Dàn ý cảm nghĩ về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

0
24
Rate this post

Dàn ý: Cảm nghĩ về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh

1. Mở bài

Giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tác phẩm Tuyên ngôn độc lập, hoàn cảnh sáng tác.

Bạn đang xem: Dàn ý cảm nghĩ về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

2. Thân bài

– Trích dẫn bản tuyên ngôn độc lập của các nước lớn trên thế giới để khẳng định quyền độc lập của dân tộc
– Sử dụng lời văn đanh thép, lập luận sắc sảo cùng dẫn chứng để vạch tội thực dân Pháp
– Khẳng định chủ quyền dân tộc với thế giới
– Cảm nghĩ về nghệ thuật của tác phẩm

3. Kết bài

Khẳng định giá trị của tác phẩm

>> Xem bài mẫu: Cảm nghĩ về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh

Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/dan-y-cam-nghi-ve-tac-pham-tuyen-ngon-doc-lap-cua-ho-chi-minh/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp