Đáp án thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – Tuần 2

0
92
Rate this post

Cùng tìm hiểu Đáp án thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – Tuần 2

Đáp án cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” năm 2022 tuần 2 giúp các bạn tham khảo, nhanh chóng trả lời 7 câu hỏi trắc nghiệm của cuộc thi.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân về những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Chi tiết mời các bạn cùng theo dõi gợi ý đáp án tuần 2 trong bài viết dưới đây của :

Bạn đang xem: Đáp án thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – Tuần 2

Lưu ý: Đáp án cuộc thi chỉ mang tính chất tham khảo

Đáp án thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Gia Lai – Tuần 2

Câu 1. Quan điểm: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong văn bản nào dưới đây?

a. Sách lược vắn tắt của Đảng (năm 1930).

b. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (năm 1951).

c. Bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng (năm 1960).

Câu 2. “Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức mà không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”. Hãy cho biết, nội dung trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu ở đâu, vào thời gian nào?

a. Phát biểu tại lớp đào tạo hướng dẫn viên Trại hè cấp I, năm 1956.

b. Phát biểu tại lớp đào tạo hướng dẫn viên Trại hè Cấp II, năm 1957.

c. Phát biểu tại lớp đào tạo hướng dẫn viên Trại hè Cấp III, năm 1958.

Câu 3. Trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (năm 1969) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích nào lên trên hết, trước hết?

a. Quyền làm chủ tập thể của nhân dân.

b. Lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân.

c. Lợi ích của Đảng, của nhân dân, của chính phủ.

Câu 4. “Mỗi một người và tất cả mọi người chúng ta phải tẩy cho sạch bệnh tự kiêu, “tự ái”. Đó là hai thứ bệnh rất nguy hiểm cho đạo đức và công việc”. Hãy cho biết nội dung trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong văn bản nào, vào thời gian nào?

a. Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, đăng trên báo Cứu quốc, số 69, ngày 17/10/1945.

b. Bài báo “Bệnh tự kiêu” đăng trên tờ “Sự Thật”, số 102 ngày 15/11/1948.

c. Bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đăng trên báo Nhân dân, số 5409, ngày 3/2/1969.

Câu 5. “Tham ô là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội. Tham ô là trộm cắp của công, chiếm của công làm của tư. Nó làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà: hại đến công việc cải thiện đời sống của nhân dân; hại đến đạo đức cách mạng của người cán bộ và công nhân”. Hãy cho biết nội dung trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra ở đâu, vào thời gian nào?

a. Trong“Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”đăng trên báo Cứu quốc, số 69, ngày 17/10/1945.

b. Trong “Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Độc lập” đăng trên Báo Sự Thật, số 139, ngày 19/8/1950.

c. Trong Bài nói tại Hội nghị phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về Cuộc vận động “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế, tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, ngày 27/7/1963.

Câu 6. “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”. Hãy cho biết nhận định trên được nêu ra trong Nghị quyết nào của Đảng?

a. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).

b. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

c. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Câu 7. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gồm bao nhiêu đồng chí, do ai làm Trưởng Ban Chỉ đạo?

a. 17 đồng chí, do đồng chí Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban.

b. 18 đồng chí, do đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng Ban.

a. 19 đồng chí, do đồng chí Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Ban.

Đáp án thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Gia Lai – Tuần 1

Câu 1. Hãy cho biết trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (tháng 12/1958) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cách mạng phải có gì làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang?

a.Tư tưởng cách mạng.

b. Đạo đức cách mạng.

c. Lề lối làm việc của người cách mạng.

Câu 2. “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Hãy cho biết đoạn viết trên được trích dẫn từ tác phẩm nào dưới đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a. Sửa đổi lối làm việc (tháng 10/1947).

b. Cần, kiệm, liêm, chính (tháng 6/1949).

c. Đạo đức cách mạng (tháng 12/1958).

Câu 3. “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ. Dân tộc ta đang kháng chiến và kiến quốc, đang xây dựng một đời sống mới trong nước Việt Nam mới. Chẳng những chúng ta phải cần, kiệm, chúng ta còn phải thực hành chữ liêm”. Hãy cho biết nội dung trên được trích trong tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a. Cần kiệm liêm chính (tháng 6/1949).

b. Lời phát biểu trong phiên họp Hội đồng Chính phủ (tháng 11/1950).

c. Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tốn, đăng trên Báo Nhân Dân, số 194 (từ ngày 13 đến ngày 15/6/1954).

Câu 4. “Những người trong các công sở đều có nhiềuhoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”. Hãy cho biết nội dung trên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo trong bài viết nào? Vào thời gian nào?

a. Đời sống mới; tháng 3/1947.

b. Đạo đức cách mạng; tháng 12/1958.

c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân;tháng 2/1969.

Câu 5. “Chúng ta vì dân, vì nước mà làm cách mạng. Muốn cách mạng thành công, ắt phải đoàn kết và tiến bộ. Muốn đoàn kết càng chặt chẽ, tiến bộ càng mau chóng, thì mọi người phải sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm. Mà muốn được như thế thì không có cách gì khác hơn là thật thà tự phê bình và phê bình”. Hãy cho biết nội dung trên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong bài viết nào? Vào thời gian nào?

a. Phê bình; năm 1951.

b. Chống quan liêu, tham ô, lãng phí; năm 1952.

c. Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tốn; năm 1954.

Câu 6. “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần Đảng ta là đạo đức, là văn minh cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc”. Hãy cho biết, tư tưởng chỉ đạo trên đây được Đảng ta đề ra trong văn kiện nào dưới đây?

a. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (năm 2011)

b. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (năm 2016).

c. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (năm 2021)

Câu 7. Nội dung Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của tỉnh Gia Lai là gì?

a. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

b. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

c. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/dap-an-thi-tim-hieu-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-ve-nang-cao-dao-duc-cach-mang-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-tuan-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp