Câu cảm thán trong tiếng Anh

0
83
Rate this post

Câu cảm thán tiếng Anh là dạng câu hay được sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp với ý nghĩa diễn tả một cảm xúc hay thái độ tới sự vật, sự việc đang nói tới.

Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm vững được cấu trúc, cách dùng và bài tập về câu cảm thán nhé.

Câu cảm thán là gì?

Câu cảm thán (exclamation sentence) là dạng câu hay được sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp với ý nghĩa diễn tả một cảm xúc (emotion) hay thái độ (attitude) tới sự vật, sự việc đang nói tới. Câu cảm thán giúp bày tỏ cảm xúc như vui, buồn, hạnh phúc, khen, chê, phẫn nộ hay ngạc nhiên.

Bạn đang xem: Câu cảm thán trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, cấu trúc câu cảm thán rất đa dạng. Đôi khi chỉ một từ đơn giản cũng cấu tạo thành một câu cảm thán (Ví dụ: “Wow!” – thể hiện sự ngạc nhiên, “gosh” – đáng chết,…). Tuy nhiên cơ bản và thông dụng nhất là 3 loại câu cảm thán với “WHAT”, “HOW” và “ SO SUCH”

Cấu trúc câu cảm thán

a. Cấu trúc câu cảm thán với “What”

Trong các cấu trúc câu cảm thán, câu sử dụng với “What” là cần lưu ý nhất. Bởi vì tùy thuộc vào danh từ là số nhiều hay số ít, đếm được hay không đếm được mà bạn sẽ áp dụng các cấu trúc khác nhau.

Dạng 1: Với danh từ đếm được số ít

Cấu trúc: What + a/ an + adj + danh từ số ít!

Với danh từ trong câu ở dạng số ít, khi viết câu cảm thán với “What” bạn bắt buộc phải thêm giới từ “a/an” vào sau What và trước tính từ.

Dạng 2: Với danh từ đếm được số nhiều

Cấu trúc: What + adj + danh từ đếm được số nhiều + (be)!

Khi danh từ trong câu xuất hiện ở dạng số nhiều, bạn không được sử dụng mạo từ “a/an”. Nếu cuối câu bạn sử dụng động từ “tobe” thì phải chia ở dạng số nhiều.

Dạng 3: Với danh từ không đếm được

Cấu trúc: What + adj + danh từ không đếm được!

Do danh từ trong câu là danh từ không đếm được nên không sử dụng mạo từ “a/an” hay thêm “tobe” số nhiều ở cuối câu.

Dạng 4: Câu cảm thán kết hợp kể chuyện

Cấu trúc: What + (a/an) + adj + N + S + V!

Đây là một dạng mở rộng của câu cảm thán. Khi bạn muốn kể thêm một điều gì đó để làm rõ nghĩa hơn cho câu hãy sử dụng cấu trúc này.

b. Cấu trúc câu cảm thán với “How”

Đơn giản hơn với “What”, câu cảm thán với “How” chỉ có một dạng cấu trúc duy nhất. Bạn có thể sử dụng loại câu này khi muốn biểu đạt cảm xúc mạnh bởi cường độ cảm xúc của câu

Cấu trúc: How + adj/ adv + S + V/ be !

So sánh với 4 dạng cấu trúc bên trên, ta thấy câu cảm thán với “How” hoàn toàn khác biệt. Thay vì chỉ đi kèm với tính từ thì cấu trúc này còn đi kèm với cả trạng từ. Nếu như cụm chủ vị (S + V) ở 4 cấu trúc trên là phụ, bổ sung ý nghĩa thì đối với cấu trúc này đây là một thành phần hoàn toàn bắt buộc .

c. Cấu trúc câu cảm thán với “So” và “So Such”

Cấu trúc:

 • Với So: S + V + so + adj/ adv
 • Với Such: S + V + such + (a / an) + adj / adv

Câu cảm thán với “so” và “such” thường được đặt trong câu, trong một bối cảnh cụ thể, khi cuộc trò chuyện đã diễn ra trước đó, nhằm thể hiện rõ hơn thái độ của người nói với câu chuyện đang diễn ra. So với kiểu câu cảm thán với “How”, cấu trúc này cũng có điểm tương đồng. Đó là đều có sự xuất hiện bắt buộc của cụm chủ vị (S+V) và đều có thể kết hợp với cả tính từ hoặc trạng từ tùy thuộc vào loại động từ được sử dụng.

Ví dụ về câu cảm thán

 • What beautiful flowers are! (Những bông hoa này đẹp quá)
 • What small apartments!  (Những căn hộ này nhỏ quá)
 • What difficult grammar! (Cấu trúc khó quá!).
 • What tasty food! (Đồ ăn này ngon quá)
 • How beautifully she sings! (Cô ấy hát hay quá)
 • How fun it is! (Nó thật là buồn cười!).
 • The pencil is so beautiful ( Chiếc bút chì đẹp quá)
 • You are so tall! (Bạn cao quá!).
 • That was such a memorable holiday! (Đó quả là một kỳ nghỉ đáng nhớ)
 • It was such a boring film! (Bộ phim buồn tẻ quá!).

Bài tập câu cảm thán tiếng Anh

Bài 1: Viết câu cảm thán sử dụng những từ gợi ý sau:

1. Lovely/ dress

2. Tight/ shoes

3. beautiful/ flowers

4. awful/ weather

5. smooth/ hair

Bài 2. Viết lại câu sau với những từ cho sẵn:

1. The weather today is so beautiful.

=> How

=> What

2. The chocolate is so sweet

=> How

=> What

3. These questions are so difficult.

=> How

=> What

Bài 3; Dùng câu cảm thán với “what” và “how” để viết lại những câu sau

1. He is very gentle

⇒He is _________________

2. My mother buy a cute shirt

⇒Such _________________

3. Flowers are smelt very adorous

⇒What _________________

4. She is very beautiful

⇒She is _________________

5. It is a sour orange

⇒What _________________

Bài 4

Dùng câu cảm thán với “what” và “how” để viết lại những câu sau

1. This girl is very intelligent.

⇒ What……..

⇒ How……..

2. They are interesting books!

⇒ What……..

⇒ How……..

3. It is a sour orange.

⇒ What…….

⇒ How……..

4. She cooks a delicious meal.

⇒ What…….

5. It is a boring story.

⇒ What…….

ĐÁP ÁN

Bài 1

1. What a lovely dress!

2. What tight shoes!

3. What beautiful flowers!

4. What awful weather!

5. What smooth hair!

Bài 2

1. How beautiful the weather today is!

What beautiful weather today!

2. How sweet the chocolate is!

What sweet chocolate!

3. How difficult these questions are!

What difficult questions!

Bài 3:

1. He is so gentle

2. Such a cute shirt!

3. What adourous flowers are

4. She is so beautiful

5. What a sour orange

Bài 4: 

1. What a intelligent girl!

How interesting the books are!

2. What interesting books!

How interesting the books are!

3. What a sour orange!

How sour the orange is!

4. What a delicious meal she cooks!

5. What a boring story!

Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/cau-cam-than-trong-tieng-anh/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp