Chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

0
29
Rate this post

Chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng

Chương trình, nội dung và thời gian bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng được trích từ thông tư 24/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng đưa ra ngày 15 tháng 05 năm 2014. Mời các bạn tham khảo.

Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4

Bài thu hoạch chính trị hè

Bạn đang xem: Chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

1. Thời gian:

a) Đối tượng 2: 05 ngày làm việc (40 tiết);

b) Đối tượng 3: 03 ngày làm việc (24 tiết);

c) Đối tượng 4: 02 ngày làm việc (16 tiết).

2. Các chuyên đề:

TT

Tên chuyên đề

Thời gian (tiết)

Đối tượng 2

Đối tượng 3

Đối tượng 4

1

Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.

04

02

02

2

Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

02

02

02

3

Phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN.

04

02

4

Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

02

5

Các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

04

02

6

Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện.

02

02

7

Quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

02

02

02

8

Pháp luật về GDQPAN

04

02

02

9

Xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

02

02

02

10

Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

04

02

02

11

Nội dung do đơn vị tự xác định

06

04

02

12

Viết thu hoạch

04

02

02

Tổng

40

24

16

Tài liệu tham khảo:

a) Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự Việt Nam;

b) Văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu về quốc phòng và an ninh;

c) Tư liệu về quốc phòng, an ninh thế giới, khu vực và trong nước;

d) Nội dung cập nhật có liên quan.

Sau khi tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, các học viên sẽ phải viết báo cáo thu hoạch. Mời các bạn tham khảo 2 mẫu bài thu hoạch chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc: Bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 3 năm 2021 và Bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2021. Đây sẽ là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các học viên trước khi bắt tay vào viết bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/chuong-trinh-noi-dung-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-va-an-ninh/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp