Đáp án câu hỏi Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2021 lần thứ ba

0
48
Rate this post

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 1835/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021”, Bộ Tư pháp đã tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” lần thứ ba năm 2021 với chủ đề “Luật đất đai”. Mời các bạn cùng tham khảo Đáp án câu hỏi Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2021 lần thứ ba được đăng tải.

BỘ CÂU HỎI THI TRỰC TUYẾN

(Chủ đề: Luật Đất đai)

1. Hành vi nào của người sử dụng đất không bị Luật Đất đai cấm?

A. Lấn, chiếm, hủy hoại đất

Bạn đang xem: Đáp án câu hỏi Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2021 lần thứ ba

B. Sử dụng đất không đúng mục đích

C. Thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

D. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất

Đáp án: D, Căn cứ Điều 12, Điều 166 Luật Đất đai 2013.

2. Theo Luật Đất đai 2013, trường hợp nào Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất?

A. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở

B. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định

C. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê

D. Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng

Đáp án: B, Căn cứ Khoản 1 Điều 54; Khoản 1, 2, 4 Điều 55 Luật Đất đai 2013

3. Người sử dụng đất không có quyền nào?

A. Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình

B. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

C. Được nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức

D. Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai

Đáp án: C, Căn cứ khoản 5 Điều 12, Điều 166 Luật Đất đai 2013

4. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là bao nhiêu?

A. Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

B. Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

C. Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất

D. Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất

Đáp án: A, Căn cứ Khoản 1 Điều 129 Luật Đất đai 2013.

5. Theo Luật Đất đai 2013, trường hợp nào Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

A. Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn

B. Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất

C. Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng

D. Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Đáp án: B, Căn cứ Điểm g Khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai; Khoản 2, 3 và 4 Điều 19 Nghị định số 43/2014/ND-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai.

6. Theo Luật Đất đai 2013, trường hợp nào Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất?

A. Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư

B. Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định

C. Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối

D. Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản

Đáp án: C, Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 118 và điểm b, d, đ Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

7. Kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, trong thời hạn bao lâu Ủy ban nhân dân cấp xã phải tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai?

A. Không quá 15 ngày

B. Không quá 20 ngày

C. Không quá 30 ngày

D. Không quá 45 ngày

Đáp án: D, Căn cứ Khoản 3 Điều 202 Luật Đất đai 2013.

8. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào?

A. Ủy ban nhân dân

B. Tòa án nhân dân

C. Cơ quan Thanh tra

D. Phòng Tài nguyên và môi trường

Đáp án: B, Căn cứ Khoản 1 Điều 203 Luật Đất đai 2013.

9. Ông A đang sử dụng một thửa đất (từ năm 2006) nhưng không có giấy tờ gì về đất. Hiện ông có hộ khẩu thường trú tại địa phương (nơi có thửa đất) và trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp. Ông A muốn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì ông A thuộc trường hợp nào dưới đây?

A. Không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

B. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phải nộp tiền sử dụng đất

C. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất

D. Không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà phải chuyển sang hình thức thuê đất

Đáp án: C, Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai 2013.

Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/dap-an-cau-hoi-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-truc-tuyen-nam-2017-lan-thu-ba/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp