong công ty

0
75
Rate this post

Bản tường trình sự việc trong công ty là biểu mẫu được sử dụng khi người lao động vi phạm nội quy trong công ty hoặc những điều mà cấp trên đưa ra. Cá nhân hoặc người lao động sẽ trình bày các sự việc xảy ra cũng như đưa ra các quan điểm, trách nhiệm để cấp trên xem xét và duyệt.

Cách viết bản tường trình trong công ty cần đảm bảo được tính chân thực, khách quan, có đầy đủ các nội dung cần thiết. Hy vọng với cách viết bản tường trình trong công ty dưới đây các bạn dễ dàng viết được bản tường trình hoàn chỉnh cho mình khi liên quan tới sự việc xảy ra.

1. Khi nào viết bản tường trình sự việc trong công ty

Bản tường trình là mẫu văn bản dành cho cá nhân nói riêng, người lao động nói chung khi vi phạm nội quy trong công ty hoặc những điều mà cấp trên đưa ra. Cá nhân hoặc người lao động sẽ trình bày các sự việc xảy ra cũng như đưa ra các quan điểm, trách nhiệm để cấp trên xem xét và duyệt.

Bạn đang xem: Cách viết bản tường trình trong công ty

2. Cách viết bản tường trình trong công ty

A. Về hình thức

– Quốc hiệu, tiêu ngữ sẽ được đặt ở chính giữa văn bản, chữ viết rõ ràng, quốc hiệu có thể viết in hoa, có dấu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– Địa điểm, thời gian viết bản tường trình sẽ được ghi ở góc bên tay phải dưới quốc hiệu, tiêu ngữ.

Chẳng hạn: Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2022

– Tên văn bản tường trình được viết in hoa, có dấu và đặt ở giữa: BẢN TƯỜNG TRÌNH.

– Kính gửi: Viết tên người cấp cao hoặc bộ phận. Chẳng hạn: Kính gửi: Thủ trưởng …

B. Về nội dung

Bên cạnh chữ Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên bản tường trình, trong bản tường trình bao gồm đầy đủ các thời gian sau:

– Họ tên và các thông tin liên quan đến người viết bản tường trình như ngày sinh, quê quán, nơi ở hiện nay, trình độ chuyên môn, công việc chính đảm nhiệm, đơn vị đang làm việc, hệ số lương đang hưởng …

– Thời gian vi phạm nội quy, địa điểm cụ thể và rõ ràng nhất

– Những người có liên quan đến việc vi phạm

– Trình bày diễn biến của sự việc xảy ra.

– Trình bày nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra.

– Hậu quả của việc vi phạm (nếu có)

– Trách nhiệm của người viết Bản tường trình

– Đề nghị cụ thể (nếu có)

3. Mẫu bản tường trình trong công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
————

……., ngày…. tháng….. năm…..

BẢN TƯỜNG TRÌNH DIỄN BIẾN SỰ VIỆC XẢY RA

Kính gửi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị)………………………..

Họ tên:…………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn được đào tạo:………………………………………………………………………

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:…………………………………………………………………..

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng……..):……………………………………………….

Hệ số lương đang hưởng:…………………………………………………………………………………….

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm:……………………………………………

Tường trình diễn biến sự việc:……………………………………………………………………………….

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:………………………………………………………………………

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều.

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

NGƯỜI VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/cach-viet-ban-tuong-trinh-trong-cong-ty/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp