Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Toán 11 năm 2021 – 2022

0
20
Rate this post

Đề cương ôn tập Toán 11 giữa kì 2 năm 2021 – 2022 là tài liệu cực kì hữu ích tổng hợp toàn bộ các dạng bài tập trọng tâm trong chương trình Toán 11.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 Toán 11 là tài liệu vô cùng quan trọng giúp cho các bạn học sinh có thể ôn tập tốt cho kì thi giữa học kì 2 sắp tới. Đề cương ôn thi giữa HK2 Toán 11 được biên soạn rất chi tiết, cụ thể với những dạng bài tập được trình bày một cách khoa học. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Đề cương Toán 11 giữa kì 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Toán 11

Câu 1. Tính L=lim frac{n-1}{n^{3}+3}.

Bạn đang xem: Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Toán 11 năm 2021 – 2022

A. L=1.
B. L=0.
C. L=3.
D. L=2.

Câu 2. lim frac{1-n^{2}}{2 n^{2}+1} bằng

A. 0 .
B. frac{1}{2}.
C. frac{1}{3}.
D. -frac{1}{2}.

Câu 3.lim frac{n^{3}+4 n-5}{3 n^{3}+n^{2}+7} bằng

A. 1 .
B. frac{1}{3}.
C. frac{-1}{3}.
D. frac{1}{2}.

Câu 4. Giới hạn lim frac{8 n^{5}-2 n^{3}+1}{2 n^{2}-4 n^{5}+2019} bằng

A. -2.
B. 4 .
C. +infty.
D. 0 .

Câu 5. Giá trị của B=lim frac{4 n^{2}+3 n+1}{(3 n-1)^{2}} bằng:

A. frac{4}{9}.
B.frac{4}{3}
C. 0
D. 4

Câu 6. lim frac{sqrt{4 n^{2}+1}-sqrt{n+2}}{2 n-3}bằng

A. frac{3}{2}.
B. 2 .
C. 1 .
D. +infty.

Câu 7. Gọi S là tập hợp các tham số nguyên a thỏa mãn lim left(frac{3 n+2}{n+2}+a^{2}-4 aright)=0. Tổng các phần tử của S bằng

A. 4 .
B. 3 .
C. 5 .
D. 2 .

Câu 8. Cho a in mathbb{R} sao cho giới han lim frac{a n^{2}+a^{2} n+1}{(n+1)^{2}}=a^{2}-a+1. Khi đó khẳng đinh nào sau đây là đúng?

A. 0<a<2.
B. 0<a<1/2
C. -1<a<0.
D. 1<a<3.

Câu 9. Dãy số left(u_{n}right) với u_{n}=frac{(3 n-1)(3-n)^{2}}{(4 n-5)^{3}} có giới hạn bằng phân số tối giản frac{a}{b}. Tính a. b

A. 192 .
B. 68 .
C. 32 .
D. 128 .

Câu 10. Biết lim frac{2 n^{3}+n^{2}-4}{a n^{3}+2}=frac{1}{2} với a là tham số. Khi đó a-a^{2} bằng

A. -12.
B. -2.
C. 0 .
D. -6.

DẠNG 2. DÃY SỐ CHỨA CĂN THỨC.

Câu 11.lim left(sqrt{n^{2}-3 n+1}-nright) bằng

A. -3.
B. +infty.
C. 0 .
D. -frac{3}{2}.

Câu 12. Tính giới hạn lim left(n-sqrt{n^{2}-4 n}right).

A. 3 .
B. 1 .
C. 2 .
D. 4 .

Câu 13. Tính I=lim left[nleft(sqrt{n^{2}+2}-sqrt{n^{2}-1}right)right].

A. I=+infty.
B. I=frac{3}{2}.
C. I=1,499.
D. I=0.

Câu 14. Tính giới hạn L=lim left(sqrt{n^{2}+3 n+5}-n+25right).

A. +infty.
B. -7.
C. frac{53}{2}.
D. frac{9}{4}.

Câu 15. Tính giới hạn L=lim left(sqrt[3]{2 n-n^{3}}+n-1right).

A.+infty.
B. -1.
C. frac{53}{2}.
D. frac{1}{2}.

Câu 16. Tính giới hạn L=lim left(sqrt[3]{n^{3}-2 n^{2}}-n-1right).

A. +infty.
B. frac{5}{4}.
C. frac{53}{2}.
D. -frac{5}{3}.

Câu 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên của a để lim left(sqrt{n^{2}-4 n+7}+a-nright)=0 ?

A. 3 .
B. 1 .
C. 2 .
D. 0 .

DẠNG 3. DÃY SỐ CHỨA LŨY THỬA.

Câu 18. Dãy số nào sau đây có giới han bằng 0

A. left(frac{4}{mathbf{e}}right)^{n}.
B. left(frac{1}{3}right)^{n}.
C. left(frac{5}{3}right)^{n}.
D. left(frac{-5}{3}right)^{n}.

Câu 19. lim _{n rightarrow+infty} 2^{n} bằng.

A. 2 .
B. +infty.
C.-infty.
D. 0 .

…………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm đề cương giữa kì 2 Toán 11

Giáo Dục, Lớp 11

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/de-cuong-on-thi-giua-hoc-ki-2-mon-toan-11-nam-2021-2022/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp