Dàn ý suy nghĩ về câu nói: Một tấc đất, tấc biển của ông cha để lại, không thể để cho người ngoại quốc xâm chiếm

0
70
Rate this post

I. Dàn ý Suy nghĩ về câu nói Một tấc đất, tấc biển của ông cha để lại, không thể để cho người ngoại quốc xâm chiếm

1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề nghị luận: Tinh thần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ qua câu nói: “Một tấc đất, tấc biển của ông cha để lại, không thể để cho người ngoại quốc xâm chiếm.”

2. Thân bài

Bạn đang xem: Dàn ý suy nghĩ về câu nói: Một tấc đất, tấc biển của ông cha để lại, không thể để cho người ngoại quốc xâm chiếm

a. Giải thích nội dung câu nói
– “Một tấc đất, một tấc biển”: Cách nói cụ thể tượng trưng cho chủ quyền, lãnh thổ dân tộc.
– Ý nghĩa nội dung câu nói: Đề cao, khẳng định ý chí quyết tâm chống lại giặc ngoại xâm và bảo vệ chủ quyền dân tộc.

b. Bàn luận về nội dung câu nói
– Ý chí chống lại giặc ngoại xâm chính là biểu hiện kết tinh cao độ của lòng yêu nước, tinh thần dân tộc
– Ý chí chống giặc ngoại xâm sẽ tạo nên khối đại đoàn kết dân tộc, có sức mạnh chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

c. Bài học nhận thức và hành động
– Mỗi con người Việt Nam cần gắn bó số mệnh của bản thân với vận mệnh của dân tộc. – Nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ đất nước bằng những hành động thiết thực, cụ thể như xác lập lí tưởng sống đúng đắn, nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng để góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.

3. Kết bài

– Khẳng định lại ý nghĩa nội dung câu nói.
– Liên hệ bản thân.
 

II. Bài văn mẫu Suy nghĩ về câu nói Một tấc đất, tấc biển của ông cha để lại, không thể để cho người ngoại quốc xâm chiếm

Tinh thần yêu nước mãnh liệt luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, thể hiện qua ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm và ý thức bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền, văn hóa dân tộc. Dù sinh sống, làm việc ở bất cứ nơi đâu thì dòng máu nóng hổi của ý chí, tinh thần đó vẫn luôn bừng cháy trong trái tim người Việt. Bàn về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Thuật khẳng định: “Một tấc đất, tấc biển của ông cha để lại, không thể để cho người ngoại quốc xâm chiếm”.

“Một tấc đất, một tấc biển” là cách nói cụ thể gợi ý nghĩa về chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Qua hình ảnh đó, chúng ta có thể liên tưởng đến ranh giới, địa phận về vùng trời, vùng đất, vùng biển của dân tộc. Như vậy, câu nói của ông Nguyễn Bá Thuật đã đề cao ý chí quyết tâm cao độ chống lại giặc ngoại xâm để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ dân tộc. Qua câu nói, chúng ta thấy được tinh thần yêu nước mãnh liệt và một lòng hướng về Tổ quốc. Từ phủ định “không thể” càng khẳng định mạnh mẽ, hùng hồn hơn nữa tinh thần đó…(Còn tiếp)

>> Xem bài mẫu đầy đủ Suy nghĩ về câu nói: Một tấc đất, tấc biển của ông cha để lại, không thể để cho người ngoại quốc xâm chiếm tại đây.

Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/dan-y-suy-nghi-ve-cau-noi-mot-tac-dat-tac-bien-cua-ong-cha-de-lai-khong-the-de-cho-nguoi-ngoai-quoc-xam-chiem/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp