Câu hỏi, hướng dẫn làm bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân – HSSV

0
91
Rate this post

Đáp án bài thu hoạch bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân

xin được giới thiệu với bạn đọc câu hỏi, hướng dẫn và tài liệu tham khảo làm bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên. Mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Công văn 3836/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC

Cách viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân

Bạn đang xem: Câu hỏi, hướng dẫn làm bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân – HSSV

I. Câu hỏi bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân

Bài 1:

Câu 1. Anh (chị) hãy liên hệ về việc học tập làm theo đạo đức cần, kiệm, liêm, chính của Hồ Chí Minh đối với sinh viên hiện nay.

Câu 2. Vì sao phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nước ta theo tinh thần nêu trong văn kiện Đại hội XII?

Bài 2.

Câu 1: Trình bày các khái niệm đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và vai trò, giá trị của nó.

Câu 2: Trình bày các phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người sinh viên và các kỹ năng sống cơ bản đối với người sinh viên.

Bài 3.

Câu 1: Đại hội XII của Đảng đã đánh giá tổng quát những thành tựu và hạn chế, khuyết điểm qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016) như thế nào? Qua 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu gì?

Câu 2: Nhiệm vụ tổng quát xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2016 – 2021?

Bài 4.

Câu 1: Trình bày quyền lợi, nghĩa vụ và các hành vi không được làm của người sinh viên theo Quy định về công tác sinh viên của Trường Đại học ……………..

Câu 2. Trình bày các tiêu chí đánh giá và khung điểm đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên. Kết quả rèn luyện được sử dụng theo quy định của Trường Đại học ………………

Bài 5.

Câu 1: Trình bày khái niệm về quyền con người và các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp 2013.

Câu 2: Trình bày về quyền và nhiệm vụ của người học theo Luật giáo dục đại học và nghĩa vụ quân sự của công dân theo Luật nghĩa vụ quân sự.

Bài 6.

Câu 1: Trình bày những điểm chính trong Quy chế đào tạo: Khái niệm tín chỉ, học phần; thang điểm đánh giá; thang điểm xếp loại; điều kiện xét công nhận tốt nghiệp; học lại, học nâng điểm

Câu 2: Trình bày những điểm chính trong Chương trình và đăng ký học, xử lý học vụ đào tạo cho khóa 57, gồm:

– Khối lượng kiến thức, thời gian đào tạo theo nhóm ngành; các giai đoạn đào tạo, phân ngành đào tạo; điều kiện để phân ngành sau khi hoàn thành giai đoạn I; học ngành 2;

– Cách đăng nhập hệ thống; cách đổi mật khẩu và lấy lại mật khẩu khi mất; cách đăng ký học, hủy môn học; cách xem chương trình đào tạo để lập kế hoạch học tập; cách đăng ký các Câu lạc bộ Thể dục thể thao; cách đăng ký ngành 2.

Bài 7.

Câu 1: Trình bày những mục tiêu chủ yếu trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2021 của ngành Giáo dục ?

Câu 2: Kể tên các phong trào của Đoàn Thanh niên và các chương trình công tác của Hội sinh viên Nhà trường hiện nay. Người sinh viên cần phải làm gì để học tập tốt và rèn luyện tốt?

Bài 8.

Viết 01 bài luận (khoảng 500 từ) nêu nhiệm vụ học tập, phấn đấu, rèn luyện của bản thân để học tập tốt, rèn luyện tốt, chuẩn bị tâm thế khởi nghiệp, lập nghiệp.

II. Hướng dẫn làm bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân

Hình thức trình bày: Bài thu hoạch do chính sinh viên viết tay trên một mặt giấy A4, trình bày rõ ràng nội dung theo từng bài và được đóng thành tập, có bìa (theo mẫu). Nhà trường không đánh giá kết quả đối với các bài đánh máy, photocopy, nhờ người khác chép, bài có nhiều màu mực hoặc những bài viết vẽ bậy…

III. Mẫu bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân

Câu hỏi, hướng dẫn làm bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân - HSSV

Sau khi học xong, các bạn có thể tham khảo mẫu bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đã chuẩn bị để cách viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân. Chúc các bạn học tốt và đạt kết quả cao.

Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/cau-hoi-huong-dan-lam-bai-thu-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp